Гражданска отговорност

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Гражданска отговорност е вид застраховка, съгласно чийто застрахователен договор застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахованото лице за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди или за неизпълнение от страна на застрахованото лице на негово договорно задължение. Застрахователните компании изплащат обезщетения и за пропуснатите ползи, които представляват резултат от непозволено увреждане, както и за лихви за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред пострадалото лице.

История и обхват[редактиране | редактиране на кода]

През 1930 г. британското правителство въвежда закон, който изисква всяко лице, което използва моторно превозно средство на пътя да сключи застраховка, която да обезпечи покриването на вредите към трети лица, в случай на настъпване на инцидент. В Германия застраховката е задължителна от 1939 г. През следващите няколко десетилетия, почти всички развиващи се държави въвеждат в законодателството си подобни застраховки. В различните щати на САЩ, застраховката Гражданска отговорност се въвежда като задължителна, макар и до днес все още да съществуват щати, в които тази застраховка е доброволна (пр. Ню Хемпшир). Във Вирджиния липсата на застраховка Гражданска отговорност води до увеличаване на държавните налози.

Застраховката Гражданската отговорност[редактиране | редактиране на кода]

Застрахователните компанни предлагат различни застраховки Гражданска отговорност, в зависимост от законодателството на конкретната държава. В Република България съществуват множество застраховки, като по-популярните от тях са:

 • Застраховка Гражданска отговорност на лицата, ползващи огнестрелно оръжие
 • Застраховка Гражданска отговорност на туроператорите съгласно Закона за туризма (чл.42, ал. 5)
 • Застраховка Гражданска отговорност на застрахователни брокери и агенти
 • Застраховка Отговорност на превозвача
 • Застраховка Отговорност на работодателя
 • Застраховка Гражданска отговорност на медицински персонал
 • Застраховка Гражданска отговорност на дипломирани експерт-счетоводители
 • Застраховка Гражданска отговорност на нотариуси
 • Застраховка Гражданска отговорност на продукта
 • Застраховка Гражданска отговорност на предприятия, извършващи стопанска дейност
 • Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите

Някои от тези застраховки са задължителни за лицата (напр. Гражданска отговорност на автомобилистите), а други, са доброволни. С разрастването на застрахователния пазар, се увеличават и обектите на застраховане, както и различните видове застраховки.

Гражданска отговорност на автомобилистите[редактиране | редактиране на кода]

Тъй като ползването на моторни превозни средства е свързано с рискове, законодателят в Република България задължава всички автомобилисти да сключват застраховка Гражданска отговорност. Този вид застраховка има аналог в почти всички държави. Лицата, които притежават моторни превозни средства, които са регистрирани в Република България и не са спряни от движение, са задължени да сключват застраховка Гражданска отговорност, която да покрива отговорността им, в случай на причиняване на имуществени или неимуществени вреди на трети лица. Срокът на застраховката Гражданска отговорност съгласно българския закон е една година и е валидна на територията на държавите, които са страни по споразумението между националните бюра на застрахователите от държавите членки на Европейската икономическа общност, както и други асоциирани страни (в някои случаи застраховката важи извън територията на България след заплащане на допълнителна премия).

Гражданска отговорност на притежателите на огнестрелно оръжие[редактиране | редактиране на кода]

Обект на този вид застраховка е гражданската отговорност на служители на юридически лица и еднолични търговци при осъществяване на охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие; служители на юридически лица, които използват оръжие за охрана; физически лица, които използват оръжие за самоотбрана; физически лица и служители на юридически лица, които използват огнестрелно оръжие за ловни, културни и спортни цели.

Гражданската отговорност – показател за нивото на развитие на финансовия сектор и социалната ангажираност[редактиране | редактиране на кода]

Правителствата на различните държави целят увеличаване на процента на сключените застраховки Гражданска отговорност, тъй като това се счита за показател за развитието във финансовия сектор. Към настоящия момент България се е задължила да осигури застрахователно покритие по Гражданска отговорност за 90% от автомобилите, които се движат по пътищата на страната.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]