Шуко

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Шуко е общоизвестното име на набор домашни контактни гнезда (контакти) и щепсели за ПрТ, които са известни и като „Вид F“ и "CEE 7/4". Щепселите шуко имат два кръгли шипа с диаметър 4,8мм (дължина 19мм, раздалечени на 19мм) за фазата и нулата, както и две контактни пластини в горната и долната им част за земя. Гнездата шуко образуват кухина, в която се поставя щепселът. Щепселите шуко са симетрични ПрТ присъединители. Могат да се сдвояват по два начина, така че фазата и нулата да се свържат към който и да е извод на захранваното устройство. Счита се, че щепселите шуко са много безопасно разработени и осигуряват високо ниво на сигурност при използване с гнезда шуко, но могат да се поставят и в други гнезда, при което степента на безопасност може да намалее.

Думата „шуко“ е съкращение от немското понятие „Schutzkontakt“ (буквално: защитен контакт), което указва, че щепселът и гнездото са снабдени със защитни заземителни контакти. Обикновено шуко присъединителите се използват във вериги с 220/230В, 50/60Хц и за токове до 16А.

/икг/ Според някои мнения контактът и щепселът тип Шуко са едни от най-опасните устройства за свързване към електрическата мрежа и тяхното използване в ел.мрежи 220V трябва да бъде забранено със закон, тъй като за защитно зануляване се разчита на две пластинки на контакта, широки по 1,5мм, които трябва да осъществят контакт с други две подобни пластинки на щепсела. Практически е доказано, че тази връзка не винаги се осъществява и съответно включеният уред и хората, работещи с него, могат да попаднат под напрежение. Сравнени с контактите и щепселите от други стандарти, работещи в други държави - Великобритания, Франция, САЩ и др. - системи тип шуко се използват само за захранване на слаботокови уреди. Идеята за безопасност е, че трябва да се разчита на един и същ вид контактна система както за свързването на фазата/L/, нулата/N/, така и на защитния проводник/PE/. При контакта тип шуко този принцип е нарушен, дори по-лошо - за свързването на "N" и "L" се използва по-сигурна система от колкото за "РЕ".