Библиография на Зигмунд Фройд

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Това е списък на произведенията на Зигмунд Фройд, издадени на немски, английски език и български език. По-долу е представен списък на книгите издадени на български език.

На български език[редактиране | редактиране на кода]

На български език са издавани отделни книги на Зигмунд Фройд, но никога не е осъществен цялостен превод на неговите събрани съчинения.

 • „Върху психоанализата“. Пет лекции, държани по случай 20-годишнината на Clark University in Worchester през септември 1909 г., София, Пряпорец, 1927
 • Несъзнатото, София, 1932 (София: Доверие)
 • Въведение в психоанализата, печатница Изгрев, 1947
 • Въведение в психоанализата, Изд. Наука и изкуство, 1990
 • Анимизъм, магия и всесилие на мисълта, 1991, Философска мисъл, № 3, с. 79 – 90.
 • Ерос и култура, Изд. Евразия-Абагар, 1991
 • Методика и техника на психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1991
 • Психология на сексуалността, Изд. Христо Ботев, 1991
 • Естетика, изкуство, литература, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991
 • Един спомен от детството на Леонардо, Бряг Принт, 1991
 • Отвъд принципа на удоволствието, Изд. Наука и Изкуство, 1992
 • Тотем и табу, Изд. Евразия-Абагар, 1992
 • Тълкуване на сънищата, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 1994
 • Психоанализа и медицина, Изд. Евразия-Абагар, 1993
 • Психоанализата: Теория и Практика, Евразия, 1993
 • Детската душа, Изд. Евразия, 1993, 1994
 • Тайната на живота, Изд. Евразия, 1993
 • Неврозите: Произход и лекуване, Изд. Евразия, 1993
 • Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1994
 • Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 1998
 • Нови уводни лекции в психоанализата, Изд. Евразия, 1994
 • Психология на религията, Изд. Евразия, 1994
 • Въжделение и страдание, Изд. Наука и изкуство, 1996
 • Фантазии и сънища, Изд. Екслибрис, 1996
 • Увод в психоанализата: Осн. курс лекции, Изд. Евразия, 1996
 • Сънища и телепатия (Трудове по метапсихология), Изд. Евразия-Абагар, 1996
 • Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997
 • Аз и То: Природата на несъзнаваното, Изд. Евразия, 1997
 • Катарзис, Изд. Евразия, 1997
 • Психоанализа: Теория и терапия (3 текста), Изд. къща КХ – Критика и хуманизъм, 2003
 • Психичните качества, сп. „Философия“, бр. 6, 2004, с. 15 – 19.
 • 5-те случая: случай 1: Дора: Фрагмент от анализата на един случай на хистерия. Изд. къща КХ – Критика и Хуманизъм, Стигмати, 2009
 • 5-те случая: случай 2: Човекът плъх: Бележки относно един случай на натраплива невроза, Изд. къща КХ – Критика и Хуманизъм, Стигмати, 2010
 • 5-те случая: случай 4: Председателят Шребер: Психоаналитични бележки върху един автобиографично описан случай на параноя. Изд. къща КХ – Критика и Хуманизъм, Стигмати, 2012
 • 5-те случая: случай 3: Малкият Ханс: Анализа на фобията на едно петгодишно момче. Изд. къща КХ – Критика и Хуманизъм, Стигмати, 2011
 • 5-те случая: случай 5: Човекът Вълк: Из историята на една инфантилна невроза. С допълнение от Рут Мак Брънзуик. Изд. къща КХ – Критика и Хуманизъм, Стигмати, 2013
 • Тотем и табу: Някои сходства в психичния живот на диваците и невротиците. Изд. къща КХ – Критика и хуманизъм, 2013 (нов пълен превод)
 • Лекции за въведение в психоанализата, Изд. Колибри, 2013 (пълно издание, включващо лекция XXIX и XXX)
 • Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014
 • Ерос и култура. Неудовлетвореността от културата, Изд. Дамян Яков, 2015 (преиздание на изданието от 1991, същия преводач)
 • Психология на сексуалността, Изд. Колибри, 2015 (друг превод)
 • 5-те случая: случай 0: Анна О: Към психотерапия на хистерията, съвместно с Йозеф Бройер. Изд. къща КХ – Критика и Хуманизъм, Стигмати, 2016
 • Изкуство и литература, Изд. Колибри, 2017
 • Четири основни текста, Изд. Критика и хуманизъм, 2018
 • Текстове за културата, Изд. Критика и хуманизъм, 2019
 • Тълкуване на сънищата, Изд. Колибри, 2020 (с допълнения на Фройд от по-късни издания)
 • За сънищата, Изд. Фама+, 2021

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд[редактиране | редактиране на кода]

В таблицата по-долу са представени всички преводи на български език направени от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език (т.нар. Gesammelte Werke), както и някои преводи направени по Studien Ausgabe. Отбелязани са точните страници в немското издание и българското издание, като за улеснение е добавено и на кои томове от английския еквивалент на Стандартното издание отговарят преводите с описани страници. В последната колона бележки се отбелязват някои особености по отношение на българските преводи. С удебелен шрифт е дадено кои произведения на Зигмунд Фройд на немски език не са преведени на български език. Българските преводи, ако има повече от един са подредени по хронологичен ред като водещо в описанието е съдържанието на немските томове от Събраните съчинения, а не на българските преводи.

1 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 1 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Ein Fall von hypnotischer Heilung, nebst Bemerkungen über die Entstehung hysterischer Symptome durch den „Gegenwillen“, Gesammelte Werke I, 3 – 17 Случай на успешно лечение чрез хипноза: с някои бележки за произхода на хистеричните симптоми чрез „контраволя“ не е издадено A Case of Successful Treatment by Hypnotism. With Some Remarks on the Origin of Hysterical Symptoms through ‘Counter-Will’ The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume I (1886 – 1899): Pre-Psycho-Analytic Publications and Unpublished Drafts, 115 – 128
Charcot. Gesammelte Werke I, 21 – 35 Шарко не е издадено Charcot. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume III (1893 – 1899): Early Psycho-Analytic Publications, 7 – 23
Quelques Considérations pour une Étude Comparative des Paralysies Motrices Organiques et Hystériques Някои гледни точки за сравнително изследване на органичните и хистеричните моторни парализи не е издадено Some Points For a Comparative Study of Organic and Hysterical Motor Paralyses. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume I (1886 – 1899): Pre-Psycho-Analytic Publications and Unpublished Drafts, 157 – 172
Die Abwehr-neuropsychosen Gesammelte Werke I, 59 – 74 Защитните невропсихози не е издадено The Neuro-Psychoses of Defence. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume III (1893 – 1899): Early Psycho-Analytic Publications, 41 – 61
Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene. Gesammelte Werke I, 81 – 98 За психичния механизъм на феномените на хистерия 5-те случая: Анна О. Изд. Критика и хуманизъм, Изд. Стигмати, 2010 On The Psychical Mechanism of Hysterical Phenomena. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume II (1893 – 1895): Studies on Hysteria, 1 – 17
Die Beiträge Josef Breuers zu den Studien über Hysterie: ›Frl. Anna O…‹ und ›Theoretisches‹ (1893 – 95). Gesammelte Werke: Texte aus den Jahren 1885 bis 1938, 196 – 216 Анна О. Случаи от Изследвания върху хистерията 5-те случая: Анна О. Изд. Критика и хуманизъм, Изд. Стигмати, 2010 Fräulein Anna O, Case Histories from Studies on Hysteria. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume II (1893 – 1895): Studies on Hysteria, 19 – 47
Zur Psychotherapie der Hysterie, Gesammelte Werke I, 252 – 312 Психотерапия на хистерията Неврозите, Изд. Евразия, 1993, 5 – 61 The Psychotherapy of Hysteria from Studies on Hysteria. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume II (1893 – 1895): Studies on Hysteria, 253 – 305
Über die Berechtigung von der Neurasthenie einen bestimmten Symptomenkomplex als „Angstneurose“ abzutrennen, Gesammelte Werke I, 315 – 342 За основанието за отделянето на определен синдром от неврастенията под описанието на „страхова невроза“ не е издадено On The Grounds for Detaching a Particular Syndrome From Neurasthenia Under The Description ‘Anxiety Neurosis’. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume III (1893 – 1899): Early Psycho-Analytic Publications, 85 – 115
Obsessions et Phobies, Gesammelte Werke I, 345 – 353 Обсесии и фобии не е издадено Obsessions and Phobias. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume III (1893 – 1899): Early Psycho-Analytic Publications, 69 – 82
Zur Kritik der »Angstneurose«, Gesammelte Werke I, 357 – 376 Към критика на „страхова невроза“ не е издадено A Reply to Criticisms of My Paper on Anxiety Neurosis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume III (1893 – 1899): Early Psycho-Analytic Publications, 119 – 139
Weitere Bemerkungen über die Abwehr-Neuropsychosen, Gesammelte Werke I, 379 – 403 По-нататъшни бележки върху защитните невропсихози не е издадено Further Remarks on the Neuro-Psychoses of Defence. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume III (1893 – 1899): Early Psycho-Analytic Publications, 157 – 185
L’Hérédité et l’Étiologie des Névroses, Gesammelte Werke I, 407 – 422 Наследственост и етиология на неврозите не е издадено Heredity and the Aetiology of the Neuroses. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume III (1893 – 1899): Early Psycho-Analytic Publications, 141 – 156 Оригинално на френски език
Zur Ätiologie der Hysterie, Gesammelte Werke I, 425 – 459 За етиологията на хистерията не е издадено The Aetiology of Hysteria. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume III (1893 – 1899): Early Psycho-Analytic Publications, 187 – 221
Inhaltsangaben der wissenschaftlichen Arbeiten des Privatdocenten Dr. Sigm. Freud (1877 – 1897), Gesammelte Werke I, 463 – 488 Резюмета на научните публикации на приватдоцент д-р Зигм. Фройд не е издадено Abstracts of the Scientific Writings of Dr. Sigm. Freud 1877 – 1897. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume III (1893 – 1899): Early Psycho-Analytic Publications, 223 – 257
Die Sexualität in der Ätiologie der Neurosen, Gesammelte Werke I, 491 – 516 Сексуалността в етиологията на неврозите не е издадено Sexuality in the Aetiology of the Neuroses. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume III (1893 – 1899): Early Psycho-Analytic Publications, 259 – 285
Zum psychischen Mechanismus der Vergesslichkeit, Gesammelte Werke I, 519 – 527 Към психичния механизъм на забравянето не е издадено The Psychical Mechanism of Forgetfulness. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume III (1893 – 1899): Early Psycho-Analytic Publications, 287 – 297
Über Deckerinnerungen, Gesammelte Werke I, 531 – 554 не е издадено Screen Memories. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume III (1893 – 1899): Early Psycho-Analytic Publications, 299 – 322
Zusatz zum VII. Bande: Vorwort zur ersten Auflage der „Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre aus den Jahren 1895 – 1906, Gesammelte Werke I, 557 – 558 Предговор към кратките публикации на Фройд 1893 – 1906 не е издадено Preface to Freud's Shorter Writings 1893 – 1906. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume III (1893 – 1899): Early Psycho-Analytic Publications, 1 – 6
Zusatz zum XIV. Bande: Einige Nachträge zum Ganzen der Traumdeutung, Gesammelte Werke I, 561 – 573 Някои допълнителни бележки относно тълкуване на сънищата като цяло. Границите на тълкуваемостта (Einige Nachträge zum Ganzen der Traumdeutung), Сънища и телепатия, Изд. Евразия, 1996, 293 – 296;
Нравствената отговорност за съдържанието на сънищата (Die sittliche Verantwortung für den Inhalt der Träume), Сънища и телепатия, Изд. Евразия, 1996, 297 – 301;
Окултното значение на съня (Die okkulte Bedeutung des Traumes), Сънища и телепатия, Изд. Евразия, 1996, 262 – 266
Some Additional Notes on Dream-Interpretation as a Whole. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 123 – 138 Състои се от три части, преведени на български език

