Функция на Бесел

от Уикипедия, свободната енциклопедия

В математиката функция на Бесел, дефинирана за първи път от Даниел Бернули и обобщена от Фридрих Бесел, са решения в канонична форма на диференциалното уравнение на Бесел:

за произволно реално или комплексно число (ред на функцията на Бесел); най-честите и най-важните случаи са за цяло или дробно число.