Бустрофедон

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Бустрофедон (от старогръцки: βουστροφηδόν „като волска оран“) е архаична форма на писане, при която посоката на писане се променя във всеки следващ ред, т.е. ако първият ред е изписан от ляво надясно, вторият е от дясно наляво, третият отново от ляво надясно и т.н. Името му е старогръцко наречие, образувано от думите βοῦς „вол“, στροφή „обръщане, завъртане“ и наставката за наречия -δον, тъй като древните гърци оприличават този вид писане на браздите, оставяни от воловете при оран.

Приложение[редактиране | редактиране на кода]

Бустрофедонът се използва в редица писмености, но е най-характерен за архаичните гръцки надписи.

Удобството на тази система е в това, че началото на всеки следващ ред се намира в непосредствена близост до края на предишния и не е необходимо четящият да „връща“ погледа си, търсейки началото на следващия ред; по този начин се предотвратява възможността при четене да се пропусне ред.

Неудобството на бустрофедона е, че се мени не само посоката на писане, но и формите на буквите, които във всеки нов ред се изписват огледално спрямо предишния.

Примери[редактиране | редактиране на кода]

Надгробен надпис от Аполония[редактиране | редактиране на кода]

Изписано според съвременната практика гласи: ΜΝΗΜΑ ΤΟΔΕ ΑΣΠΑΣΙΗΣ ΕΡΓΙΝΟ – „Това е паметникът на Аспазия, [дъщеря] на Ергин“.

Във вида си на изписано по метода бусрофедон с чете от долу нагоре, като първият и третият ред са изписани от ляво надясно, а вторият – от дясно наляво. Съответно буквите, които не са огледалносиметрични, имат различни форми, съобразени с посоката на реда (напр. буквата Ε).

Надгробен надпис на Аспазия от Аполония (днес Созопол), 6 в. пр.н.е.

3. →ΕΡΓΙΝΟ

2. ←ΣΗΙΣΑΠΣΑΕΔ←

1. ΜΝΗΜΑΤΟ→

Гортински закони[редактиране | редактиране на кода]

Гортинските закони също са изписани с бустрофедон[1]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. M. Guarducci, Inscriptiones Creticae, 1935 – 1950.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]