2 и 3 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 2 и 3 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Die Traumdeutung, Gesammelte Werke II, 1 – 642 Тълкуване на сънищата Тълкуване на сънищата, Изд. Евразия-Абагар, 1993
Тълкуване на сънищата, Изд. Колибри, 2020
The Interpretation of Dreams. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IV (1900): The Interpretation of Dreams (First Part), ix-627 Изданието на Колибри е нов по-пълен превод от немски език на 8-ото издание от 1972, а на Евразия-Абагар е на изданието от 1961 от 3-то издание.
Über den Traum, Gesammelte Werke III, 645 – 700 За съновиденията Психоанализата – теория и практика, Изд. Евразия, 1993, 83 – 134
За сънищата, Изд. Фама+, 2021
On Dreams. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume V (1900 – 1901): The Interpretation of Dreams (Second Part) and On Dreams, 629 – 686

4 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 4 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Zur Psychopathologie des Alltagslebens, Gesammelte Werke IV, 1 – 311 Психопатология на всекидневния живот Тайната на живота, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 133 – 285 The Psychopathology of Everyday Life. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume VI (1901): The Psychopathology of Everyday Life, vii-296 Преведено като Психопатология на ежедневието

5 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 5 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Die Freudsche psychoanalytische Methode, Gesammelte Werke V, 13 – 26 Психоаналитичният метод на Фройд Методика и техника на психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1991, 5 – 11;
Психоанализа и медицина, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 5 – 10;
Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 5 – 11
Freud's Psycho-Analytic Procedure (1904 [1903]). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume VII (1901 – 1905): A Case of Hysteria, Three Essays on Sexuality and Other Works, 247 – 254
Über Psychotherapie, Gesammelte Werke V, 3 – 10 За психотерапията Методика и техника на психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1991, 12 – 24;
Психоанализа и медицина, Изд. Евразия-Абагар, 1993; 74 – 84;
Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 28 – 38;
On Psychotherapy (1905 [1904]). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume VII (1901 – 1905): A Case of Hysteria, Three Essays on Sexuality and Other Works, 255 – 268
Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, Gesammelte Werke V, 29 – 145 Три студии по теория на сексуалността Психология на сексуалността, Изд. Христо Ботев, 1991;
Част I Сексуалните отклонения от Три студии по теория на сексуалността В: Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1994: Част V Сексуален морал и невротичност: Сексуалните отклонения, 171 – 208;
Част II Инфантилната сексуалност от Три студии по теория на сексуалността В: Детската душа, Раздел I Детската сексуалност, Изд. Евразия, 1994, 17 – 49;
Част III Трансформациите в процеса на полово съзряване от Три студии по теория на сексуалността В: Детската душа, Раздел IV Трансформациите в процеса на полово съзряване, Изд. Евразия, 1994, 320 – 353;
Психология на сексуалността, Изд. Колибри, 2015
Three Essays on the Theory of Sexuality (1905). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume VII (1901 – 1905): A Case of Hysteria, Three Essays on Sexuality and Other Works, 123 – 246 Двата превода на книгите Психология на сексуалността са различни.
Meine Ansichten über die Rolle der Sexualität in der Ätiologie der Neurosen, Gesammelte Werke V, 149 – 159 Моите възгледи относно ролята на сексуалността в етиологията на неврозите Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1994, 246 – 255,
Катарзис, Изд. Евразия, 1997, 9 – 18
My Views on the Part Played by Sexuality in the Aetiology of the Neuroses (1906 [1905]). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume VII (1901 – 1905): A Case of Hysteria, Three Essays on Sexuality and Other Works, 269 – 279
Bruchstück einer Hysterie-Analyse, Gesammelte Werke V, 161 – 286 Фрагмент от анализата на един случай на хистерия Катарзис, Изд. Евразия, 1997, 19 – 126
Дора. Фрагмент от анализата на един случай на хистерия, Изд. „Стигмати“, „Критика и хуманизъм“, 2010, 7 – 152
Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria (1905 [1901]). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume VII (1901 – 1905): A Case of Hysteria, Three Essays on Sexuality and Other Works, 1 – 122 Преводът на изд. Критика и хуманизъм, Стигмати е направен по Bruchstück einer Hysterie-Analyse [1905], 1901
Psychische Behandlung (Seelenbehandlung), Gesammelte Werke V, 289 – 315 Лечението на душата Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 12 – 32 Psychical (or Mental) Treatment (1890). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume VII (1901 – 1905): A Case of Hysteria, Three Essays on Sexuality and Other Works, 281 – 302

6 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 6 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten 1905, Gesammelte Werke VI, 5 – 269 Несъзнаваното и неговата връзка с хумора Остроумието и отношението му към несъзнаваното, Естетика, изкуство и литература, УИ „Св. Климент Охридски“, 1991, 51 – 253
Аз и То, Изд. Евразия, 1997, 235 – 259 – Част „Отношението на остроумието към съня и несъзнаваното“
Jokes and their Relation to the Unconscious. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume VIII (1905): Jokes and their Relation to the Unconscious, 1 – 247 Целият том е включен в сборника „Естетика, изкуство и литература“, а в „Аз и То“ е включена само Теоретичната част от книгата.

7 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 7 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse, Gesammelte Werke VII, 3 – 15 Оценката на фактическия материал и психоанализата Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 33 – 43 Psycho-Analysis and the Establishment of the Facts in Legal Proceedings. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (1906 – 1908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works, 97 – 114
Zur sexuellen Aufklärung der Kinder, Gesammelte Werke VII, 19 – 27 За сексуалната просвета на децата. Отворено писмо до д-р М. Фюрст Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1994, 60 – 67 The Sexual Enlightenment of Children (An Open Letter to Dr. M. Fürst). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (1906 – 1908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works, 129 – 140
Der Wahn und die Träume in W. Jensens „Gradiva“, Gesammelte Werke VII, 31 – 125 Фантазии и сънища в „Градива“ на Вилхелм Йенсен Естетика, изкуство, литература, УИ „Св. Климент Охридски“, 1991, 255 – 324;
Фантазии и сънища (Психоаналитичен прочит на романа Градива: Помпейска фантазия от Вилхелм Йенсен), Изд. Екслибрис, 1996, 2016;
„Налудността и сънищата в новелата „Градива“ от В. Йенсен“, Изкуство и литература, Изд. Колибри, 2017, 41 – 114
Delusions and Dreams in Jensen's Gradiva. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (1906 – 1908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works, 1 – 96
Zwangshandlungen und Religionsübungen, Gesammelte Werke VII, 129 – 139 Натрапчиви действия и упражнения на религията Психология на религията, Изд. Евразия, 1994, 5 – 15 Obsessive Actions and Religious Practices. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (1906 – 1908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works, 115 – 128
Die „kulturelle“ Sexualmoral und die moderne Nervosität, Gesammelte Werke VII, 143 – 167 „Културният“ сексуален морал и модерната невротичност Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1994, 261 – 282 ‘Civilized’ Sexual Morality and Modern Nervous Illness. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (1906 – 1908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works, 177 – 204
Über infantile Sexualtheorien, Gesammelte Werke VII, 171 – 188 За инфантилните теории за сексуалността Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1994, 44 – 59 On the Sexual Theories of Children. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (1906 – 1908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works, 205 – 226
Hysterische Phantasien und ihre Beziehung zur Bisexualität, Gesammelte Werke VII, 191 – 199 Хистеричните фантазии и тяхното отношение към бисексуалността Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1994, 238 – 245 Hysterical Phantasies and their Relation to Bisexuality. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (1906 – 1908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works, 155 – 166
Charakter und Analerotik, Gesammelte Werke VII, 203 – 209 Характер и анална еротика Тайната на живота, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 343 – 349 Character and Anal Erotism. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (1906 – 1908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works, 167 – 176
Der Dichter und das Phantasieren, Gesammelte Werke VII, 213 – 223 Връзката на поета с фантазирането Поетът и фантазирането Естетика, изкуство и литература, УИ „Св. Климент Охридски“, 1991, 333 – 343;
Фантазии и сънища (Психоаналитичен прочит на романа Градива: Помпейска фантазия от Вилхелм Йенсен), Изд. Екслибрис, 1996, 108 – 120;
Изкуство и литература, Колибри, 2017, 25 – 34
Creative Writers and Day-Dreaming. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (1906 – 1908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works, 141 – 154
Der Familienroman der Neurotiker, Gesammelte Werke VII, 227 – 231 Семейният роман на невротиците Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1994, 256 – 260 Family Romances. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (1906 – 1908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works, 235 – 242
Allgemeines über den hysterischen Anfall, Gesammelte Werke VII, 235 – 240 Общи постановки за хистеричния пристъп Катарзис, Изд. Евразия, 1997, 127 – 131 Some General Remarks on Hysterical Attacks. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (1906 – 1908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works, 227 – 234
Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben, Gesammelte Werke VII, 243 – 377 Анализ на фобията на едно петгодишно момче Детската душа, Изд. Евразия, 1994, 53 – 164;
Малкият Ханс – анализ на фобията на едно петгодишно момче, Изд. Критика и хуманизъм, Стигмати, 2011, 7 – 171
Analysis of a Phobia in a Five-Year-Old Boy. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume X (1909): Two Case Histories (‘Little Hans’ and the ‘Rat Man’), 1 – 150 Преводът на изд. Критика и хуманизъм, Стигмати е направен по Studienausgabe, Bd. VIII, Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1969, 13 – 122
Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose, Gesammelte Werke VII, 381 – 463 Бележки върху един случай на обсесивна невроза/Бележки относно един случай на натраплива невроза Катарзис, Изд. Евразия, 1997, 132 – 206;
5-те случая: Човекът плъх, Изд. Критика и хуманизъм, 2010, 7 – 115
Notes Upon a Case of Obsessional Neurosis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume X (1909): Two Case Histories (‘Little Hans’ and the ‘Rat Man’), 151 – 318
Vorwort zu „Nervöse Angstzustände und ihre Behandlung“ von Dr. Wilhelm Stekel, Gesammelte Werke VII, 467 – 468 Неврози, страхови състояния и тяхното лекуване. Предговор към едноименната книга на д-р Вилхелм Щекел, издателство Урбан & Шварценберг, Берлин и Виена, 1910. Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 174 – 175 Preface to Wilhelm Stekel's Nervous Anxiety-States and their Treatment1. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (1906 – 1908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works, 250 – 251
Vorwort zu „LÈlekelemzés, értekézesek a pzichoanalizis köreböl, irta Dr. Ferenczi Sándor, Gesammelte Werke VII, 467 – 468 Lelekelemzes Предговор към едноименната книга на д-р Шандор Ференци, издателство Ню-гат, Будапеща, 1910 Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 176 Preface to Sandor Ferenczi's Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IX (1906 – 1908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works, 252

