Мол

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Мол.

Мол (означение mol, от латински: moles – количество, маса, изброимо множество) е единица за измерване на количество вещество в Международната система от единици (SI), една от седемте основни единици на SI.

Молът е приет като основна единица на SI от XIV Генерална конференция по мерки и теглилки (CGPM) през 1971 г[1].

Определение[редактиране | редактиране на кода]

Точното определение за мол се формулира така:

1 mol е количеството вещество в система, съдържаща толкова структурни единици (елементи), колкото атома се съдържат в 0,012 kg (12 g) въглерод-12 (12С).

При използването на мола трябва да са специфицирани (определени) структурните елементи, като те могат да са атоми, молекули, йони, електрони и други частици или специфицирани групи частици. От определението за мол непосредствено следва, че моларна маса на въглерод-12 е равна на 12 g/mol точно.

Количеството определени структурни елементи в един мол вещество е постоянна величина и се нарича константа на Авогадро (число на Авогадро), означавана обикновено като NA. Така, във въглерод-12 с маса 0,012 kg се съдържат NA атома. Стойността на константата на Авогадро, препоръчана от Комитета по данни за науката и и техниката (CODATA) през 2014 г.[2], е равна на 6,022140857(74)×1023 mol−1. Оттук следва, че 1 атом въглерод-12 има маса 0,012/NA kg = 12/NA g. 1/12 от масата на атома на въглерод-12 се нарича атомна единица за маса (означение u), и, следователно, 1 u = 0,001/NA kg = 1/NA g. По този начин масата на един мол вещество (моларната маса) е равна на масата на една частица от веществото, атом или молекула, изразена в u и умножена на NA.

Например, масата на 1 mol литий, имащ атомарна кристална решетка, ще е равна на
7 u х NA = 7 х 1/NA g х NA mol−1= 7 g/mol,
а масата на 1 mol кислород, състоящ се от двухатомни молекули, е
2 х 16 u х NA = 2 х 16 х 1/NA g х NA mol−1 = 32 g/mol.
Тоест, от определението за атомната единица за маса следва, че моларната маса на дадено вещество, изразена в грамове на мол, числено е равна на масата на най-малката частица (атом или молекула) на това вещество, изразена в атомни единици за маса.

При нормални условия обемът на един мол идеален газ възлиза на 22,413 996(39) l[3]. Следователно, един мол кислород заема обем 22,413 996(39) l (за прости пресмятания – 22,4 l) и има маса 32 g.

Предполагаемо преопределяне[редактиране | редактиране на кода]

На състоялата се през 2014 г. XXV-та CGPM е взето решение да продължи работата по подготовка на новата ревизия на SI, която включва предефиниране на единицата мол, като набелязва да завърши тази задача към 2018 г., за да може да се замени съществуващата SI с обновен вариант на XXVI CGPM през същата година[4].

По мнение на BIPM, новото определение за мол трябва да го направи независещо от определението за килограм, а също да се подчертае разликата между физичните величини количество вещество и маса[5].

Кратни и дробни единици[редактиране | редактиране на кода]

Десетичните кратни и дробни единици се образуват с помощта на стандартните представки SI. Трябва да се отбележи, че единицата за измерване йоктомол (ymol) може да се използва само формално, тъй като толкова малки количества вещество трябва да се измерват с отделни частици (1 ymol формално е равен на 0,602 частици).

Празник „Ден на мола“[редактиране | редактиране на кода]

Ден на мола е неофициален празник, отбелязван от химиците в Северна Америка 23 октомври между 6:02 сутринта и 6:02 вечерта (6:02 10/23, изразено в американска нотация на времето и датата). Тези време и дата са избрани в съответствие с числената стойност на константата на Авогадро, приблизително равна на 6,02×1023 mol−1. Празникът също се отбелязва и от много училища в САЩ и Канада[6].

Величини, изразявани чрез количество на веществото:

Виж също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

  • ((en)) A mole of humans – шеговито есе, илюстриращо понятието

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. SI unit of amount of substance (mole)(англ.) Резолюция на XIV-ата Генерална конференция по мерки и теглилки (1971)
  2. CODATA Value: Avogadro constant
  3. CODATA Value: molar volume of ideal gas (273,15 K, 101,325 kPa)
  4. ((en))  On the future revision of the International System of Units, the SI. // Resolution 1 of the 25th CGPM (2014). BIPM. Посетен на 2015-10-9.
  5. Why change the SI?(англ.) на сайта на Международното бюро за мерки и теглилки
  6. What Is Mole Day?(англ.) на сайта на National Mole Day Foundation, Inc.