Електричен потенциал

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Международната организация по стандартизация (ISO) разглежда електричния потенциал в 3 аспекта:

Електричният потенциал при електростатичните полета е скаларна величина, чийто градиент с обратен знак е равен на електричния интензитет.

Електричният потенциал оценява количествено работата на електричните сили за пренасяне на единица електричен заряд от дадена точка на полето до безкрайност. Числено е равен на отношението на работата към електричния заряд.
Измервателната единица за електричен потенциал е волт (V):
, или джаул върху кулон.

Потенциалната разлика (наричана още напрежение) между две точки 1 и 2 се определя като линейния интеграл от т. 1 до т. 2 на електричния интензитет.

Електродвижещото напрежение се получава, ако енергията, получена от един източник, се раздели на електричния заряд, пренесен през източника.

И трите величини се измерват във волтове. Международната електротехническа комисия е въвела като общо понятие за тези близки по значение величини английската дума voltage (напрежение).

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  • „Основи на електротехниката“, Л. Ананиев, П. Мавров, издателство „Техника“, София, 1995