Деление на полиноми

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Делението на полиноми е математически алгоритъм за решаване на уравнение от вида:


p(x) = s(x) q(x) + r(x)
\!

за дадени полиноми p и q, т.е. търсят се s и r. To e аналогично на делението с остатък при целите числа.


Приложение[редактиране | редактиране на кода]

Делението на полиноми се използва и за:

 • намаляване на степента и съответно приблизително изчисляване на уравнения от висока степен
 • изчисляване асимптоти на рационални функции
 • изчисляване на контролна сума при кодиране на информация
 • интегриране на рационални функции

Изчисление[редактиране | редактиране на кода]

На ръка[редактиране | редактиране на кода]

Процедира се точно както при писменото деление на цели числа и се изчислява по същата схема. Ето и етапите един по един:

 • Нека решим следната задача
 \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{4 \cdot x^5 - x^4 + 2 \cdot x^3 + x^2 - 1} {x^2 + 1}
 • Първо трябва да се погрижим за елиминирането на най-голямата степен на полинома. За тази цел трябва да умножим q с 4x3, тогава най-високата степен на q е x^2 и е в сила 4x^5 = x^2 \cdot 4x^3 .
 \begin{matrix} ( 4x^5 & -x^4 & +2x^3 & + x^2 & -1 ) & : & ( x^2 & +1 ) & = & 4x^3 \dots \\
\underline{-4x^5} &  & \underline{-4x^3} &    &  &  &   &  &  & \\
& -x^4 & -2x^3 &    &  &  &   &  &  & \end{matrix}
 • Продължава се по същия начин с елиминирането на съответната най-висока степен, докато получим остатък, който не може да бъде елиминиран, понеже степента му става по-малка от тази на q.
\begin{matrix} (4x^5 & -x^4 & +2x^3 & + x^2 & -1) & : & (x^2 & +1) & = & 4x^3 - x^2 -2x +2 + \frac{2x - 3}{x^2 + 1}\\
\underline{-4x^5} &    & \underline{-4x^3} &    &  &  &  &   &  & \\
& -x^4 & -2x^3 &    &  &  &   &  &  & \\
& \underline{+x^4} &    & \underline{+x^2} &  &  &   &  &  & \\
&   & -2x^3 & +2x^2 &  &  &   &  &  & \\
&   & \underline{+2x^3} &    & \underline{+2x} & &   &  &  & \\
&   &    & 2x^2 & +2x & -1 &   &  &  & \\
&   &    & \underline{-2x^2} &   & \underline{- 2}  & &   & \\
&   &    &    & 2x & - 3  & &  &  &
\end{matrix}

Алгоритъм[редактиране | редактиране на кода]

Следния код на BASIC показва същността на изчислението:

  For i = GradZ - GradN To 0 Step -1
    Quotient(i) = Zähler(i + GradN) / Nenner(GradN)
    For j = GradN To 0 Step -1
      Zähler(i + j) = Zähler(i + j) - Nenner(j) * Quotient(i)
    Next j
  Next i
  For j = GradN - 1 To 0 Step -1
    Rest(j) = Zähler(j)
  Next j

Променливата Zähler() е масив, който съдържа коефициентите на полинома в числителя, тоест Zähler(i) съдържа коефициента на степента xi. Съответно Nenner() е друг масив, който съдържа коефициентите на знаменателя. Резултата е полином, който се записва в Quotient() и Rest(). Променливите GradN и GradZ съдържат съответните степени на полиномите в числителя и знаменателя.

Алгоритъмът може да се оптимизира, като вътрешният цикъл се върти от 0 до (GradN-1) и резултатът се записва обратно в Zähler() и така променливите Quotient() и Rest() могат да отпаднат.