Двигател

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
V6 Спортен двигател на мерцедес

Двигателят или моторът е машина, преобразуваща някакъв вид енергия в движение.

Двигателите могат да използват различни източници на енергия като

  • електрически;
  • химически;
  • ядрени;
  • други.

Получаваната енергия двигателите могат да преобразуват в следните типове движение:

  • въртеливо движение на твърди тела;
  • постъпателно движение на твърди тела;
  • възвратно-постъпателно движение на твърди тела;
  • движение на реактивна струя;
  • други движения.

Независимо от разнообразието на типовете първична енергия, в повечето съществуващи конструкции на двигатели електрическа енергия или топлинна енергия се преобразува непосредствено в механическа. Другите видове енергия (например ядрената или химическата) обикновено се преобразуват отначало в термична енергия, и едва след това в механична. Често в двигателя се преобразува един вид механична енергия в друг (например: от възвратно-постъпателно към въртеливо движение).

Съществуват следните типове двигатели: Двигатели с електричество, в които електрическата енергия непосредствено се преобразува в механична:

  • електродвигатели, осигуряващи въртеливо движение
    • двигатели за постоянен ток;
    • двигатели за променлив ток - синхронен и асинхронен двигател;
  • електродвигатели, осигуряващи постъпателно движение
    • линейни;
    • индукционни;
    • пиезоелектрически;
    • други;
  • ракетни двигатели:
    • йонни двигатели;
    • стационарни плазмени двигатели;
    • двигатели с аноден слой;
    • други.

Двигатели с топлинни машини:

www.dvigatelite.free.bg