Химн на Палестина

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Билади (на арабски: بلادي — „Моята държава“), е националният химн на Палестина. Приет е от Палестинския национален съвет през 1996 г., в съответствие с член 31 от Палестинската декларация за независимост от 1988 г. Химнът е написан от Саид Ал Музайин (познат и като Фата Ал Таура), а музиката е създадена от египетския композитор Али Исмаил, и е познат като "Химнът на палестинската революция".

От 1936 г., Маутини (на арабски: موطني —- „Моята родина“) беше неофициално използвания химн от палестинците. Написан е от Ибрахим Тукан и е композиран от ливанския композитор Мухаммад Флайфел. Да не се бърка с Билади, официалният химн.

Текст[редактиране | редактиране на кода]

на арабски транслитерация превод на български
بلادي يا أرضي يا أرض الجدود Bilādi yā ardi yā arda āl-judoud Моя страна, моя земя, земя на моите предци.
بلادي بلادي بلادي Bilādi Bilādi Bilādi Моя страна, моя страна, моя страна.
يا شعبي يا شعب الخلود Yā sha'bi ya sha'b āl-khuloud Моите хора, хора на вечността.
بعزمي وناري وبركان ثأري Bi'azmi wa nāri wa burkāni thāri С решимостта ми, с огъня ми и с вулкана на моето отмъщение.
وأشواق دمي لأرضي وداري Wa āshwaqi dammi li ardi wa dāri С носталгия в кръвта ми за земята ми и за дома ми.
صعدت الجبال وخضت النضال Sa'adto āl-jibāla wa khoḍto an-niḍāla Изкачих планините и се борих във войните.
قهرت المحال عبرت الحدود Qaharto āl-mohāla 'abarto al-ḥudood Завладях невъзможното и пресякох границите.
بلادي بلادي بلادي Biladi Biladi Biladi Моя страна, моя страна, моя страна.
يا شعبي يا شعب الخلود Ya sha'bi ya sha'b al-khuloud Моите хора, хора на вечността.
بعزم الرياح ونار السلاح Bi'azmi al-riyāh wa nāri al-silāh С решителността на ветровете и с огъня на пушките.
وإصرار شعبي بأرض الكفاح Wa isrāri sha'bi bi ardi al-kifāh И определянето на моя народ в земята на борбата.
فلسطين داري فلسطين ناري Filisṭeeno dāri Filisṭeeno nāri Палестина е моят дом. Палестина е моят огън.
فلسطين ثأري وأرض الصمود Filisṭeeno thāri wa ardi ās-ṣumood Палестина е моето отмъщение и земята на издръжливостта.
بلادي بلادي بلادي Bilādi Bilādi Bilādi Моя страна, моя страна, моя страна.
يا شعبي يا شعب الخلود Yā sha'bi yā sha'b āl-khuloud Моите хора, хора на вечността.
بحق القسم تحت ظل العلم Biḥaqqi āl-qasam tahta ẓilli āl-'ālam Чрез клетвата под сянката на знамето.
بأرضي وشعبي ونار الألم Bi ardi wa sha'bi wa nāri āl-ālam Чрез земята ми, народа ми и огъня от болка.
سأحيا فدائي وأمضي فدائي Sā ahya fida'i wa amdee fida'i Аз ще живея катофидā'и *, ще остана като фидā'и,
وأقضي فدائي الى أن تعود Wa āqdee fida'i ila ann ta'oud и ще свърша като фидā'и- докато страната ми се върне.
بلادي يا شعب الخلود Bilādi yā sha'b āl-khuloud Моя страна, хората на вечността.

