Магнитен поток

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Серия статии на тема

Класическа електродинамика

CoulombsLaw.svg
Електричество Магнетизъм Електромагнетизъм

Магнитният поток е физична величина, характеризираща интензитета на магнитното поле и заеманата от него област. Магнитният поток през повърхностен елемент е скаларното произведение на този елемент и магнитната индукция. Означава се с Φ и се измерва във вебери (Wb). Изменението на магнитния поток с времето води до появата на вихрово електрично поле.

Магнитния поток е мярка за количеството магнетизъм в резултат от действието на магнитно поле. Потокът се дефинира като произведение от лицето на единица площ и интензитета на магнитното поле в посока перпендикулярно на тази площ. По-общо Магнитният поток се определя като скаларно произведение от вектора на магнитната индукция и нормалния вектор към единица повърхнина.

Закона на Гаус твърди че магнитният поток през всяка затворена повърхнина е равен на нула. Това е следствие от наблюденията че в природата не съществува единичен магнитен дипол. Магнитният поток в SI се измерва във Вебер, а единицата за Интензитет на магнитното поле е Вебер /квадратен метър.

\Phi_m \equiv \int \!\!\! \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf S


където \Phi_m \ - магнитен поток, а B е Интензитета на магнитното поле или наричан още плътност на магнитния поток.


Закона на Гаус е:

\nabla \cdot \mathbf{B}=0.\,
Това уравнение заедно със теоремата за дивергенция дава следния резултат:
\oint \!\!\! \oint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}=\int \!\!\! \int \!\!\! \int_V \nabla \cdot \mathbf{B} \, d\tau = 0.

Магнитният поток през коя да е затворена повърхнина е винаги нулев.

За сравнение закона на Гаус за електрическия поток е:

\nabla \cdot \mathbf{E} = {\rho \over \epsilon_0},


където E - Интензитет на електрическото поле , \rho е плътността на свободните електрически заряди.

 \epsilon_0 - диелектрическата проницаемост.

Можем да обобщим разликата така: свободни електрически заряди съществуват, свободни магнитни заряди не съществуват в природата.

Промяната на магнитния поток индуцира електродвижещо напрежение в проводник, описвано със закона на Фарадей:

\mathcal{E} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -{d\Phi_m \over dt}.


където  d\Phi_m \over dt е промяната на магнитния поток в затворения контур обхванат от проводника.


Вижте също[редактиране | редактиране на кода]