8 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 8 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Über Psychoanalyse, Gesammelte Werke VIII, 1 – 60 За психоанализата „Върху психоанализата“. Пет лекции, държани по случай 20-годишнината на Clark University in Worchester през септември 1909 г., София, Пряпорец;
Тайната на живота, Изд. Евразия, 1993, 5 – 57
Психоанализа: Теория и терапия, Изд. къща КХ – Критика и хуманизъм, 2003, 7 – 58
Five Lectures on Psycho-analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works, 1 – 56
Zur Einleitung der Selbstmord-Diskussion, Gesammelte Werke VIII, 62 – 63 Увод към дискусията за самоубийството Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 203 – 204 Contributions to a Discussion On Suicide. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works, 231 – 232
Schlusswort der Selbstmord-Diskussion, Gesammelte Werke VIII, 64 – 64 Заключение към дискусията за самоубийството Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 205 Contributions to a Discussion On Suicide. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works, 232
Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens, Gesammelte Werke VIII, 66 – 91 Приноси към психологията на любовния живот Психология на сексуалността, Изд. Христо Ботев, 1991;
Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1994, 127-150-I За един особен тип избор на обект при мъжа, II За най-общото принизяване в любовния живот.
Психология на сексуалността, Изд. Колибри, 2015
Contributions to the Psychology of Love I and II). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works, 163 – 190 Първата част на Приноси към психологията на любовния живот Über einen besonderen Typus der Objektwahl beim Manne (A Special Type of Choice of Object made by Men) е превеждана различно. В Анатомия на чувствата е преведена като „За един особен тип избор на обект при мъжа“, а в Психология на сексуалността от 1991 като „За особения тип избор на обект при мъжа“.
Втората част на Приноси към психологията на любовния живот – Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens (On the Universal Tendency to Debasement in the Sphere of Love) е превеждана различно. В Анатомия на чувствата е преведена като „За най-общото принизяване в любовния живот“, а в „Психология на сексуалността“ от 1991 като „За унижаването в любовния живот“
Die psychogene Sehstörung in psychoanalytischer Auffassung, Gesammelte Werke VIII, 94 – 102 Психогенните зрителни смущения в психоаналитична трактовка Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 165 – 171 The Psycho-Analytic View of Psychogenic Disturbance of Vision. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works, 209 – 218
Die zukünftigen Chancen der psychoanalytischen Therapie, Gesammelte Werke VIII, 104 – 115 Бъдещи шансове на психоаналитичната терапия Има ли бъдеще психоаналитичната терапия? В: Методика и техника на психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1991, 25 – 35;
Има ли бъдеще психоаналитичната терапия? В: Психоанализа и медицина, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 85 – 94, Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 78 – 87
The Psycho-Analytic View of Psychogenic Disturbance of Vision. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works, 209 – 218
Über „wilde" Psychoanalyse, Gesammelte Werke VIII, 118 – 125 За „дивата“ психоанализа За „дивашката“ психоанализа В: Методика и техника на психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1991, 36 – 42;
За „дивашката“ психоанализа В: Психоанализа и медицина, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 95 – 100;
Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 88 – 94
‘Wild’ Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works, 219 – 228
Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, Gesammelte Werke VIII, 128 – 211 Един спомен от детството на Леонардо Един спомен от детинство на Леонардо, Изд. Български художник, 1991;
Естетика, изкуство, литература, УИ „Св. Климент Охридски“, 1991, 345 – 412;
„Един детски спомен на Леонардо да Винчи“, Изкуство и литература, Колибри, 2017, 115 – 188
Leonardo Da Vinci and a Memory of his Childhood. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works, 57 – 138 Преводът на изд. Български художник е направено по Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1945, 1976
Über den Gegensinn der Urworte, Gesammelte Werke VIII, 214 – 221 За противоположните значения на коренните думи Сънища и телепатия, Изд. Евразия, 1996, 269 – 275 The Antithetical Meaning of Primal Words. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works, 153 – 162
Brief an Dr. Friedrich S. Krauss über die »Anthropophyteia«, Gesammelte Werke VIII, 224 – 225 Антропофитея. Писмо до д-р Фридрих Краус по повод едноименната му книга Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 206 – 207 Letter to Dr. Friedrich S. Krauss on Anthropophyteia1. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works, 233 – 235
Beispiele des Verrats pathogener Phantasien bei Neurotikern, Gesammelte Werke VIII, 228 – 228 Примери за издаване на патогенни фантазии при невротици Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 172 – 173 Two Instances of Pathogenic Phantasies Revealed by the Patients themselves. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works, 236 – 237
Formulierungen über zwei Prinzipien des psychischen Geschehens, Gesammelte Werke VIII, 230 – 238 За двата принципа на психична дейност Отвъд принципа на удоволствието, Изд. Наука и изкуство, 1992, 7 – 15;
Психоанализата – теория и практика, Изд. Евразия, 1993, 18 – 27
Нови уводни лекции в психоанализата, Изд. Евразия, 1995, 18 – 27
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 25 – 32
Formulations on the Two Principles of Mental Functioning. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 213 – 226 Психоанализата – теория и практика и Нови уводни лекции в психоанализата на изд. Евразия са практически един и същи превод. В отделните преводи тази част е преведена различно. В Отвъд принципа на удоволствието е преведена като За двата принципа на психична дейност, а в двата превода на Изд. Евразия като Формулировки за двата принципа на психична процесуалност.
Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia Paranoides), Gesammelte Werke VIII, 240 – 320 Председателят Шребер. Психоаналитични бележки върху един автобиографично описан случай на параноя (Dementia paranoides) Катарзис, Изд. Евразия, 1997, 207 – 274;
Психичните качества, сп. „Философия“, бр. 6, 2004, с. 15 – 19.
Психоанализа: Теория и терапия, Изд. къща КХ – Критика и хуманизъм, 2003, 59 – 135;
5-те случая: Председателят Шребер, Изд. Критика и хуманизъм, Изд. Стигмати, 2012, 7 – 117
Psycho-Analytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia (Dementia Paranoides). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 1 – 82 В Катарзис е преведено като Параноята на един президент. Психоаналитични бележки върху един автобиографично описан случай на параноя (Dementia paranoides).
В списание „Философия“ е поместен откъс от четвърта глава на произведението.
Über neurotische Erkrankungstypen, Gesammelte Werke VIII, 322 – 330 Типове невротична етиология Катарзис, Изд. Евразия, 1997, 286 – 293 Types of Onset of Neurosis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 227 – 238
Zur Einleitung der Onanie-Diskussion, Gesammelte Werke VIII, 332 – 333 Към въведението в дискусията за онанизма Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1994, 68 – 69 Contributions to a Discussion on Masturbation. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 239 – 254 На английски език дискусията и заключението към нея са преведени заедно, без да бъдат отделени специално.
Schlusswort der Onanie-Diskussion, Gesammelte Werke VIII, 334 – 345 Заключение на дискусията за онанизма Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1994, 70 – 80 Contributions to a Discussion on Masturbation. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 239 – 254 На английски език дискусията и заключението към нея са преведени заедно, без да бъдат отделени специално.
Die Bedeutung der Vokalfolge, Gesammelte Werke VIII, 348 – 348 Значението на последователността на гласните не е издадено The Significance of Sequences of Vowels. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 341
Die Handhabung der Traumdeutung in der Psychoanalyse, Gesammelte Werke VIII, 350 – 357 Приложението на сънотълкуването в психоанализата Приложението на тълкуването на сънища при психоанализата В: Методика и техника на психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1991, 64 – 69;
Приложението на тълкуването на сънища при психоанализата В: Психоанализа и медицина, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 120 – 124;
Сънища и телепатия, Изд. Евразия, 1996, 203 – 209
The Handling of Dream-Interpretation in Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 89 – 96
»Gross ist die Diana der Epheser«, Gesammelte Werke VIII, 360 – 361 „Велика е ефеската Диана“ не е издадено ‘Great is Diana of the Ephesians’. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 342 – 344 Заглавието е цитат от Библията, Деяния 19:28, 34
Zur Dynamik der Übertragung, Gesammelte Werke VIII, 364 – 374 Към динамиката на преноса За динамиката на „пренасянето“ В: Методика и техника на психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1991, 85 – 94;
За динамиката на „пренасянето“ В: Психоанализа и медицина, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 139 – 147;
Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 95 – 103
The Dynamics of Transference. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 97 – 108
Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung, Gesammelte Werke VIII, 376 – 387 Съвети към лекаря при психоаналитично лечение Съвети към лекаря при психоаналитично лечение В: Методика и техника на психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1991, 108 – 117;
Съвети към лекаря относно психоаналитичното лечение В: Психоанализа и медицина, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 160 – 168;
Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 59 – 68
Recommendations to Physicians Practising Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 109 – 120
Das Interesse an der Psychoanalyse, Gesammelte Werke VIII, 390 – 420 Интересът към психоанализата Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 104 – 130 The Claims of Psycho-Analysis to Scientific Interest. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIII (1913 – 1914): Totem and Taboo and Other Works, 163 – 190
Zwei Kinderlügen, Gesammelte Werke VIII, 422 – 427 Два случая на детска лъжа Детската душа, Изд. Евразия, 1994, 164 – 169 Two Lies Told by Children. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 303 – 310
Einige Bemerkungen über den Begriff des Unbewussten in der Psychoanalyse, Gesammelte Werke VIII, 430 – 439 Някои бележки върху понятието „несъзнавано“ в психоанализата Психоанализата – теория и практика, Изд. Евразия, 1993, 28 – 37
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 33 – 39
A Note on the Unconscious in Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 255 – 266
Die Disposition zur Zwangsneurose, Gesammelte Werke VIII, 442 – 452 Предразположеността към натрапливата невроза. Принос към проблема за избора на невроза Катарзис, Изд. Евразия, 1997, 294 – 303 The Disposition to Obsessional Neurosis, a Contribution to the Problem of the Choice of Neurosis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 311 – 326
Zur Einleitung der Behandlung, Gesammelte Werke VIII, 454 – 478 За началото на психоаналитичната терапия За въвеждането в лечението В: Методика и техника на психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1991, 43 – 63;
За въвеждането в лечението В: Психоанализа и медицина, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 101 – 119;
Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 39 – 58
On Beginning the Treatment (Further Recommendations on the Technique of Psycho-Analysis I). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 121 – 144

