Цикъл на Кребс

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Цикълът на Кребс представлява катаболитна верига от реакции, в която става пълно разграждане на пирогроздена киселина до СО2 и Н2О, при което се отделя енергия за нуждите на клетката. Главната функция на цикъла на Кребс е да служи като общ краен път за окислението на въглехидрати, липиди и белтъци.Той има значителна роля за процесите на синтез на глюкоза,мастни киселини и аминокиселини.

Цикълът на Кребс има следните метаболитни стъпала, чрез които се осъществява: при навлизането на ацетил-КоА в матрикса на митохондриите той се свързва с молекула оксалацетат и се превръща в лимонена киселина (цитрат). Цитратът от своя страна под действието на ензима аконитаза се превръща в цис-аконитат, при което се отделя молекула вода. Цис-акониатът от своя страна под действието на ензима изоцитратдехидрогеназа се превръща в изоцитрат. Изоцитратът пък под действието на изоцитратдехидрогеназа се превръща в алфа-кетоглутарат. Алфа-кетоглутаратът чрез алфа-кетоглутаратдехидрогеназа и с присъединяването на Ацетил-КоА се превръща в сукцинил-КоА. Той под действието на сукцинаттиокиназа преминава в сукцинат. Сукцинатдехидрогеназата го превръща във фумарат. Фумаратът чрез фумаразата преминава в L-малат. L-малатът под влиянието на ензима малатдехидрогеназа възстановява оксалацетата, който отново може да взаимодейства с молекула ацетил-КоА и цикълът да се повтори. Енергийният баланс е окислението на 1 молекула ацетат води до генерирането на максимално 12 молекули АТФ, тъй като от 1 молекула NADH2 се генерират 3 молекули АТФ, съответно от 1 FADH2- 2АТФ, и 1GTP e еквивалентна на 1АТФ.

Цикълът на Кребс протича в матрикса на митохондриите. Той е строго аеробен и се осъществява само в присъствието на кислород. Затова съществува само в аеробните клетки. Клетки като еритроцитите не притежават митохондрии и затова там не се осъществява цикъл на Кребс.

Механизъм на разграждане на нутриентите

А) Гликолиза B) Подготвителна фаза

Цикъл на Кребс

В някои отровни растения от Африка , Австралия и Бразилия има калиев флуорацетат който нарушава цикъла на Кребс и води до смърт. Местните култури/аборигени ползват извлек от растенията за намазване върховете на стрели. Като пестицид е ползван натриев флуорацетат (FCH2CO2Na) познат и като "1080" което е каталожния му номер.