Фаза (пояснение)

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Фаза може да се отнася за:

  1. Фаза - в термодинамиката, физикохимията и пр.) се нарича хомогенна част от една хетерогенна система. Фазов преход е преминаването на една термодинамична система от една фаза в друга
  2. Фазафизична величина, характеристика на всеки вълнов процес
  3. Фаза в електротехниката е проводникът, свързан към незаземените клеми на генератор
  4. Фаза като синоним на етап, стадий, част от даден процес
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.