9 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 9 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Totem und Tabu, Gesammelte Werke IX, 3 – 195 Тотем и Табу Тотем и табу, Критика и Хуманизъм, 1991;
Тотем и Табу, Изд. Евразия-Абагар, 1992;
Тотем и табу В: Психология на религията, Изд. Евразия, 1994, 175 – 354;
Тотем и табу, Изд. Критика и хуманизъм, 2013
Totem and Taboo. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIII (1913 – 1914): Totem and Taboo and Other Works, vii-162

10 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 10 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Märchenstoffe in Träumen, Gesammelte Werke X, 2 – 9 Приказният материал в сънищата Сънища и телепатия, Изд. Евразия, 1996, 276 – 282 The Occurrence in Dreams of Material from Fairy Tales. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 279 – 288
Ein Traum als Beweismittel, Gesammelte Werke X, 12 – 22 Сънят като доказателство Сънища и телепатия, Изд. Евразия, 1996, 283 – 292 An Evidential Dream. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 267 – 278
Das Motiv der Kästchenwahl, Gesammelte Werke X, 24 – 37 Мотивът при избора на ковчежета Естетика, изкуство и литература, УИ „Св. Климент Охридски“, 1991, 413 – 425;
Изкуство и литература, Изд. Колибри, 2017, 189 – 200
The Theme of the Three Caskets. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 289 – 302
Erfahrungen und Beispiele aus der Analytischen Praxis, Gesammelte Werke X, 40 – 42 Опити и примери от психоаналитичната практика Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 44 – 46 Observations and Examples from Analytic Practice. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIII (1913 – 1914): Totem and Taboo and Other Works, 191 – 198
Zur Geschichte der Psycho-Analytischen Bewegung, Gesammelte Werke X, 44 – 113 Към историята на психоаналитичното движение Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 47 – 106 On the History of the Psycho-Analytic Movement. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 1 – 66
Über Fausse Reconnaissance (»déjà Raconté«) Während Der psychoanalytischen Arbeit, Gesammelte Werke X, 116 – 123 Относно Fausse Reconnaissance („Deja Raconte“)[1] по време на психоаналитичната работа Методика и техника на психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1991, 79 – 84;
За Fausse Reconnaissance („Déjà raconté") по време на психоаналитичното лечение В: Психоанализа и медицина, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 133 – 138;
Аз и То, Изд. Евразия, 1997, 223 – 228
Fausse Reconnaissance (‘Déjà Raconteé’) in Psycho-Analytic Treatment. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIII (1913 – 1914): Totem and Taboo and Other Works, 199 – 207
Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten, Gesammelte Werke X, 126 – 136 Припомняне, повторение и преработка Спомняне, възпроизвеждане и преработка В: Методика и техника на психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1991, 70 – 78;
Спомняне, повторение, преработка В: Психоанализа и медицина, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 125 – 132;
Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 107 – 116
Remembering, Repeating and Working-Through (Further Recommendations on the Technique of Psycho-Analysis II). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 145 – 156
Zur Einführung des Narzißmus, Gesammelte Werke X, 137 – 170 Към въвеждането в нарцисизма Психология на сексуалността, Изд. Христо Ботев, 1991, 131 – 157
Отвъд принципа на удоволствието, Изд. Наука и изкуство, 1992, 15 – 39 (Въвеждане на нарцисизма)
Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997
135 – 164
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 40 – 64
On Narcissism. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 67 – 102
Der Moses des Michelangelo, Gesammelte Werke X, 172 – 201 Мойсей на Микеланджело Естетика, изкуство и литература, УИ „Св. Климент Охридски“, 1991, 427 – 455;
Изкуство и литература, Изд. Колибри, 2017, 201 – 230
The Moses of Michelangelo. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIII (1913 – 1914): Totem and Taboo and Other Works, 209 – 238
Zur Psychologie des Gymnasiasten, Gesammelte Werke X, 204 – 207 Към психологията на гимназиста Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 214 – 217 Some Reflections on Schoolboy Psychology. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIII (1913 – 1914): Totem and Taboo and Other Works, 239 – 244
Triebe und Triebschicksale, Gesammelte Werke X, 210 – 232 Нагоните и техните превръщания Отвъд принципа на удоволствието, Изд. Наука и изкуство, 1992, 39 – 57;
Нагоните и тяхната съдба В: Психоанализата – теория и практика, Изд. Евразия, 1993, 38 – 64
Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1995, 12 – 28
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 65 – 83
Instincts and their Vicissitudes. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 109 – 140 В Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1995 под името Любовният нагон, 12 – 28, е публикувана част от Нагоните и техните превръщания.
Mitteilung Eines der Psychoanalytischen Theorie Widersprechenden Falles von Paranoia, Gesammelte Werke X, 234 – 246 Един противоречащ на психоаналитичната теория случай на параноя Катарзис, Изд. Евразия, 1997, 275 – 285 A Case of Paranoia Running Counter to the Psycho-Analytic Theory of the Disease. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 261 – 272
Die Verdrängung, Gesammelte Werke X, 248 – 261 Изтласкването Отвъд принципа на удоволствието, Изд. Наука и изкуство, 1992, 57 – 67;
Психоанализата – теория и практика, Изд. Евразия, 1993, 65 – 80
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 84 – 94
Repression. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 141 – 158
Das Unbewusste, Gesammelte Werke X, 264 – 303 Несъзнаваното Отвъд принципа на удоволствието, Изд. Наука и изкуство, 1992, 67 – 97;
Аз и То, Изд. Евразия, 1997, 5 – 61
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 95 – 125
The Unconscious. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 159 – 215
Bemerkungen Über die Übertragungsliebe, Gesammelte Werke X, 306 – 321 Бележки за преносната любов Методика и техника на психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1991, 95 – 107;
Бележки относно „любовта при пренасяне“ (Übertragungsliebe) В: Психоанализа и медицина, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 148 – 159;
Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 117 – 130
Observations on Transference-Love (Further Recommendations on the Technique of Psycho-Analysis III). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 157 – 171
Zeitgemäßes über Krieg und Tod, Gesammelte Werke X, 324 – 355 Своевременни размишления за войната и смъртта Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 224 – 249
Текстове за културата, Изд. Критика и хуманизъм, 2019, 27 – 71
Thoughts For The Times On War And Death. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 273 – 300 В Текстове за културата преведено като Навременни мисли върху войната и смъртта.
Vergänglichkeit, Gesammelte Werke X, 358 – 361 Преходност Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 255 – 258;
Естетика, изкуство и литература, УИ „Св. Климент Охридски“, 1991, 457 – 462;
Изкуство и литература, Изд. Колибри, 2017, 231 – 234;
Четири основни текста, Изд. Критика и хуманизъм, 2018, с. 9 – 16
On Transience. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 303 – 307
Einige Charaktertypen aus der Psychoanalytischen Arbeit, Gesammelte Werke X, 364 – 391 Някои характерни типове от психоаналитичната работа Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 177 – 200;
Естетика, изкуство и литература, УИ „Св. Климент Охридски“, 1991, 463 – 487;
„Няколко типа характери от психоаналитичната работа“, Изкуство и литература, Изд. Колибри, 2017, 235 – 259
Some Character-Types Met with in Psycho-Analytic Work. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 309 – 333
Eine Beziehung zwischen einem Symbol und einem Symptom, Gesammelte Werke X, 394 – 395 Една връзка между символ и симптом Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 275 – 276 A Connection between a Symbol and a Symptom. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 339 – 340
Mythologische Parallele zu einer plastischen Zwangsvorstellung, Gesammelte Werke X, 398 – 400 Митологични паралели към една пластична натраплива представа Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 277 – 278 A Mythological Parallel to a Visual Obsession. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 337 – 338
Über Triebumsetzungen, insbesondere der Analerotik, Gesammelte Werke X, 402 – 410 За нагоновите трансформации и аналната еротика Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1995, 29 – 36 On Transformations of Instinct as Exemplified in Anal Erotism. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVII (1917 – 1919): An Infantile Neurosis and Other Works, 125 – 134
Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre, Gesammelte Werke X, 412 – 426 Метапсихологическо допълнение към учението за сънищата Отвъд принципа на удоволствието, Изд. Наука и изкуство, 1992, 97 – 109;
Сънища и телепатия, Изд. Евразия, 1996, 171 – 188
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 126 – 137
A Metapsychological Supplement to the Theory of Dreams. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 217 – 235
Trauer und Melancholie, Gesammelte Werke X, 428 – 446 Тъга и меланхолия Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1995, 297 – 313;
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 138 – 152;
Четири основни текста, Изд. Критика и хуманизъм, 2018, 17 – 42
Mourning and Melancholia. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 237 – 258 В „Психология на несъзнаваното“ е публикувана като „Скръб и меланхолия“, в „Четири основни текста“ е публикувана като „Траур и меланхолия“.
Geleitwort zu „Die psychoanalytische Methode“ von Dr. Oskar Pfister, Gesammelte Werke X, 448 – 450 Предговор към ”Die psychoanalytische Methode” Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 131 – 134 Introduction to Pfister's The Psycho-Analytic Method. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 327 – 332
Vorwort zu „Die psychischen Störungen der männlichen Potenz“ von Dr. Maxim. Steiner, Gesammelte Werke X, 451 – 452 Предисловие към психични нарушения на мъжката потентност от Dr. Maxim. Steiner, Verlag Franz Deuticke, Leipzig und Wien 1913 Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1995, 90 – 91 Preface to Maxim Steiner's The Psychical Disorders of male Potency. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 345 – 346
Geleitwort zu „Der unrat in Sitte, Brauch, Glauben und Gewohnheitsrecht der Völker“ von John Gregory Bourke, Gesammelte Werke X, 453 – 455 Предисловие към Скатологични ритуали на всички народи от Джон Грегъри Бърк не е издадено Preface to Bourke's Scatalogic Rites of all Nations. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works, 333 – 338
Brief an Frau Dr. Hermine von Hug-Hellmuth, Gesammelte Werke X, 456 – 456 Писмо до д-р Хермине фон Ху-Хелмут не е издадено Letter to Dr. Hermine von Hug-Hellmuth. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, 341

11 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 11 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, Gesammelte Werke XI, 3 – 484 Увод в психоанализата Въведение в психоанализата, 1947, печатница Изгрев;
Въведение в психоанализата, Изд. Наука и изкуство, 1990;
Сънища и телепатия, Изд. Евразия, 1996, 7 – 168 – съдържа лекция V-XV;
Увод в психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1997;
Лекции за въведение в психоанализата, Изд. Колибри, 2013
Introductory Lectures on Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XV (1915 – 1916): Introductory Lectures on Psycho-analysis (Parts I and II), 1 – 240 Лекции за въведение в психоанализата съдържа и Нови уводни лекции в психоанализата (том 15 от Събраните съчинения на немски език);
I. Die Fehlleistungen. Погрешните действия лекция I-IV, Въведение в психоанализата, 1947, печатница Изгрев 3 – 56, Въведение в психоанализата, Изд. Наука и изкуство, 1990, 51 – 107, Увод в психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1997, 7 – 72, Лекции за въведение в психоанализата, Изд. Колибри, 2013, 23 – 181;
II. Der Traum. Сънят Лекция V-XV, Въведение в психоанализата, 1947, печатница Изгрев 57 – 182, Въведение в психоанализата, Изд. Наука и изкуство, 1990, 108 – 243, Увод в психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1997, 73 – 228, Лекции за въведение в психоанализата, Изд. Колибри, 2013, 182 – 338;
III. Allgemeine Neurosenlehre.-Общо учение за неврозите лекция XVI-XXVIII, Неврозите, Изд. Евразия, 1993, 62 – 302, Въведение в психоанализата, 1947, печатница Изгрев, 183 – 37?, Въведение в психоанализата, Изд. Наука и изкуство, 1990, 244 – 435, Увод в психоанализата, Изд. Евразия-Абагар, 1997, 229 – 447,
Лекции за въведение в психоанализата, Изд. Колибри, 2013, 339 – 467 включва лекции XIX и XX непревеждани дотогава.

