Диференчно частно

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Наклон на права в равнина: m = Δy / Δx.

Наклона на правата: m = Δy / Δx.

Крива и секуща

Диференчното частно се дефинира като отношението на изменението на стойността на дадена функция(y=f(x)) към съответстващото изменение на променливата.

m=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}

Стойността на диференчното частно е равно на тангенса на ъгъла, който сключва секущата, минаваща през точките (x_1,y_1) и (x_2,y_2) с абсцисата.

Границата на диференчното частно, когато \Delta x клони към 0 се нарича производна на фунцията. Стойността на производната в определена точка е равна на тангенса на ъгъла, който сключва допирателната с абцисата.

Диференчното частно дава количествено описание за нарастването на дадена фунция за определено изменение на променливата.