Неутрофилен гранулоцит

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Неутрофилен гранулоцит
Neutrophil with anthrax copy.jpg
Снимка с електронен микроскоп на неутрофилен гранулоцит (в жълто), поглъщащ антраксна бактерия (в оранжево)
Латински neutrophilus
Код TH H2.00.04.1.02012

Неутрофилните гранулоцити са най-често срещаните левкоцити в човешката кръв. Те са част от групата на гранулоцитите, заедно с еозинофилните и базофилните гранулоцити, и играят важна роля в имунната система.

Неутрофилни гранулоцити са няколко разновидности:

  • Неутрофилен метамиелоцит — диаметърът е 12-16 микрометра. Ядрото е вгънато, с гладки очертания и еднаква дебелина и има бъбрековидна форма. Хроматинът показва умерено петниста структура. Розово обагрената цитоплазма съдържа виолетови, неутрофилни, равномерно разпределени гранули.
  • Неутрофилна пръчкоядрена клеткаклетката е с диаметър 10-12 микрометра. Съотношението ядро-цитоплазма е в полза на цитоплазмата. Ядрото има пръчковидна форма с прищъпвания. Контурите на ядрото по цялото му протежение са двойни и прищъпванията никога не достигат нишковидна форма, както е характерна за сегментоядрените клетки. Ядрената структура е груба, петниста, нуклеоли няма. Цитоплазмата е оксифилна, съдържа голям брой различни по големина и форма неутрофилни гранули.
  • Неутрофилна сегментоядрена клетка — най-зрялата клетка от редицата с диаметър 10-12 микрометра. Съотношението ядро-цитоплазма е в полза на цитоплазмата. Ядрото е тъмновиолетово, състои се от 2-5 сегмента, които са свързани помежду си с тънки нишки хроматин. Хроматинът във всеки сегмент е плътен. Цитоплазмата е оксифилна, съдържа голям брой праховидни неутрофилни гранули различни по големина и неправилни по форма. При някои клетъчни форми може да липсва връзка между ядрените части, а при други сегментите могат да бъдат прехвърлени, наслоени един върху друг.


Кръв - Кръвна плазма
Плурипотентни хемопоетични стволови клетки - Еритроцити (Ретикулоцити, Нормобласти) - Левкоцити
Лимфоцити (Лимфобласти)
Т клетки (Цитотоксични - Хелпери - Регулаторни) - В клетки (Плазмоцити - B клетки на паметта) - Естествени клетъчни убиици
Миелоцити (Миелобласти)
Гранулоцити (Неутрофили, Еозинофили, Базофили) - Мастоцитни прекурсори - Моноцити (Хистиоцити, Макрофаги, Дендритни клетки, Лангерхансови клетки, Микроглия, Купферови клетки, Остеокласти) - Мегакариобласти - Мегакариоцит - Тромбоцити