12 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 12 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse. Gesammelte Werke. XII, S. 1 – 12. Психоанализата – коперниански преврат в човекознанието Психоанализата – теория и практика, Изд. Евразия, 1993, 312 – 325;
Нови уводни лекции в психоанализата, Изд. Евразия, 1995, 312 – 325.
A Difficulty in the Path of Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVII (1917 – 1919): An Infantile Neurosis and Other Works, 135 – 144
Eine Kindheitserinnerung aus Dichtung und Wahrheit. Gesammelte Werke. XII, 15 – 26. Един детски спомен от „Поезия и истина“ Естетика, изкуство, литература, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991, 489 – 499;
Изкуство и литература, Изд. Колибри, 2017, 260 – 269.
A Childhood Recollection from Dichtung Und Wahrheit. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVII (1917 – 1919): An Infantile Neurosis and Other Works, 145 – 156
Aus der Geschichte einer infantilen Neurose. Gesammelte Werke. XII, 29 – 157. Из историята на една детска невроза Детската душа, Изд. Евразия, 1994, 201 – 315;
5-те случая: случай 5: Човекът Вълк: Из историята на една инфантилна невроза. С допълнение от Рут Мак Брънзуик, Изд. къща КХ – Критика и Хуманизъм, Стигмати, 2013.
From the History of an Infantile Neurosis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVII (1917 – 1919): An Infantile Neurosis and Other Works, 1 – 124 В 5-те случая е допълнен анализа на човека-вълк от страна на Рут Мак Брънзуик, която всъщност му дава това определение.
Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens: Das Tabu der Virginität. Gesammelte Werke. XII, 161 – 180. Табу върху девствеността Психология на сексуалността, Изд. Христо Ботев, 1991, 180 – 195;
Принос към психология на любовния живот: Табуто върху девствеността В: Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1995, 151 – 168;
Психология на сексуалността, Изд. Колибри, 2015.
The Taboo of Virginity (Contributions to the Psychology of Love III). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works, 191 – 208
Wege der psychoanalytischen Therapie. Gesammelte Werke. XII, 181 – 194. Пътища на психоаналитичната терапия Методика и техника на психоанализата. Изд. Евразия-Абагар, 1991, 118 – 127;
Перспективи на психоаналитичната терапия В: Психоанализа и медицина, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 169 – 177;
Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 69 – 77.
Lines of Advance in Psycho-Analytic Therapy. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVII (1917 – 1919): An Infantile Neurosis and Other Works, 157 – 168 Превеждано е още като Перспективи на психоаналитичната терапия.
„Ein Kind wird geschlagen“. Gesammelte Werke. XII, 197 – 226. „Бият детето“ Принос към познанието за произхода на сексуалните извращения Детската душа, Изд. Евразия, 1994, 170 – 198. ‘A Child is Being Beaten’ A Contribution to the Study of the Origin of Sexual Perversions. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVII (1917 – 1919): An Infantile Neurosis and Other Works, 175 – 204
Das Unheimliche. Gesammelte Werke. XII, 229 – 268. Ужасяващото Естетика, изкуство и литература. Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 1991, 501 – 528;
Das Unheimliche. Литературен вестник. бр. 16, 2014, с. 9
The ‘Uncanny’. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVII (1917 – 1919): An Infantile Neurosis and Other Works, 217 – 256 Липсват страници 231 – 234 от немския оригинал, съдържащи разсъждения върху етимология на думите. Съставителят на „Естетика, изкуство и литература“ пише в бележка под линия „Следващите няколко страници от този параграф имат чист етимологическо-филологичен фарактер, който би интересувал само малък брой тесни специалисти. С оглед на целите на настоящето издание тук те не се включват“. Липсващата част са извадки от Речник на немския език от Даниел Сандер. Преводът в Литературен вестник е направен по Studienausgabe, Bd. 4. Psychologische Schriften, Frankfurt am Main, S. Fischer, 1989
Über die Psychogenese eines Falles von weiblicher Homosexualität. Gesammelte Werke. XII, 271 – 302. За психогенезата на един случай на женска хомосексуалност Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1995, 209 – 237. The Psychogenesis of a Case of Homosexuality in a Woman. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (1920 – 1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, 145 – 172
Gedankenassoziation eines vierjährigen Kindes. Gesammelte Werke. XII, 305 – 306. Мисловна асоциация на едно четиригодишно дете Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 211. Associations of a Four-Year-Old Child. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (1920 – 1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, 266
Zur Vorgeschichte der analytischen Technik. Gesammelte Werke. XII, 309 – 312. Към предисторията на психоаналитичната техника Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 135 – 138. A Note on the Prehistory of the Technique of Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (1920 – 1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, 261 – 265
J. Putnam Gesammelte Werke. XII, 315. Дж. Пътнам Не е издадено. James J. Putnam. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVII (1917 – 1919): An Infantile Neurosis and Other Works, 271 – 272
Victor Tausk. Gesammelte Werke. XII, 316 – 318. Виктор Тауск. Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 313 – 315. Victor Tausk. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVII (1917 – 1919): An Infantile Neurosis and Other Works, 273 – 276
Einleitung zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen Gesammelte Werke. XII, 321 – 324. Увод към „Психоанализа на военните неврози“. Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 250 – 254. Introduction to Psycho-Analysis and the War Neuroses. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVII (1917 – 1919): An Infantile Neurosis and Other Works, 205 – 216
Vorrede zu Th. Reik's „Probleme der Religionspsychologie". Gesammelte Werke. XII, 325 – 329. Предговор към „Проблеми на психологията на религията“ от д-р Теодор Райк, I част: Ритуалът (Internationale Psychoanalytische Bibliothek Nr. V). Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig und Wien, 1919. Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 302 – 306. Preface to Reik's Ritual: Psycho-Analytic Studies. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVII (1917 – 1919): An Infantile Neurosis and Other Works, 257 – 264
Psychoanalytischer Verlag u. Preiszuteilung Gesammelte Werke. XII, S. 333 – 336. Международното психоаналитическо издателство и разпределението на наградите за психоаналитични работи. Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 139 – 141. A Note on Psycho-Analytic Publications and Prizes. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVII (1917 – 1919): An Infantile Neurosis and Other Works, 267 – 270

13 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 13 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Jenseits des Lustprinzips. Gesammelte Werke. XIII, 1 – 69. Отвъд принципа на удоволствието Отвъд принципа на удоволствието, Изд. Наука и изкуство, 1992, 109 – 158;
Аз и То, Изд. Евразия-Абагар, 1997, 64 – 129;
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 153 – 203.
Beyond the Pleasure Principle. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (1920 – 1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, 1 – 64
Massenpsychologie und Ich-Analyse. Gesammelte Werke. XIII, 73 – 161. Психология на масите и анализ на човешкото Аз Тайната на живота, Изд. Евразия, 1993, 58 – 132;
Въжделение и страдание, Изд. Наука и изкуство, 1996, 7 – 64.
Group Psychology and the Analysis of the Ego. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (1920 – 1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, 65 – 144
Traum und Telepathie. Gesammelte Werke. XIII, 165 – 191. Сън и телепатия Сънища и телепатия, Изд. Евразия, 1996, 218 – 243. Dreams and Telepathy. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (1920 – 1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, 195 – 220
Über einige neurotische Mechanismen bei Eifersucht, Paranoia und Homosexualität. Gesammelte Werke. XIII, 195 – 207. За някои невротични механизми при ревността, параноята и хомосексуалността Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1995, 285 – 296. Some Neurotic Mechanisms in Jealousy, Paranoia and Homosexuality. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (1920 – 1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, 221 – 232
Psychoanalyse' und 'Libidotheorie. Gesammelte Werke. XIII, 209 – 233. Психоанализа и теория за либидото Теория за либидото в Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1995, 7 – 11;
Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 7 – 27.
Two Encyclopaedia Articles. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (1920 – 1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, 233 – 260 В Анатомия на чувствата е преведена втората част Теория за либидото, с. 229 – 233 от немското издание; В Съвети към лекаря е преведена първата част под името Психоанализата като теория и метод
Das Ich und das Es. Gesammelte Werke. XIII, 237 – 289. Аз и То Аз и То. В: Отвъд принципа на удоволствието, Изд. Наука и изкуство, 1992, 159 – 197;
Аз и То. В: „Аз и То“, Изд. Евразия-Абагар, 1997, 132 – 193;
Аз и То. В: Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 204 – 243.
The Ego and the Id. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 1 – 66
Die infantile Genitalorganisation. Gesammelte Werke. XIII, 291 – 298. Инфантилната генитална организация Психология на сексуалността, Изд. Христо Ботев, 1991, 196 – 199;
Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1995, 39 – 43;
Психология на сексуалността, Изд. Колибри, 2015.
The Infantile Genital Organization (An Interpolation into the Theory of Sexuality). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 139 – 146
Bemerkungen zur Theorie und Praxis der Traumdeutung. Gesammelte Werke. XIII, 301 – 314. Бележки относно теорията и практиката на тълкуване на сънищата Сънища и телепатия, Изд. Евразия, 1996, 189 – 202. Remarks on the Theory and Practice of Dream-Interpretation. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 107 – 122
Eine Teufelsneurose im siebzehnten Jahrhundert. Gesammelte Werke. XIII, 317 – 353. Една демонологична невроза през XVII век. Естетика, изкуство, литература, УИ „Св. Климент Охридски“, 1991, 529 – 559. A Seventeenth-Century Demonological Neurosis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 67 – 106
Josef Popper-Lynkeus und die Theorie des Traumes. Gesammelte Werke. XIII, 357 – 359. Йозеф-Попер Линкеус и теорията за съня Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 287 – 289. Josef Popper-Lynkeus and The Theory of Dreams. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 259 – 264
Der Realitätsverlust bei Neurose und Psychose. Gesammelte Werke. XIII, 363 – 368. Загубата на реалността при невроза и психоза Аз и То, Изд. Евразия-Абагар, 1997, 200 – 204;
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 248 – 252.
The Loss of Reality in Neurosis and Psychosis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 181 – 188
Das ökonomische Problem des Masochismus. Gesammelte Werke. XIII, 371 – 383. Икономическият проблем на мазохизма Тайната на живота, Изд. Евразия, 1993, 349 – 362;
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 253 – 263.
The Economic Problem of Masochism. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 155 – 170
Neurose und Psychose. Gesammelte Werke. XIII, 387 – 391. Невроза и Психоза Аз и То, Изд. Евразия-Абагар, 1997, 195 – 199;
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 244 – 247.
Neurosis and Psychosis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 147 – 154
Der Untergang des Ödipuskomplexes. Gesammelte Werke. XIII, 395 – 402. Разпадането на Едиповия комплекс Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1995, 83 – 89. The Dissolution of the Oedipus Complex. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 171 – 180
Kurzer Abriß der Psychoanalyse. Gesammelte Werke. XIII, 405 – 427. Кратък очерк по психоанализа Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 142 – 162. A Short Account of Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 189 – 210
Nachschrift zur Analyse des kleinen Hans. Gesammelte Werke. XIII, 431 – 432. Допълнение към анализа на Малкия Ханс Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 212 – 213. Analysis of a Phobia in a Five-Year-Old Boy. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume X (1909): Two Case Histories (‘Little Hans’ and the ‘Rat Man’), 147 – 149
Dr. Anton v. Freund. Gesammelte Werke. XIII, 435 – 436. Д-р Антон фон Фройнд Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 316 – 317. Dr. Anton Von Freund. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (1920 – 1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, 267 – 268
Préface to Addresses on Psycho-Analysis, by J. J. Putnam. Gesammelte Werke. XIII, 437 – 438. Preface to J. J. Putnam, Addresses on Psycho-Analysis Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 318 – 320. Preface to J. J. Putnam's Addresses on Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (1920 – 1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, 269 – 270
Geleitwort zu J. Varendonck, Über das Vorbewußte phantasierende Denken. Gesammelte Werke. XIII, 439 – 440. За предсъзнаваното фантазиращо мислене. Уводни думи към едноименната книга на Й. Варендонк Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 296 – 297. Introduction to J. Varendonck's The Psychology of Day-Dreams. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (1920 – 1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, 271 – 272
Vorwort zu Max Eitingon, Bericht über die Berliner psychoanalytische Poliklinik. Gesammelte Werke. XIII, 441. Предговор към M. Eitingon. Bericht uber die Berliner Psychanalytische Poliklinik Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 321. Preface to Max Eitingon's Report on the Berlin Psycho-Analytical Policlinic (March 1920 to June 1922). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 285
Brief an Luis Lopez-Ballesteros y de Torres. Gesammelte Werke. XIII, 442. Писмо до Луис Лопес-Байестерос и де Торес. Не е издадено. Letter to Señtor Luis Lopez-Ballesteros Y De Torres. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 289
Dr. Ferenczi Sandor (Zum 50. Geburtstag). Gesammelte Werke. XIII, 443 – 444. Д-р Шандор Ференци (към 50-годишнината му) Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 322 – 324. Dr. Sándor Ferenczi (on his 50Th Birthday). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 265 – 270
Zuschrift an die Zeitschrift, Le Disque Vert. Gesammelte Werke. XIII, 446. Писмо до Le Disque Vert Не е издадено. Letter to Le Disque Vert. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works

