Електродинамика

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Електродинамиката (и като класическа електродинамика) е дял от теоретичната физика.

Занимава се с влиянието на електромагнитното поле върху динамичното поведение на заредени частици. В зависимост от условията, в които се намират разглежданите тела, се разделя на класическа електродинамика и квантова електродинамика.

Основни величини[редактиране | редактиране на кода]

въздействие на ел.поле на заряд Q спрямо: затворен контур

C

Затворена повърхнина

S

Заряд

Q

Затворена повърхнина

S

затворен контур

C

Изменение във времето E Q
B

Основни зависимости[редактиране | редактиране на кода]

Наименование Диференциална Форма Интегрална форма
Закон на Гаус относно

поток на електрическата индукция

Закон на Гаус относно
поток на магнитната индукция
Закон на Фарадей:

за промяна на магнитната индукция

Закон на Ампер
(в разширения от Максуел вариант):

1. ( Гаус) Потокът на електрическото поле през затворена повърхност е равен на заградените свободни заряди разделени на енектрическата проницаемост на средата:

Диференциален вид:

2. ( Гаус) Потокът на магнитната индукция през затворена повърхност е равен на 0.

Диференциален вид:

3. (Фарадей) Електродвижещото напрежение по затворен контур е равно на промяната на магнитната индукция през заградената от този контур площ със знак минус:

където:
ΦB магнитен поток през областта с площ А.

Диференциална форма:

4. ( Ампер/ Максуел)

Максуел полага че: имащ смисъл на ток, протичащ през останалата част от затворената повърхност извън областта С.

Диференциална форма:

или:

Единици[редактиране | редактиране на кода]

Символ Значение Измерителна единица в SI
електрическо поле (Интензитет) V/m

волт на метър

Интензитет на магнитното поле
наричано още спомагателно поле
A/m

ампер на метър

Електрическа Индукция
(плътност на електрическия поток)

кулон на метър квадратен

Магнитна индукция
наричана също плътност на магнитния поток
или магнитно поле
T или или

тесла или вебер на квадратен метър
или Нютон/Ампер.метър

плътност на свободните електрически заряди
не се включват свързаните диполни двойки

кулон на метър кубичен

плътност на електрическия ток
не включва поляризационните токове и токовете на намагнитване в средата

ампер на метър квадратен

диференциален вектор, равен по дължина на площтта на пренебрежимо малка област, с посока по нормалата към повърхността на тази област

метър квадратен

диференциален елемент от обема V заграден от повърхност S

метър кубичен

диференциален вектор на елемента от пътя, с посока по тангентата към затворен контур C заграждащ площ S m

метър

оператор дивергенция 1/m

на метър

ротация или завихряне 1/m

на метър


Шаблон:Физика-мъниче