Гранулоцит

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Гранулоцит

Гранулоци́т или Зърнест левкоцит е подгрупа бели кръвни клетки характеризиращи се с наличието на едро сегментирано ядро и наличие в цитоплазмата на специфични гранули видими под светлинен микроскоп при обичайно оцветяване. Гранулите представляват едри лизозоми и пероксизоми, а така също и видоизменени органели.

Гранулоцитите са най-многочислената група от левкоцитите като тяхното количество съставя около 50—80% от всички бели кръвни клетки. Размерите варират от 9 до 13 μm. Нормално в кръвта на човек гранулоцитите са от 2 до 9 хиляди броя на кубически милиметър.

Гранулоцитите се образуват в костния мозък от обща клетка-предшественик. В кръвния ток клетките се разделят на два типа – активно циркулиращи и пристенни.

В зависимост от особеностите на възприятие и стандартно оцветяване на натривки гранулоцитите се делят на:


КръвКръвна плазма
Плурипотентни хемопоетични стволови клеткиЕритроцити (Ретикулоцити, Нормобласти) – Левкоцити
Лимфоцити (Лимфобласти)
T-клетки (Цитотоксични - ХелпериРегулаторни) – В-клетки (ПлазмоцитиB-клетки на паметта) – Естествени клетъчни убиици
Миелоцити (Миелобласти)
Гранулоцити (Неутрофили, Еозинофили, Базофили) – Мастоцитни прекурсориМоноцити (Хистиоцити, Макрофаги, Дендритни клетки, Лангерхансови клетки, Микроглия, Купферови клетки, Остеокласти) – МегакариобластиМегакариоцитТромбоцити