14 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 14 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Notiz über den Wunderblock. Gesammelte Werke. XIV, 3 – 8. Бележки за „Чудното тефтерче“ Аз и То, Изд. Евразия-Абагар, 1997, 205 – 210;
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014.
A Note Upon the ‘Mystic Writing-Pad’. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 225 – 232 В Психология на несъзнаваното заглавието е преведено като Бележка за „вълшебното блокче“.
Die Verneinung Gesammelte Werke, XIV, 11 – 15. Отрицанието Тайната на живота, Изд. Евразия, 1993, 362 – 367;
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 269 – 272;
Четири основни текста. Изд. Критика и хуманизъм, 2018, с. 45 – 52.
Negation. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 233 – 240 В Четири основни текста заглавието е преведено като Отричането
Einige psychische Folgen des anatomischen Geschlechtsunterschiedes. Gesammelte Werke. XIV, 19 – 30. Някои психични последици от анатомичната разлика между половете Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1995, 92 – 103. Some Psychical Consequences of the Anatomical Distinction between the Sexes. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 241 – 258
Selbstdarstellung. Gesammelte Werke. XIV, 33 – 96. Самопредставяне Автобиография, Изд. Наука и изкуство, 1992;
Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 163 – 221.
An Autobiographical Study. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XX (1925 – 1926): An Autobiographical Study, Inhibitions, Symptoms and Anxiety, The Question of Lay Analysis and Other Works, 1 – 74 Преводът в Автобиография е направен по Schriften zur Geschichte der Psychoanalyse Herausegegeben und eingelitet von Ilse Grubrich-Simitis Fischer Taschenbuchverlag, 1973
Die Widerstände gegen die Psychoanalyse Gesammelte Werke, XIV, 99 – 110. Съпротивата срещу психоанализата Психоанализата – теория и практика, Изд. Евразия, 1993, 326 – 336;
Нови уводни лекции в психоанализата, Изд. Евразия, 1995, 326 – 336.
The Resistances to Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 211 – 224
Hemmung, Symptom und Angst Gesammelte Werke. XIV, 113 – 205. Задръжка, симптом и страх Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1995, 314 – 398;
Четири основни текста. Изд. Критика и хуманизъм, 2018, 53 – 182.
Inhibitions, Symptoms and Anxiety. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XX (1925 – 1926): An Autobiographical Study, Inhibitions, Symptoms and Anxiety, The Question of Lay Analysis and Other Works, 75 – 176
Die Frage der Laienanalyse. Gesammelte Werke. XIV, 209 – 286. Въпросът за лаическата анализа Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 222 – 291;
Психоанализа и медицина, Психоанализа и медицина, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 11 – 73.
The Question of Lay Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XX (1925 – 1926): An Autobiographical Study, Inhibitions, Symptoms and Anxiety, The Question of Lay Analysis and Other Works, 177 – 258
Nachwort zur Diskussion über die „Frage der Laienanalyse". Gesammelte Werke. XIV, 287 – 296. Послеслов „Към въпроса за лаическата анализа“ Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 292 – 300. Postcript. The Question of Lay Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XX (1925 – 1926): An Autobiographical Study, Inhibitions, Symptoms and Anxiety, The Question of Lay Analysis and Other Works, 250 – 258
Psycho-Analysis Gesammelte Werke. XIV, 297 – 307. Психоанализата Психоанализата. Теория и практика, Изд. Евразия, 1993, 5 – 12. Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XX (1925 – 1926): An Autobiographical Study, Inhibitions, Symptoms and Anxiety, The Question of Lay Analysis and Other Works, 259 – 270
Fetischismus Gesammelte Werke. XIV, 311 – 317. Фетишизмът Тайната на живота, Изд. Евразия-Абагар, 1993, 367 – 374;
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 273 – 278.
Fetishism. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 147 – 158
Nachtrag zur Arbeit über den Moses des Michelangelo Gesammelte Werke, XIV, 321 – 322. Допълнение към Мойсей на Микеланджело Не е издадено. The Moses of Michelangelo. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIII (1913 – 1914): Totem and Taboo and Other Works, 236 – 238.
Die Zukunft einer Illusion. Gesammelte Werke. XIV, 323 – 380. Бъдещето на една илюзия Тайната на живота, Изд. Евразия, 1993, 286 – 342;
Въжделение и страдание, Изд. Наука и изкуство, 1996, 65 – 104.
The Future of an Illusion. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 1 – 56
Der Humor. Gesammelte Werke. XIV, 383 – 389. Хуморът Естетика, изкуство и литература, УИ „Св. Климент Охридски“, 1991, 563 – 568;
Аз и То, Изд. Евразия-Абагар, 1997, 260 – 265.
Humour. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 159 – 166
Ein religiöses Erlebnis Gesammelte Werke XIV, 393 – 396. Едно религиозно преживяване Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 307 – 310. A Religious Experience. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 167 – 172
Dostojewski und die Vatertötung. Gesammelte Werke XIV, 399 – 418. Достоевски и отцеубийството Естетика, изкуство и литература, УИ „Св. Климент Охридски“, 1991, 569 – 586;
Изкуство и литература, Изд. Колибри, 2017, 270 – 287.
Dostoevsky and Parricide. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 173 – 189
Das Unbehagen in der Kultur. Gesammelte Werke. XIV, 421 – 506. Неудовлетворението в културата Неудовлетворението в културата. В: Идеи в културологията. том 1. УИ „Св. Климент Охридски“, 1990, с.591 – 607
Ерос и култура, Изд. Евразия-Абагар, 1991;
Ерос и Култура, Изд. Дамян Яков, 2015
Текстове за културата, Изд. Критика и хуманизъм, 2019, 73 – 193.
Civilization and its Discontents. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 57 – 146 На български език е преведено като Ерос и култура. Преводът на Ерос и култура на изд. Евразия-Абагар е направено по Das Unbehagen in der Kultur, Wien, Internationaler Psychi-Analytischer Verlag, 1930. Двата превода на Ерос и култура са на един и същи преводач. Преводът на Критика и хуманизъм е нов и е направен по Gessammelte Werke, B. 14, 1948, като в него има допълнения от по-късното преиздание на Неудовлетвореността в културата. Първият превод е частичен и е направен за книгата Идеи в културологията.
Über libidinöse Typen. Gesammelte Werke. XIV, 509 – 513. Либидни типове Отвъд принципа на удоволствието, Изд. Наука и изкуство, 1992, 202 – 205;
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 279 – 282.
Libidinal Types. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 215 – 220
Über die weibliche Sexualität. Gesammelte Werke. XIV, 517 – 537. За женската сексуалност Анатомия на чувствата, Изд. Евразия, 1995, 104 – 123. Female Sexuality. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 221 – 244
Das Fakultätsgutachten im Prozess Halsmann Gesammelte Werke. XIV, 541 – 542. Факултетската експертиза в процеса Халсман Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 221 – 223. The Expert Opinion in the Halsmann Case. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 251 – 253
Goethe-Preis 1930—Brief an Dr. Alfons Paquet. Ansprache im Frankfurter Goethe-Haus Gesammelte Werke. XIV, 545 – 550. Писмо до д-р Алфонс Паке Естетика, изкуство и литература, УИ „Св. Климент Охридски“, 1991, 589 – 594;
Писмо до д-р Алфонс Паке: Наградата „Гьоте“: Реч, произнесена в „Гьоте-Хаус“ във Франкфурт В: Паси, И. 150 години от рождението на Зигмунд Фройд., сп. Словото днес, бр. 18, 2006, с. 10, 11. Наградата „Гьоте“, Изкуство и литература, Изд. Колибри, 2017, 288 – 293.
The Goethe Prize. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 205 – 214
An Romain Rolland Gesammelte Werke. XIV, 553. До Ромен Ролан Не е издадено. To Romain Rolland. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XX (1925 – 1926): An Autobiographical Study, Inhibitions, Symptoms and Anxiety, The Question of Lay Analysis and Other Works, 279
Ernest Jones zum 50. Geburtstag Gesammelte Werke. XIV, 554 – 555. Към 50-годишния юбилей на Ърнест Джоунс Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 325 – 326. Dr. Ernest Jones (On his 50th Birthday). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 249 – 250
Brief an den Herausgeber der Jüdischen Presszentrale Zürich" Gesammelte Werke. XIV, 556. Писмо до издателя на „Judische Presszentrale Zurich“ Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 335. Letter to the Editor of the Jewish Press Centre in Zurich. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 291
Brief: An den Herausgeber der „Jüdischen Presszentrale Zürich“. Gesammelte Werke. XIV, 556 – 556 Писмо до редактора на Еврейския прес център в Цюрих. Не е издадено. Letter to the Editor of the Jewish Press Centre in Zurich. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 291
To the Opening of the Hebrew University Gesammelte Werke. XIV, 556 – 557. За откриването на Еврейския университет Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 336. On the Occasion of the Opening of the Hebrew University. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 292
Brief an Maxim Leroy über einen Traum des Cartesius Gesammelte Werke. XIV, 558 – 560. Един сън на Картезий Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 298 – 301. Some Dreams of Descartes'. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 197 – 204
Brief an den Bürgermeister der Stadt Přibor Gesammelte Werke. XIV, 561. Писмо до кмета на град Пршибор Не е издадено. Letter to the Burgomaster of Příbor. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 259 – 260
Josef Breuer. Gesammelte Werke. XIV, 562 – 563. Йозеф Бройер Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 327 – 329. Josef Breuer. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 277 – 280
Karl Abraham Gesammelte Werke. XIV, 564. Карл Абрахам Не е издадено. Karl Abraham. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XX (1925 – 1926): An Autobiographical Study, Inhibitions, Symptoms and Anxiety, The Question of Lay Analysis and Other Works, 277 – 278
Geleitwort zu „Verwahrloste Jugend" von August Aichhorn Gesammelte Werke. XIV, 565 – 567. Безпризорната младеж. Уводни думи към Verwahrloste Jugend, Die Psychoanalyse in der Fursorgeerziehung, Zehn Vortrage zur ersten Einfuhrung von August Aichhorn (Internationale Psychoanalytische Bibliothek, Nr. XIX). Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig – Wien – Zurich, 1923. Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 218 – 220. Preface to Aichhorn's Wayward Youth. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works, 271 – 276
Bemerkung zu E. Pickworth Farrow's „Eine Kindheitserinnerung aus dem 6. Lebensmonat“ Gesammelte Werke. XIV, 568. Коментар към статията на Е. Пикуърт „Детски спомен от 6-ия месец“ Не е издадено. Prefatory Note to a Paper by E. Pickworth Farrow. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XX (1925 – 1926): An Autobiographical Study, Inhibitions, Symptoms and Anxiety, The Question of Lay Analysis and Other Works, 280
Vorrede zur hebräischen Ausgabe von „Totem und Tabu" Gesammelte Werke. XIV, 569. Предговор към превода на иврит на Тотем и табу Не е издадено. Preface to the hebrew translation of Totem and Taboo. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIII (1913 – 1914): Totem and Taboo and Other Works, XIV
Geleitwort zu „Medical Review of Reviews“, Vol. XXXVI, 1930 Gesammelte Werke. XIV, 570 – 571. Увод към „Medical Review of Reviews“ Не е издадено. Introduction to the Special Psychopathology Number of The Medical Review of Reviews. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 254 – 255
Vorwort zu „Zehn Jahre Berliner Psychoanalytisches Institut“ Gesammelte Werke. XIV, 572. Предговор към „Десет години Берлински психоаналитичен институт“ Не е издадено. Preface to Ten Years of the Berlin Psycho-Analytic Institute. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 257
Geleitwort zu „Elementi di Psicoanalisi" von Edoardo Weiss Gesammelte Werke. XIV, 573. Увод към „Елементи на психоанализата“ от Едоардо Вайс. Не е издадено. Introduction to Edoardo Weiss's Elements of Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 256

