Уравнение на Дрейк

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Франк Дрейк, 1961 г.


Колко цивилизации, владеещи радиокомуникации, има в нашата галактика (Млечният път)?


, където:

R* - брой звезди в нашата галактика (оценят се на около 300 милиарда);

fp - каква част от звездите имат планетни системи (оценките са от 20% до 80%);

ne - брой планети за всяка звезда със планетна система, на които може да започне живот (оценките са от 0,5 до 6);

fl - на каква част от предходните планети ще протече еволюция (оценките са повече от 0% и по-малко или равно на 100%);

fi - на каква част от предходните планети животът ще еволюира до цивилизация (оценките са повече от 0% и по-малко или равно на 100%);

fc - на каква част от предходните планети цивилизацията ще достигне развитие до ниво радиокомуникация (оценките са от 5% до 25%);

fL - каква част от цялото време за съществуване на планетата радиокомуникационна цивилизацията ще оцелее (оценките са трудни - напр. Земята, ако нашата цивилизация оцелее още 1 млрд. години, то този параметър ще е ~10%).


Резултатите от Уравнението на Дрейк могат да варират от нула до милиарди. Някои считат, че уравнението не може да отговори на въпроса, който само си поставя. Други твърдят, че по-важни са въпросите, които сами си задаваме, докато се опитваме да изчисляваме.

Ето едно примерно изчисление - според едни е скептично, според други - оптимистично, а според трети резултатът е изключително точен:

N = 300 млрд. x 20% x 0,5 x 20% x 1% x 5% x 10% = 300 хил. цивилизации, владеещи радиокомуникации.

След всяко изчисление оптимистите добавят: "... и то само в нашата галактика..."

Скептиците: "... нека за всеки случай разделим на сто..."

Песимистите: "... а защо да не разделим на 300 000..."


Опитите да се разшири уравнението до размера на метагалактиката, почти винаги са довеждали и до въпроса: "Между другото знае ли се колко метагалактики има, само нашата ли е?".