Дървесни пелети

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Дървесни пелети

Дървесните или дървени пелети (от английски: pellets) са вид твърдо гориво във формата на малки цилиндрични гранули, произведени от дървесни отпадъци. Пелети се произвеждат също от слама, торф, маслинени костилки, черупки от кокосови орехи или други органични остатъци.[1]

Отоплението с пелети притежава някои предимства, като например автоматичното подаване на гориво към горелката и сравнително малкия отпаден продукт от горенето.

Производство[редактиране | редактиране на кода]

Производителите на пелети обикновено са големи дървообработващи компании, за които суровината за производството им е отпадъчен продукт. В процеса на производство към използваната биомаса не е необходимо допълнително добавяне на химически слепващи вещества. Освен от дървесни отпадъци, трици и др., пелети могат да бъдат произвеждани и от суров дървен материал. Същинският процес на производство на пелети включва следните няколко етапа: едро смилане на дървесината, сушене, ситно смилане, пресоване, охлаждане и пакетиране или складиране, като при използването на суха дървесина може да се наложи към производствената схема да се добави и водоподготовка (овлажняване) на дървесината.

Пелетите се оформят в пелетна преса при високо налягане и температура. При натиска се получава загряване, което позволява на съдържащия се в дървесината лигнин да се разтопи, което от своя страна позволява на пресованата дървесина да придобие желаната форма. Горещият лигнин играе роля на слепващо вещество. При производството на пелети от дървесина с ниско съдържание на лигнин не е изключено използването на добавки.

Качество и стандартизация[редактиране | редактиране на кода]

Дървесните пелети притежават следните качества:

  • Калоричност от около 4,8 kWh/kg (17 000 kJ/kg) − 2 t пелети произвеждат енергия, колкото около 1000 l течно гориво (мазут)
  • Обемна плътност 650 kg/m³
  • Съдържание на влага 10%
  • Съдържание на пепел под 0,5% при висококачествени пелети

Стандарти ÖNORM/DINplus/SWISSPELLET[редактиране | редактиране на кода]

Данни съгласно австрийския стандарт ÖNORM M 7135 Изисквания и методи за изпитване, респ. DINplus:

  • 5 – 6 mm диаметър, 8 – 30 mm дължина
  • Калоричност по-голяма от 18 MJ/kg = 5 kWh/kg = 3,25 kWh/l
  • Обемна плътност 650 kg/m³
  • Съдържание на влага по-малко от 10%
  • Съдържание на пепел по-малко от 0,5%
  • Произведени 100% от дървесина

До приемането на европейския стандарт БДС EN ISO 17225-2 Твърди биогорива. Класове и спецификации на горива. Част 2: Класифициране на дървесни пелети (ISO 17225-2:2014) са били в сила германският стандарт DIN 51761 и австрийският ÖNORM 7135. В новия европейски стандарт изискванията за сертифициране са актуализирани и разширени. Чрез процеса на сертифициране се съблюдава и контролира процесът на производството и качеството на произведените пелети. Такова сертифициране се извършва в цял свят.

От 2002 г. в Швейцария съществува търговската марка Swisspellet, чиито изисквания, наред с швейцарските, съответстват и на немските и австрийските норми. С тази търговска марка са пелетите, произведени в Швейцария.

Европейски стандарт EN 14961-2[редактиране | редактиране на кода]

От 2010 г. с европейския стандарт БДС EN 14961-2 Твърди биогорива. Спецификации и видове горива. Част 2: Дървени пелети за непромишлени нужди се предвиждат еднакви изисквания в Европа за дървесни пелети. Освен това той предвижда нови изисквания към пелетите, включително дължина, диаметър, пепел, съдържание на влага и др.

С приемането на стандарта EN 14961-2 през 2010 г. се въвежда нов сертификат ENplus за пелети, използвани в котли за битова употреба, и EN-B за промишлени пелети, използвани в промишлени котли. Основната разлика между стандартите и сертификатите е, че стандартите не са задължителни. Това е общоприета дефиниция. Сертификатите са задължителни за цялата верига от производството до потреблението.

ENplus има 2 класа за качества – А1 и А2. В клас А1 са въведени най-строги ограничения за съдържание на пепел в пелетите. В клас А2 съдържанието на пепел е до 1,5%. За промишлените пелети сертификата EN-B е със значително намалени ограничения. Въвеждането на единен стандарт за качество за битови и промишлени пелети ще позволи ясно отчитане на потреблението и качеството на продукцията.

Мотив за развитие на пазара за пелети[редактиране | редактиране на кода]

Европейската и международната търговия с пелети е важен фактор за осигуряване на доставката в страните вносители на това гориво в Европа. С цел по-нататъшно развитие на европейския и международния пазар, взаимодействието между пазарните участници по веригите за доставки трябва да бъде улеснено. Стандартизацията на пелетите, доказана като подходящ инструмент за определяне на пазарите, улеснява търговията и по този начин насърчава развитието на пазара в страни като Германия или Австрия.

За да се осигури тази подкрепа за целия европейски пазар на пелети, Европейската Комисия възлага на CEN (Европейския комитет за стандартизация)[2] да се разработи набор от стандарти за определяне на класовете гориво, изпитване и вземане на проби методи и схеми за осигуряване на качество по веригите за доставки.

Източници[редактиране | редактиране на кода]