Направо към съдържанието

Хидролиза

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Общ механизъм на хидролизната реакция.

Хидролизата (от старогръцки: ὕδωρ – „вода“ + λύσις – „разлагане“) е процес на взаимодействие на вещества с вода, което води до образуване на различни химични съединения (киселини, основи и др.).[1] Това често е обратим химичен процес, при който молекулите на разтвореното вещество встъпват във взаимодействие с диполите на водата.

Взаимодействието на йоните на водата, при което разтворът придобива киселинен или основен характер, се нарича хидролиза на соли. Хидролизират соли, получени от слаба основа и слаба киселина, силна основа и слаба киселина, слаба основа и силна киселина. Не хидролизират соли, получени от силна основа и силна киселина. Водата се йонизира до хидроксидни аниони и хидрониеви катиони.

Хидролизата на соли е разновидност на хидролизата, при която протичат реакции на йонообмен в разтвори на разтворими соли. Движещата сила на процеса е взаимодействието на йоните с водата, при което се образува слаб електролит в йонен или молекулярен вид.

Различават се обратима и необратима хидролиза на соли:[2]

1. Хидролиза на сол на слаба киселина и силна основа (хидролиза чрез анион):

(разтворът има слабо алкална среда, реакцията протича обратимо, хидролизата във втори етап протича в незначителна степен)

2. Хидролиза на сол на силна киселина и слаба основа (катионна хидролиза):

(разтворът има слабо кисела среда, реакцията протича обратимо, хидролизата във втори етап протича в нищожна степени)

3. Хидролиза на сол на слаба киселина и слаба основа:

(равновесието се измества към продуктите, хидролизата протича почти напълно, тъй като и двата продукта на реакция напускат реакционната зона под формата на утайка или газ)

4. Солта на силна киселина и силна основа не се хидролизира, а разтворът е неутрален.

Степен на хидролизата

[редактиране | редактиране на кода]

Под „степен на хидролизата“ се разбира съотношението на количеството (концентрацията) на солта, подложена на хидролиза, към общото количество (концентрация) на разтворената сол. Обозначава се с α.

където е броя молове хидролизирана сол, а е общият брой молове разтворена сол. Колкото степента на хидролиза на солта е по-висока, толкова е по-слаба киселината или основата, която я образува. Това е количествена характеристика на хидролизата.

  1. Hydrolysis // Encyclopædia Britannica, 16 ноември 2016. Посетен на 17 август 2019.
  2. Посочените по-долу молекулни уравнения за случаите 1 и 2 са изключително условни, тъй като електролитните вещества във водния разтвор са в йонна форма.