Клавикорд

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Голям петоктавен клавикорд на Пол Маурици от 2001 г., по Йохан Хас

Клавикордът е музикален инструмент от групата на клавишните инструменти.

Той е европейски инструмент, познат от периодите на късното Средновековие, Ренесанса, Барока и Класицизма. В миналото той е бил широко използван като инструмент за упражнение и при композиране. Клавикордът произвежда звук чрез удряне по медни или железни струни с малки остриета, наречени тангенти. Трептенията се предават чрез мостче(та) на резонатора. Името идва от латинската дума clavis, означаваща „клавиш“ и chordis – струна. Инструментът е предназначен за камерно музициране в малки помещения. Единственият клавикорд в България е собственост на Цветана Иванова.