Направо към съдържанието

Кичевска котловина

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Кичевска котловина

Кичевската котловина в западната част на Северна Македония е планинска речна долина, която се простира от запад на изток. Името ѝ идва от град Кичево, разположен в североизточния ѝ край.[1]

От север е заградена от Чальойца планина, от юг са планините Баба и Турла, от запад – Бистра (Бистрица), от изток – Стърмол.[1] Дъното на котловината е Кичевското поле. По средата му протича река Треска (Велика), чиито води го напояват изобилно.[1] Кичевското поле е на надморска височина от 680 до 570 метра (най-ниската точка е при село Атища, 570 m). В южната част басейнът е разкъсан от напречни разломи.

Кичевската котловина на изток се свързва чрез Бродската клисура с Поречие, на югозапад чрез превала Пресека с долината Дебърца, а на север през превалите Стража и Буковик с долината Полог (Тетовското поле).

Геоложкият ѝ строеж е доста сложен, наблюдават се палеозойски шисти и триаски варовици по рамката и плиоценски и кватернерни седименти по дъното на басейна.[2]

  1. а б в Петров, Гьорче. Материали по изучванието на Македония. София, Печатница Вълков, 1896. с. 20.
  2. Андоновски, Т. Абразии и речни елементи в Кичевска котлина. ПМФ Годишен сборник, кн. 27, Скопие, 1984