Направо към съдържанието

Геометрична прогресия

от Уикипедия, свободната енциклопедия

В математиката геометрична прогресия е редица от числа, в която първото число е различно от нула, а всяко следващо число е получено от предишното чрез умножение с константа, различна от нула. Тази константа се нарича частно. Например редицата 2, 4, 8, 16, ... е геометрична прогресия с първи член 2 и частно 2, а геометричната прогресия 20, 10, 5, ... е с първи член 20 и частно 1/2. Първата е пример за растяща, а втората – за намаляваща прогресия.

За всяка геометрична прогресия е в сила равенството , където е частното на прогресията. Очевидно една геометрична прогресия е напълно определена, ако знаем първия ѝ член и нейното частно.

Формула за общия член

[редактиране | редактиране на кода]

Формулата за -тия член на прогресията е .

Анализ на частното

[редактиране | редактиране на кода]
  • ще се получи редуване на положителни и отрицателни числа;
  • клоняща към плюс или минус безкрайност редица в зависимост от знака на първия член;
  • могат да се разглеждат 2 редици: четните номера клонят към минус безкрайност, а нечетните – към плюс безкрайност, или обратно в зависимост от знака на първия член;
  • редицата клони отгоре или отдолу към 0 в зависимост от знака на първия член;
  • редицата колони към нула с редуващи се положителни и отрицателни членове;
  • редицата е съставена от константи, равни на първия член;
  • редицата е съставена от константи, равни или противоположни на първия член, в зависимост от четността на поредния номер;
  • редицата се състои само от нули, с изключение на първия член.
  • за всяко , т. е. всеки член на геометричната прогресия след първия е средно геометричен на съседните си членове. В сила е и обратното твърдение: ако е числова редица с ненулеви членове, в която всеки член след първия е средно геометричен на съседните си членове, то тази редица е геометрична прогресия.
  • Логаритмите на членовете на геометрична прогресия образуват аритметична прогресия.

Сума на геометричната прогресия

[редактиране | редактиране на кода]

Сумата на първите члена на геометричната прогресия е

или, разписана подробно,

Умножаваме двете страни на (1) с частното и получаваме

Изваждаме (2) от (1) и намираме

Сега, ако , веднага получаваме формулата за сбор на първите члена на геометрична прогресия:

В частност при имаме

При прогресията е намаляваща и нейната -та (частична, парциална) сума се дава с (4). Ако имаме още, че , то е изпълнено и тогава под сума на прогресията се разбира границата

Равенството (6) е известно като сума на безкрайно намаляваща геометрична прогресия.

Произведение на геометричната прогресия

[редактиране | редактиране на кода]

Произведението на първите члена на геометрична прогресия е

Оттук лесно получаваме, че .

Сумата в степенния показател на е всъщност сума на аритметична прогресия с първи член , разлика и последен член и е числено равна на Така произведението на първите члена на геометрична прогресия (за която предполагаме, че са изпълнени условията ) се дава с формулата