на арабски[редактиране | редактиране на кода]


بلادي يا أرضي يا أرض الجدود
بلادي بلادي بلادي
يا شعبي يا شعب الخلود


بعزمي وناري وبركان ثأري
وأشواق دمي لأرضي وداري
صعدت الجبال وخضت النضال
قهرت المحال عبرت الحدود


بلادي بلادي بلادي
يا شعبي يا شعب الخلود


بعزم الرياح ونار السلاح
وإصرار شعبي بأرض الكفاح
فلسطين داري فلسطين ناري
فلسطين ثأري وأرض الصمود


بلادي بلادي بلادي
يا شعبي يا شعب الخلود


بحق القسم تحت ظل العلم
بأرضي وشعبي ونار الألم
سأحيا فدائي وأمضي فدائي
وأقضي فدائي الى أن تعود


بلادي يا شعب الخلود

Транслитерация на английски[редактиране | редактиране на кода]

Bilādi yā ardi yā arda āl-judoud
Bilādi Bilādi Bilādi
Yā sha'bi ya sha'b āl-khuloud

Bi'azmi wa nāri wa burkāni thāri
Wa āshwaqi dammi li ardi wa dāri
Sa'adto āl-jibāla wa khoḍto an-niḍāla
Qaharto āl-mohāla 'abarto al-ḥudood

Biladi Biladi Biladi
Ya sha'bi ya sha'b al-khuloud

Bi'azmi al-riyāh wa nāri al-silāh
Wa isrāri sha'bi bi ardi al-kifāh
Filisṭeeno dāri Filisṭeeno nāri
Filisṭeeno thāri wa ardi ās-ṣumood

Bilādi Bilādi Bilādi
Yā sha'bi yā sha'b āl-khuloud

Biḥaqqi āl-qasam tahta ẓilli āl-'ālam
Bi ardi wa sha'bi wa nāri āl-'ālam
Sā ahya fida'i wa amdee fida'i
Wa āqdee fida'i ila ann ta'oud

Bilādi yā sha'b āl-khuloud

Транслитерация на български[редактиране | редактиране на кода]

Билāди йā арди йā арди āл-джудуд
Билāди Билāди Билāди
Йā ша'би йā ша'б āл-хулууд

Би'азми уа нāри уа буркани с̱āри
Уа ашуаки дамми ли арди уа дāри
Са'адто ал-джибāла уа худту āн-нидāла
К̣ахарто ал-мухāла 'абарту āл-худууд

Билади Билади Билади
Я ша'би я ша'б ал-хулууд

Би'азми ал-рия уа нāри ал-силā
Уа исрāри ша'би би арди āл-кифā
Филистиино дāри Филистиино нāри
Филистиино с̱āри уа арди āс-сумууд

Билāди Билāди Билāди
Йā ша'би йā ша'б āл-хулууд

Бихак̣к̣и ал-к̣асам тахта зилли āл-'алам
Би арди уа ша'bi уа нāри āл-'алам
Сā ахиа фида'и уа amdee фида'и
Уа ак̣дии фида'и ила анн та'уд

Билāди я ша'би я ша'б ал-хулуд

Превод на български[редактиране | редактиране на кода]

Моя страна, моя земя, земя на моите предци.
Моя страна, моя страна, моя страна.
Моите хора, хора на вечността.

С решимостта ми, с огъня ми и с вулкана на моето отмъщение.
С носталгия в кръвта ми за земята ми и за дома ми.
Изкачих планините и се борих във войните.
Завладях невъзможното и пресякох границите.

Моя страна, моя страна, моя страна.
Моите хора, хора на вечността.

С решителността на ветровете и с огъня на пушките.
И определянето на моя народ в земята на борбата.
Палестина е моят дом. Палестина е моят огън.
Палестина е моето отмъщение и земята на издръжливостта.

Моя страна, моя страна, моя страна.
Моите хора, хора на вечността.

Чрез клетвата под сянката на знамето.
Чрез земята ми, народа ми и огъня от болка.
Аз ще живея като фидā'и *, ще остана като фидā'и,
и ще свърша като фидā'и- докато страната ми се върне.

Моя страна, хората на вечността.

  • Фидā'и = който си рискува живота по свое желание; който се жертва в името на нещо. Произлиза от арабската дума فدائين - (фидā'ин).