Интензитет на електрическото поле

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Интензитетът е основна векторна характеристика на електрическото поле; равна на отношението на силата, действаща на точков електрически заряд в дадена точка от полето, към големината на заряда.

За да определим електрическото поле в определена точка на пространството, измерваме силата която това поле упражнява върху заряд , когато е поставен в тази точка.

(1)

се нарича интензитет (напрегнатост) на електрическото поле. В учебниците по английски ще го срещнем само като електрическо поле Е.

Да вземем заряд q поставен на разстояние r от тестов заряд . Съгласно закона на Кулон:

(2)

Съгласно формула (1)

Откъдето следва, че:

– единичен вектор – определящ посоката на полето.

Когато имаме електрическо поле, създадено от множество заряди, интензитета на полето е векторна сума от електрическите полета на всички заряди.

-разстояние от заряда qi до точката в която измерваме електрическото поле.

Единицата за интензитет е нютон на кулон.