Направо към съдържанието

pstree (Unix)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Изход от pstree в FreeBSD

pstree е команда в Unix-подобните операционни системи, показваща процесите като дърво. Коренът е или процеса init или процеса, чиито pid е подаден като параметър на командата.

pstree pid – pstree идентификационен_номер_на_процес

user@host ~$ pstree 1066
rsyslogd─┬─{in:imjournal}
     └─{rs:main Q:Reg}

pstree user – pstree име_на_потребителя

root@host ~# pstree username
dbus-daemon───{dbus-daemon}

dbus-launch

bash───firefox─┬─6*{Analysis Helper}
        ├─{BgHangManager}
        ├─{Cache2 I/O}
        ├─{Compositor}
        ├─{GMPThread}
        ├─{Gecko_IOThread}
        ├─{Hang Monitor}
        ├─{ImageBridgeChil}
        ├─{ImageIO}
        ├─{JS Watchdog}
        ├─{Link Monitor}
        ├─{Socket Thread}
        ├─{SoftwareVsyncTh}
        ├─{StreamTrans #1}
        ├─{Timer}
        └─{gmain}