Цяло число

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Целите числа са числова област Z, която се получава чрез разширяване на множеството на естествените числа с изискването операцията изваждане a - b (като обратна операция на събирането) да може да се извършва в него еднозначно за всяка наредена двойка естествени числа (а,b). Освен естествените числа Z съдържа и отрицателните цели числа -1, -2, -3,..., т.е.

Z = { ...,-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...}.

Отрицателните числа са въведени в математическа употреба от Михаел Щифел (M. Stiffel, 1487—1567) през 1544 г. и от Никола Шюке (N. Chuquet, 1445 — 1500).

Сумата, разликата и произведението две цели числа също са цели числа. Z е безкрайно множество.


Основни свойства на събирането и умножаването на цели числа[редактиране | редактиране на кода]

  • Асоциативен закон относно събирането и умножаването: a + (b + c) = (a + b) + c, a (b c) = (a b) c.
  • Комутативен закон относно събирането и умножаването: a + b = b + a, a b = b a.
  • Съществуване на неутрален елемент: a + 0 = a, a . 1 = a.
  • Съществуване на противоположен елемент -a: a + (-a) = 0.
  • Дистрибутивен закон на умножаването относно събирането: a(b + c) = ab + ac.


На езика на абстрактната алгебра първите пет от изброените свойства на събирането на цели числа показват, че Z е абелова група относно бинарната операция събиране и следователно е и циклична група, тъй като всеки ненулев елемент на Z може да се запише като крайна сума 1 + 1 + = ... + 1 или (-1) + (-1) + ... + (-1). Фактически Z е единствената безкрайна циклична група относно събирането поради това, че всяка безкрайна циклична група е изоморфна на групата {Z, +}.

Z обаче не е група относно умножението, а също не е и поле. Най-малкото поле, съдържащо целите числа, е множеството на рационалните числа Q.

Изброените свойства на целите числа показват, че Z е комутативен пръстен с единица относно събирането и умножаването.

Обикновеното деление не е дефинирано в множеството на целите числа, но е дефинирано т. нар. деление с остатък: За всеки цели числа a и b, b ≠ 0, съществува единствена двойка цели числа q и r, за която a = bq + r и 0 ≤ r < |b|. Тук а е делимо, b - делител, а r - остатък. На тази операция се основава алгоритъмът на Евклид за намиране на най-голям общ делител на две цели числа.

Теоретико-множествени свойства[редактиране | редактиране на кода]

Z е безкрайно, наредено линейно множество, т.е.

... < -3 < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < ...

Едно цяло число е положително, ако е по-голямо от нулата и отрицателно, ако е по-малко от нулата. По дефиниция нулата не е нито положително, нито отрицателно число.

Наредбата на целите числа е свързана с алгебричните операции по следния начин:

За произволни цели числа a,b, c са в сила неравенствата:

  • Ако a < b и c < d, то a + c < b + d.
  • Ако a > b и c > 0, то a c > b c. (Лесно се доказва, че при c < 0 имаме a c < b c.)

Оттук следва, че Z с горната наредба е нареден пръстен.

Източник[редактиране | редактиране на кода]

Целое число - статия в Уикипедия на руски език [13 януари 2008 г.].

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]