Направо към съдържанието

Гама-корекция

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Вижте пояснителната страница за други значения на гама.

Демонстрация на гама-корекция на изображението. Стойности на γ от 2 до 0,25 от изходното изображение (γ=1).

Гама-корекция (понякога – гама) се нарича предварителното изкривяване на яркостта в черно-бяло изображение или на цветоотделените компоненти в цветно изображение, при неговия запис в телевизията или цифровата фотография. Като предавателна характеристика при гама-корекцията най-често се използва степенна функция във вида

,

където е коефициент, а входните и изходни стойности са неотрицателни реални числа. В общия случай при входните и изходни стойности се намират в границите от 0 до 1.

Пример за гама-корекция на изображението на ЕЛТ. Средната линия от точки е резултатна функция от предаването на полутонове; плътната крива изразява характеристиката на монитора, а пунктирната крива – гама-корекцията

В случай че степенният показател , характеристиката на предаване на полутонове е линейна, и спадовете в осветеността на обекта в светлите и тъмни части се изобразяват еднакво.[1] Ако този параметър е по-малък от единица, се подобрява разпознаването на детайла на слабо осветените участъци. Такова съотношение, наречено „гама кодиране“, се използва при преобразуване на оптично изображение в електричен сигнал или цифров файл в предавателните камери и цифровите фотоапарати. При възпроизвеждане на получения сигнал на кинескоп, за сметка на особеностите на неговите светлинни характеристики, се извършва обратно преобразуване, в резултат на което сумарната гама на цялата система се приближава до единица, осигурявайки пропорционално предаване на полутонове в целия диапазон.[2] Аналогичен процес протича при възпроизвеждане на изображения на течнокристални дисплеи за сметка на веригите за обратна корекция във видеокартата. [3]

Стандарти на гама-корекция[редактиране | редактиране на кода]

В повечето системи за аналогова телевизия гама-корекцията на кодирането се намира в границите 1,2 – 1,3 [2]. Стандартната стойност на параметъра гама за цветовите пространства sRGB и Adobe RGB е 2,2 [3]. Същата стойност е приета в операционната система Windows и повечето други. В компютрите Macintosh от първите поколения гамата на монитора е 1,8, но по-късно стандартът е бил заменен с общоприет. Кривата на полутоновете на файловете RAW е линейна, поради което не се подлага на гама-корекция, но за нормалното изображение на дисплея, програмите за преглед показват RAW-файловете със стандартна корекция 2,2 [4].

Собствената гама на повечето монитори, основани на електронно-лъчеви тръби, е 2,5 и за получаване на стандартно гама-изображение 2,2 видеокартата извършва допълнителна корекция на сигнала. Същото се отнася и за твърдо-кристалните дисплеи, за които характеристиката на изображението е още по-нелинейна, отколкото при тръбите. Средствата за настройка на видеокарти и вътрешни модули за обработка на сигнала в мониторите позволяват да се подава на входа на дисплеите модифициран сигнал и по такъв начин да се коригира гама изображението.

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. Телевидение 2002, с. 37.
  2. а б Телевидение 2002, с. 60.
  3. а б Что такое коррекция гаммы // Учебник. Cambridge in Color. Посетен на 2014-12-21. (на руски)
  4. Павел Косенко. Как выглядит Raw-файл? // LiveJournal, 2011-01-12. Посетен на 2014-12-21. (на руски)