Цикъл на Кребс

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Цикъл на Кребс
Цикъл на Трикарбоксиловите киселини

Цикълът на Кребс представлява метаболитична верига от взаимодействия, при която става пълно разграждане на пирогроздена киселина до СО2 и Н2О, при което се отделя енергия за нуждите на клетката. Главната функция на Цикъла на Кребс е да служи като общ краен път за окислението на въглехидрати, липиди и белтъци. Той има значителна роля за процесите на синтез на глюкоза, мастни киселини и аминокиселини.

Цикълът на Кребс има следните метаболитни стъпала, чрез които се осъществява: при навлизането на ацетил-КоА в матрикса на митохондриите той се свързва с молекула оксалацетат и се превръща в лимонена киселина (цитрат). Цитратът от своя страна под действието на ензима аконитаза се превръща в цис-аконитат, при което се отделя молекула вода. Цис-акониатът от своя страна под действието на ензима изоцитратдехидрогеназа се превръща в изоцитрат. Изоцитратът под действието на изоцитратдехидрогеназа се превръща в алфа-кетоглутарат. Алфа-кетоглутаратът чрез алфа-кетоглутаратдехидрогеназа и с присъединяването на ацетил-КоА се превръща в сукцинил-КоА. Той под действието на сукцинаттиокиназа преминава в сукцинат. Сукцинатдехидрогеназата го превръща във фумарат. Фумаратът чрез фумаразата преминава в L-малат. L-малатът под влиянието на ензима малатдехидрогеназа възстановява оксалацетата, който отново може да взаимодейства с молекула ацетил-КоА и цикълът да се повтори. Енергийният баланс е окислението на 1 молекула ацетат води до генерирането на максимално 12 молекули АТФ, тъй като от 1 молекула NADH2 се генерират 3 молекули АТФ, съответно от 1FADH2-2АТФ, и 1GTP e еквивалентна на 1АТФ.

Цикълът на Кребс протича в матрикса на митохондриите. Той е строго аеробен и се осъществява само в присъствието на кислород. Затова съществува само в аеробните клетки. Клетки като еритроцитите не притежават митохондрии и затова там не се осъществява цикъл на Кребс.

Механизъм на разграждане на хранителните вещества[редактиране | редактиране на кода]

  • А) Гликолиза
  • Б) Подготвителна фаза

В някои отровни растения от Африка, Австралия и Бразилия има калиев флуорацетат, който нарушава цикъла на Кребс и води до смърт. Местните култури/аборигени ползват извлек от растенията за намазване върховете на стрели.

Кофактор № на р-цията Ензими Енергитичен добив
3 x НАДН.Н 3 Изоцитрат дехидрогеназа 2,5
4 α-Кетоглутарат дехидрогеназен комплекс 2,5
8 Малат дехидрогеназа 2,5
1 х ФАДН2 6 Сукцинат дехидрогеназа 1,5
1 х АТФ (ГТФ) 5 Сукциник-КоА синтетаза (сукцинат тиокиназа) 1
Общо: 10 мол. АТФ