15 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 15 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Gesammelte Werke. XV. Нови уводни лекции в психоанализата Психоанализата – теория и практика, Изд. Евразия, 1993, 141 – 313;
Нови уводни лекции в психоанализата, Изд. Евразия, 1995, 141 – 313.
New Introductory Lectures On Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXII (1932 – 1936): New Introductory Lectures on Psycho-Analysis and Other Works, 1 – 182 Книгите Психоанализата – теория и практика и Нови уводни лекции в психоанализата са една и съща книга с различно заглавие.

16 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 16 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Zur Gewinnung des Feuers Gesammelte Werke. XVI, 1 – 9. Легендата за Прометей (за добиването на огъня) Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 279 – 284. The Acquisition and Control of Fire. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXII (1932 – 1936): New Introductory Lectures on Psycho-Analysis and Other Works, 183 – 194
Warum Krieg? Gesammelte Werke. XVI, 11 – 28. Защо война? Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 259 – 272;
Кореспонденция между Алберт Айнщайн и Зигмунд Фройд (1931 – 1932), Култура, бр. 32, с. 10 – 11.
Текстове за културата. Изд. Критика и хуманизъм, 2019, 195 – 261.
Why War?. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXII (1932 – 1936): New Introductory Lectures on Psycho-Analysis and Other Works, 195 – 216. Английското издание включва и писмото на Айнщайн до Фройд, както и изданието на писмата във вестник Култура включват и писмата на Айнщайн. Преводът на Критика и хуманизъм включва само писмата на Фройд.
Nachschrift (zur Selbstdarstellung) 1935. Gesammelte Werke. XVI, 31 – 34. Послеслов към „Самопредставяне“ от 1935 година Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 301 – 304. Postscript to an Autobiographical Study. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XX (1925 – 1926): An Autobiographical Study, Inhibitions, Symptoms and Anxiety, The Question of Lay Analysis and Other Works, 71 – 74
Die Feinheit einer Fehlhandlung Gesammelte Werke. XVI, 37 – 39. Фиността на едно погрешно движение Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 208 – 210. The Subtleties of a Faulty Action. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXII (1932 – 1936): New Introductory Lectures on Psycho-Analysis and Other Works, 231 – 236
Konstruktionen in der Analyse. Gesammelte Werke. XVI, 43 – 56. Конструкциите в психоаналитичното лечение Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 305 – 317. Constructions in Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXIII (1937 – 1939): Moses and Monotheism, An Outline of Psycho-Analysis and Other Works, 255 – 270
Die endliche und die unendliche Analyse. Gesammelte Werke. XVI, 59 – 99. Завършеното и незавършеното психоаналитично лечение Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 318 – 356. Analysis Terminable and Interminable. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXIII (1937 – 1939): Moses and Monotheism, An Outline of Psycho-Analysis and Other Works, 209 – 254
Der Mann Moses und die monotheistische Religion Gesammelte Werke. XVI, 101 – 246. Човекът Моисей и монотеистичната религия Психология на религията, Изд. Евразия, 1994, 17 – 172. Moses and Monotheism. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXIII (1937 – 1939): Moses and Monotheism, An Outline of Psycho-Analysis and Other Works, 1 – 138
Thomas Mann zum 60. Geburtstag Gesammelte Werke. XVI, 249. На Томас Ман по случай 60-годишнината му. Не е издадено. To Thomas Mann on his Sixtieth Birthday. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXII (1932 – 1936): New Introductory Lectures on Psycho-Analysis and Other Works, 255 – 256
Eine Erinnerungsstörung auf der Akropolis. Gesammelte Werke. XVI, 250 – 257. Едно мнемонично смущение на Акропола. Писмо до Ромен Ролан Аз и То, Изд. Евразия-Абагар, 1997, 213 – 222. A Disturbance of Memory on the Acropolis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXII (1932 – 1936): New Introductory Lectures on Psycho-Analysis and Other Works, 237 – 248
Meine Berührung mit Josef Popper-Lynkeus Gesammelte Werke. XVI, 261 – 266. Моят досег с Йозеф Попер-Линкеус Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 290 – 295. My Contact with Josef Popper-Lynkeus. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXII (1932 – 1936): New Introductory Lectures on Psycho-Analysis and Other Works, 217 – 224
Sandor Ferenczi, Gesammelte Werke. XVI, 267 – 269. Шандор Ференци Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 330 – 332. Sándor Ferenczi. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXII (1932 – 1936): New Introductory Lectures on Psycho-Analysis and Other Works, 225 – 230
Lou Andreas Salome Gesammelte Werke. XVI, 270. Лу Андреас-Саломе Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 333 – 334. Lou Andreas-Salomé. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXIII (1937 – 1939): Moses and Monotheism, An Outline of Psycho-Analysis and Other Works, 297 – 298
Geleitwort zu „Allgemeine Neurosenlehre auf psychoanalytischer Grundlage" von Hermann Nunberg Gesammelte Werke. XVI, 273. Предговор към „Обща теория на неврозите на психоаналитична основа“ от Херман Нунберг Не е издадено. Preface to Hermann Nunberg's General Theory of the Neuroses on a Psycho-Analytic Basis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works, 258
Vorrede zur hebräischen Ausgabe der „Vorlesungen zur Einführung in Psychoanalyse" Gesammelte Werke. XVI, 274 – 275. Предговор към еврейското издание на Увод в психоанализата. Йерусалим: Stybel, 1934 Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 337 – 338. Preface to the Hebrew edition. Introductory Lectures on Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XV (1915 – 1916): Introductory Lectures on Psycho-analysis (Parts I and II), 10 – 11
Vorwort zu „Edgar Poe, étude psychanalytique" par Marie Bonaparte. Gesammelte Werke. XVI, 276. Предговор към „Едгар По, психоаналитични етюди“ от Мари Бонапарт Не е издадено. Preface to Marie Bonaparte's The Life and Works of Edgar Allan POE: A Psycho-Analytic Interpretation. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXII (1932 – 1936): New Introductory Lectures on Psycho-Analysis and Other Works, 254

