Дарение

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Дарението е договор, с който едно лице "дарител" прехвърля веднага и безвъзмездно нещо (вещ, пари, вземане) на друго лице "дарен", което го приема. Дарението може да бъде отменено, ако дареният убие, опита се да убие или набеди дарителя в престъпление.

Дарението е едностранен договор, защото задължение възниква само за дарителя. Модалитетите (условия, срок, тежести) при дарение са по-скоро с морален характер (според съдебната практика на Р България), тъй като дарителя няма право да развали дарението, освен при посочените условия. Движими вещи се даряват с предаването им, автомобили с нотариална заверка на подписите, недвижими вещи с нотариален акт, ценни книги на приносител с предаването им, ценни книги на заповед с джиро, дарение на вземания чрез цесия.