Електронволт

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Електронволт (eV) е извънсистемна единица за енергия и маса, широко използвана в атомната физика. Един електронволт е енергията, получена от електрона при преминаването му във вакуум през точки с потенциална разлика 1 V:

E = q·U = 1,602· C · 1 J/C = 1,602· J,
където:
1,602 176 462(63)· C е зарядът на електрона;
1 J/C е дефиницията за волт;
Следователно: 1 eV = 1,602 176 462(63)· J.

В атомната физика обикновено се използват величините мегаелектронволти (1 MeV = eV) и гигаелектронволти (1 GeV = eV). (Виж Представки SI)

Понякога в електронволти се измерва масата на елементарните частици. Като се използва уравнението на Айнщайн, E=m·c2 :

1 eV/c² = 1.783· kg.

В естествената система единици където c=1, масата може да се даде директно в електронволти (c- скоростта на светлината във вакуум).

В единици за температура: 1 eV = 11 605 K (виж. Константа на Болцман и келвин)

Някои енергии, изразени в електронволти[редактиране | редактиране на кода]

Енергия на топлинното движение на молекула при стайна температура
0,04 eV
Енергия, необходима за за йонизиране на водородния атом
13,6 eV
Енергия на електроните в кинескопа на телевизора
около 18 keV
Енергия на космическите лъчи
1 MeV до 1 PeV
Енергии при делене на ядрото:
Алфа-частици
2 до 10 MeV
Бета-частици и гама-лъчи
0 до 3 MeV
Енергии в ускорител на частици:
Енергия на протон в ускорителя LHC (приблизително колкото кинетичната енергия на летящ комар1)
1 TeV

1) Сравнението е взето от CERN – Glossary: Electronvolt