17 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 17 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Brief an Josef Breuer. Gesammelte Werke. XVII, 3 – 6. Писмо до Йозеф Бройер Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 133 – 134. Sketches for the ‘Preliminary Communication’ of 1893. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume I (1886 – 1899): Pre-Psycho-Analytic Publications and Unpublished Drafts, 145 – 154
Zur Theorie des hysterischen Anfalles (Gemeinsam mit Josef Breuer). Gesammelte Werke. XVII, 8 – 13 Към теорията за хистеричния припадък Катарзис, Изд. Евразия, 1997, 5 – 8. On the theory of hysterical attacks In: Sketches for the ‘Preliminary Communication’ of 1893. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume I (1886 – 1899): Pre-Psycho-Analytic Publications and Unpublished Drafts, 150 – 154
Notiz „III". Gesammelte Werke. XVII, 17 – 18. Хипноидни състояния и сънища Сънища и телепатия, Изд. Евразия, 1996, 210 – 211. ‘III’In: Sketches for the ‘Preliminary Communication’ of 1893. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume I (1886 – 1899): Pre-Psycho-Analytic Publications and Unpublished Drafts, 148 – 149 Този текст няма име, а озаглавен само Бележка III, но българския преводач му е дал заглавието.
Eine erfüllte Traumahnung. Gesammelte Werke. XVII, 20 – 23 Едно осъществено съново предчувствие Сънища и телепатия, Изд. Евразия, 1996, 215 – 217. Appendix A: A Premonitory Dream Fulfilled In: The Interpretation of Dreams. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume IV (1900): The Interpretation of Dreams (First Part), 621 – 624
Psychoanalyse und Telepathie. Gesammelte Werke. XVII, 27 – 44. Психоанализа и телепатия Сънища и телепатия, Изд. Евразия, 1996, 244 – 261. Psycho-Analysis and Telepathy. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (1920 – 1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, 173 – 194
Das Medusenhaupt. Gesammelte Werke. XVII, 47 – 48. Главата на медуза Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 285 – 286. Medusa's Head. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XVIII (1920 – 1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works, 273 – 274
Ansprache an die Mitglieder des Vereins B'Nai B'Rith (1926). Gesammelte Werke. XVII, 49 – 53. Обръщение към членовете на обединението B'Nai B'Rith Съвети към лекаря, Изд. Евразия, 1997, 339 – 341 Address to the Society of B'Nai B'Rith. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XX (1925 – 1926): An Autobiographical Study, Inhibitions, Symptoms and Anxiety, The Question of Lay Analysis and Other Works, 271 – 274
Die Ichspaltung im Abwehrvorgang. Gesammelte Werke. XVII, 59 – 62. Разцепването на Аза в процеса на защита Отвъд принципа на удоволствието, Изд. Наука и изкуство, 1992, 198 – 201;
Аз и То, Изд. Евразия-Абагар, 1997, 229 – 233;
Психология на несъзнаваното, Изд. Колибри, 2014, 283 – 286.
Splitting of the Ego in the Process of Defence. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXIII (1937 – 1939): Moses and Monotheism, An Outline of Psycho-Analysis and Other Works, 271 – 278 В Аз и То е преведено като Разцеплението на Аза в процеса на защита
Abriss der Psychoanalyse. Gesammelte Werke. XVII, 63 – 138. Очерк по психоанализа Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 357 – 419;
Психоанализа: Теория и терапия (3 текста), Изд. къща КХ – Критика и хуманизъм, 2003, 135 – 198.
An Outline of Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXIII (1937 – 1939): Moses and Monotheism, An Outline of Psycho-Analysis and Other Works, 139 – 208
Some Elementary Lessons in Psycho-Analysis. Gesammelte Werke. XVII, 140 – 147. Някои начални лекции по психоанализа Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 420 – 426. Some Elementary Lessons in Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXIII (1937 – 1939): Moses and Monotheism, An Outline of Psycho-Analysis and Other Works, 279 – 286
Ideen, Probleme. Gesammelte Werke. XVII, 151 – 152. Резултати, идеи, проблеми Изкуството на психоанализата, Изд. Евразия, 1994, 427. Findings, Ideas, Problems. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXIII (1937 – 1939): Moses and Monotheism, An Outline of Psycho-Analysis and Other Works, 299 – 300 На български език не е преведена втората страница от немското издание.

18 том[редактиране | редактиране на кода]

Превод на български език от Събраните съчинения на Зигмунд Фройд на немски език 18 том
Име в оригинал Име на български език Издадено на български език Име на английски език Бележки
Gesamtregister der Bände 1 – 18 Индекс на томове от 1 до 17 Не е издадено. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XXIV: Indexes and Bibliographies, 1 – 224. The Hogarth Press and the Institute of Psycho-analysis, London. Този том съдържа индекс на томове от 1 до 17, индекс на употребените термини, списък на съкращения и други.

Събрани съчинения на немски език[редактиране | редактиране на кода]

На немски език съчиненията на Зигмунд Фройд са издадени в 18 тома, като 18-ия том съдържа индекс и библиография на останалите 17 тома (Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. 17 Bände, dazu ein Registerband (Bd. 18)). По-късно е издаден том, съдържащ статии, реферати, записки и други на Фройд от периода 1885 – 1938 г.

 • Том 1: Werke aus den Jahren 1892 – 1899/Съчинения от периода 1892 – 1899
 • Том 2 и 3: Die Traumdeutung / Über den Traum 1900 – 1901 /Тълкуване на сънищата/За съновидението 1900 – 1901
 • Том 4: Zur Psychopathologie des Alltagslebens 1901/Психопатология на всекидневния живот 1901
 • Том 5: Werke aus den Jahren 1904 – 1905/ Съчинения от периода 1904 – 1905
 • Том 6: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten 1905/ Хуморът и неговото отношение към несъзнаваното 1905
 • Том 7: Werke aus den Jahren 1906 – 1909/ Съчинения от периода 1906 – 1909
 • Том 8: Werke aus den Jahren 1909 – 1913/ Съчинения от периода 1909 – 1913
 • Том 9: Totem und Tabu 1912/ Тотем и табу 1912
 • Том 10: Werke aus den Jahren 1913 – 1917/ Съчинения от периода 1913 – 1917
 • Том 11: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse 1916 – 1917/ Лекции за въведение в психоанализата 1916 – 1917
 • Том 12: Werke aus den Jahren 1917 – 1920/ Съчинения от периода 1917 – 1920
 • Том 13: Werke aus den Jahren 1920 – 1924/ Съчинения от периода 1920 – 1924
 • Том 14: Werke aus den Jahren 1925 – 1931/ Съчинения от периода 1925 – 1931
 • Том 15: Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse 1933/ Нови уводни лекции по психоанализа 1933
 • Том 16: Werke aus den Jahren 1932 – 1939/ Съчинения от периода 1932 – 1939
 • Том 17: Schriften aus dem Nachlass/
 • Том 18: Gesamtregister der Bände I-XVIII/ Пълен регистър на томове I-XVIII
 • Freud, S. (1987). Gesammelte Werke: Texte aus den Jahren 1885 bis 1938, 1 – 905. S. Fischer Verlag.

Стандартно издание на английски език[редактиране | редактиране на кода]

На английски език трудовете на Фройд са издадени под името Стандартно издание на пълните психологически трудове на Зигмунд Фройд (The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud). То се състои от 24 тома, като последния 24-ти том съдържа индекс и библиография. Редакторът на стандартното издание е психоаналитика Джеймс Стрейчи.

 • Strachey, J. (1966). Volume I (1886 – 1899): Pre-Psycho-Analytic Publications and Unpublished Drafts./ Предпсихоаналитични публикации и непубликувани чернови.
 • Strachey, J. (1955). Volume II (1893 – 1895): Studies on Hysteria./ Изследвания върху хистерията.
 • Strachey, J. (1962). Volume III (1893 – 1899): Early Psycho-Analytic Publications./Ранни психоаналитични публикации.
 • Strachey, J. (1953). Volume IV (1900): The Interpretation of Dreams (First Part)./Тълкуване на сънищата (първа част).
 • Strachey, J. (1953). Volume V (1900 – 1901): The Interpretation of Dreams (Second Part) and On Dreams./Тълкуване на сънищата (втора част) и За съновидението.
 • Strachey, J. (1960). Volume VI (1901): The Psychopathology of Everyday Life./Психопатология на всекидневния живот.
 • Strachey, J. (1953). Volume VII (1901 – 1905): A Case of Hysteria, Three Essays on Sexuality and Other Works./Случай на хистерия, Три есета по теория на сексуалността и други работи.
 • Strachey, J. (1960). Volume VIII (1905): Jokes and their Relation to the Unconscious./Хуморът и неговото отношение към несъзнаваното.
 • Strachey, J. (1959). Volume IX (1906 – 1908): Jensen's ‘Gradiva’ and Other Works./Градива на Йенсен и други работи.
 • Strachey, J. (1955). Volume X (1909): Two Case Histories (‘Little Hans’ and the ‘Rat Man’)./Две истории на случаи (Малкият Ханс и Човекът-плъх).
 • Strachey, J. (1957). Volume XI (1910): Five Lectures on Psycho-Analysis, Leonardo da Vinci and Other Works./Пет лекции по психоанализа, Леонардо да Винчи и други работи.
 • Strachey, J. (1958). Volume XII (1911 – 1913): The Case of Schreber, Papers on Technique and Other Works./Случаят на Шребер, статии за техниката и други работи.
 • Strachey, J. (1955). Volume XIII (1913 – 1914): Totem and Taboo and Other Works./Тотем и табу и други работи.
 • Strachey, J. (1957). Volume XIV (1914 – 1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works./За историята на психоаналитичното движение, статии за метапсихология и други работи.
 • Strachey, J. (1963). Volume XV (1915 – 1916): Introductory Lectures on Psycho-Analysis (Parts I and II)./Лекции за въведение в психоанализата (Част I и II).
 • Strachey, J. (1963). Volume XVI (1916 – 1917): Introductory Lectures on Psycho-Analysis (Part III)./Лекции за въведение в психоанализата (Част III).
 • Strachey, J. (1955). Volume XVII (1917 – 1919): An Infantile Neurosis and Other Works./Детски неврози и други работи.
 • Strachey, J. (1955). Volume XVIII (1920 – 1922): Beyond the Pleasure Principle, Group Psychology and Other Works./Отвъд принципа на удоволствието, психология на масите и други работи.
 • Strachey, J. (1961). Volume XIX (1923 – 1925): The Ego and the Id and Other Works./ Аз и То и други работи.
 • Strachey, J. (1959). Volume XX (1925 – 1926): An Autobiographical Study, Inhibitions, Symptoms and Anxiety, The Question of Lay Analysis and Other Works./Автобиография, задръжка, симптом и страх, Въпросът за лаическата анализа и други работи.
 • Strachey, J. (1961). Volume XXI (1927 – 1931): The Future of an Illusion, Civilization and its Discontents, and Other Works./Бъдещето на една илюзия, Неудовлетворението от културата и други работи.
 • Strachey, J. (1964). Volume XXII (1932 – 1936): New Introductory Lectures on Psycho-Analysis and Other Works./Нови уводни лекции в психоанализата и други работи.
 • Strachey, J. (1964). Volume XXIII (1937 – 1939): Moses and Monotheism, An Outline of Psycho-Analysis and Other Works./ Мойсей и монотеизма, Очерк по психоанализа и други работи.
 • Strachey, J. (1974). Volume XXIV: Indexes and Bibliographies./Индекси и библиография.

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

 1. От фр. мнимо припознаване (вече разказано)

Литература[редактиране | редактиране на кода]

 • Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. 17 Bände, dazu ein Registerband (Bd. 18) und ein Band mit Nachträgen (Bd. 19). Hrsg. v. Anna Freud u. a. Zuerst erschienen bei Imago, London 1940 – 1952, Registerband 1968, Nachtragsband 1987, mehrere Auflagen; Nachdruck beim Fischer Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-596-50300-0 („Imago-Ausgabe“; umfassendste Edition von Freuds Schriften, nach dieser Ausgabe wird am häufigsten zitiert).
 • Studien Ausgabe in zehn bände mit eine ergänzungs band. Herausgegeben von Alexander Mitscherlich, James Strachey und Angela Richards. Mitherausgeberin des Ergänzungs bandes Ilse Grubrich-Simitis.
 • The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Translated from the German under the General Editorship of James Strachey. In collaboration with Anna Freud. Assisted by Alix Strachey and Alan Tyson, 24 volumes. Vintage, 1999. ISBN 0-09-929622-5

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]