Калиево-натриева помпа

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Калиево-натриевата помпа е биологична структура, разположена по повърхността на клетъчната мембрана на клетките или по повърхността на мембраните на митохондриите. Функцията на калиево-натриевата помпа е да пренася натриеви и калиеви йони във и извън клетката, чрез активен транспорт. Основна част на каливо-натриевата помпа е белтъкът Na++-транслоцираща АТФаза. Помпата се активира само при фосфорилиране на по-горе споменатия ѝ компонент чрез разграждане на АТФ.

Структура[редактиране | редактиране на кода]

Калиево-натриевата помпа е изградена от две алфа и две бета единици, т.е. тя е тетрамер. Все още нейният строеж не е напълно изучен, но се предполага, че алфа единиците са изградени от около 7 белтъчни компонента, докато бета само от 4. Според рентгеноструктурните анализи алфа единиците са една до друга, докато бета единиците са разположени от двете им страни.

Пренос на йони[редактиране | редактиране на кода]

Основна функция на калиево-натриевата помпа е активният транспорт на йони (Na+ и К+) през мембраните. За един неин цикъл от клетката се изнасят 3 натриеви катиона и се внасят 2 калиеви. Това става с цената на енергията, получена при редуциране на 1 молекула АТФ до АДФ. Една калиево-натриева помпа може да извърши до 7 цикъла за секунда. Така тя бързо променя йонния баланс в клетката, като увеличава значително концентрацията на Na+ за сметка на К+.

Механизъм на действие[редактиране | редактиране на кода]

  • Помпата, свързана с една молекула АТФ, се свързва в активната си зона с 3 йона Na+ от вътрешната страна на мембраната.
  • АТФ хидролизира с освобождаване на енергия. Отделя се АДФ, а помпата се фосфорилира.
  • Помпата претърпява трансформации в третичната и четвъртичната си белтъчна структура. В резултат освобождава натриевите йони от външната страна на мембраната.
  • Фосфорилираната помпа има по-голям афинитет към калия, отколкото към натрия. Затова се свързва с 2 йона К+ в активната зона, която вече е навън.
  • Свързана с калия, помпата дефосфорилира и след последвалата обратна трансформация освобождава калиевите йони от вътрешната страна на мембраната.