Ироха

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Ироха
АвторКукай
Първо издание
Япония
Видпоема
Начало以呂波耳本部止
Край恵比毛勢須
Ироха в Общомедия

Ироха, съкратено от Ироха-ута (на японски: いろは歌), е японска поема от епохата Хеян (794 – 1179), чието авторство се приписва на будисткия монах Кукай (774 – 835). По-нови изследвания хвърлят нова светлина върху датировката на творбата, с което изключват реалната намеса на Кукай в създаването ѝ. Поемата е изцяло написана в сричковата писменост кана, а всяка сричка е използвана само един път като по този начин е действителна панграма. До началото на периода Мейджи през втората половина на 19 век ироха е утвърдената система за подредба на всичките 48 срички използвани в кана. Ироха е постепенно изместена от системата годжуон (五十音), която се използва в съвременния японски език.

Поемата в повечето случаи се изписва с хирагана.

Текстът[редактиране | редактиране на кода]

За първи път Ироха се повявява в Конкомьосайшоокьо Онги (金光明最勝王経音義), под формата на седем реда: шест реда с по седем мори и един ред с пет мори. Първоначално текстът е написан на ман'йогана (архаична форма на кана, използваща китайски йероглифи):

以呂波耳本へ止
千利奴流乎和加
餘多連曽津祢那
良牟有為能於久
耶万計不己衣天
阿佐伎喩女美之
恵比毛勢須

Оригинал Осъвременена
версия
Ordnungsschema
Хирагана Ромаджи Българско
четене
Канджи и
хирагана
Ромаджи Българско четене Zahlen Buchstaben
いろはにほへと i ro ha ni ho he to и ро ха ни хо хе то 色は匂へど Iro wa nioedo Иро уа ниоедо ABCDEFG
ちりぬるを chi ri nu ru wo чи ри ну ру уо 散りぬるを Chirinuru o Чиринуру о HJKLM
わかよたれそ wa ka yo ta re so уа ка йо та ре со 我が世誰ぞ Waga yo tare zo Уага йо таре дзо NOPQRS
つねならむ tsu ne na ra mu цу не на ра му 常ならん Tsune naran Цуне наран TUVWX
うゐ1のおくやま u wi no o ku ya ma у уи но о ку я ма 有為の奥山 Ui no okuyama Уи но окуяма YZ––––
けふこえて ke fu ko e te ке фу ко е те 今日越えて Kyō koete Кьо коете
あさきゆめみし a sa ki yu me mi shi а са ки ю ме ми ши 浅き夢見じ Asaki yume miji Асаки юме миджи
1ひもせす we hi mo se su уе хи мо се су 酔ひもせず Ei mo sezu Ей мо седзу

1 Каните ゐ [wi] и ゑ [we] са архаични и официално вече не се използват

Although its scent still lingers on
the form of a flower has scattered away
For whom will the glory
of this world remain unchanged?
Arriving today at the yonder side
of the deep mountains of evanescent existence
We shall never allow ourselves to drift away
intoxicated, in the world of shallow dreams.

Англоезичен превод на Проф. Рюичи Абе, преподавател по японски религии в университета Харвард