Комбинирана малонова и метилмалонова ацидурия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Комбинирана малонова и метилмалонова ацидурия
Специалностмедицинска генетика

Комбинираната малонова и метилмалонова ацидурия (на английски: Combined malonic and methylmalonic aciduria, CMAMMA), наричана още комбинирана малонова и метилмалонова ацидемия, е наследствено метаболитно заболяване, характеризиращо се с повишени нива на малонова киселина и метилмалонова киселина.[1] Някои изследователи изказват хипотезата, че CMAMMA може да бъде една от най-често срещаните форми на метилмалонова ацидемия и вероятно една от най-често срещаните вродени грешки на метаболизма.[2] Поради това, че е рядко диагностицирана, най-често остава неоткрита.[2][3]

Симптоми и признаци[редактиране | редактиране на кода]

Клиничните фенотипове на CMAMMA са силно хетерогенни и варират от асимптоматични, леки до тежки симптоми.[4][5] Все още не е изяснена основната патофизиология.[6] В литературата се съобщава за следните симптоми:

Когато първите симптоми се появят в детска възраст, е по-вероятно те да бъдат междинни метаболитни нарушения, докато при възрастните те обикновено са неврологични симптоми.[2][5]

Причини[редактиране | редактиране на кода]

CMAMMA може да бъде разделена по причинно-следствена връзка на две отделни наследствени нарушения: едното е дефицит на митохондриалния ензим ацил-КоА синтетаза, член на семейството 3, кодиран от гена ACSF3 (OMIM#614265); другото нарушение е дефицит на малонил-КоА декарбоксилаза, кодиран от гена MLYCD (OMIM#248360).[1][9]

Диагноза[редактиране | редактиране на кода]

Поради широкия спектър от клинични симптоми и до голяма степен пропускането в програмите за скрининг на новородени, се смята, че CMAMMA е недостатъчно разпознато състояние.[1][7]

Програми за скрининг на новородени[редактиране | редактиране на кода]

Тъй като CMAMMA поради мутации в ACSF3 не води до натрупване на метилмалонил-КоА, малонил-КоА или пропионил-КоА, нито се наблюдават аномалии в профила на ацилкарнитин, CMAMMA не се открива от стандартни кръвни скринингови програми за новородени.[5][2][7]

Специален случай е провинция Квебек с Програмата за неонатален скрининг на кръв и урина на Квебек, която в допълнение към кръвния тест изследва и урината на 21-вия ден след раждането. Това прави провинция Квебек интересна за изследвания за CMAMMA, тъй като представлява единствената кохорта от пациенти в света без пристрастия към селекцията.[7]

Съотношение на малонова киселина към метилмалонова киселина[редактиране | редактиране на кода]

Чрез изчисляване на съотношението малонова киселина/метилмалонова киселина в плазмата, CMAMMA може ясно да се разграничи от класическата метилмалонова ацидемия. Това важи както за реагиращите, така и за нереагиращите на витамин В12 при метилмалонова ацидемия. Използването на стойности на малонова киселина и метилмалонова киселина от урина не е подходящо за изчисляване на това съотношение.[1]

При CMAMMA поради мутации в ACSF3, нивото на метилмалоновата киселина превишава това на малоновата киселина. За разлика от това, при CMAMMA поради дефицит на малонил-КоА декарбоксилаза е обратното.[8][7]

Генетично изследване[редактиране | редактиране на кода]

CMAMMA може да бъде диагностицирана чрез анализ на гените ACSF3 и MLYCD. Разширеният скрининг за носителство в хода на лечението на безплодие също може да идентифицира носители на мутации в гена ACSF3.[10]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. а б в г д de Sain-van der Velden, M. G. M et al. A New Approach for Fast Metabolic Diagnostics in CMAMMA. Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2016. ISBN 978-3-662-53680-3. с. 15-22.
  2. а б в г д е ж з и к л м н Sloan, J. L. et al. Exome sequencing identifies ACSF3 as a cause of combined malonic and methylmalonic aciduria // Nature Genetics 43 (9). 2011. с. 883–886.
  3. Sniderman, L. C. Outcome of individuals with low-moderate methylmalonic aciduria detected through a neonatal screening program // The Journal of Pediatrics 134 (6). 1999. с. 675-680.
  4. а б в Wang, P. et al. Combined Malonic and Methylmalonic Aciduria Due to ACSF3 Variants Results in Benign Clinical Course in Three Chinese Patients // Frontiers in Pediatrics 9. 2021. с. 751895.
  5. а б в г д е ж з и Alfares, A. et al. Combined malonic and methylmalonic aciduria: exome sequencing reveals mutations in the ACSF3 gene in patients with a non-classic phenotype // Journal of Medical Genetics 48 (9). 2011. с. 602–605.
  6. а б в Wehbe, Z. et al. The emerging role of the mitochondrial fatty-acid synthase (mtFASII) in the regulation of energy metabolism // Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids 1864 (11). 2019. с. 1629-1643.
  7. а б в г д е ж з Levtova, A. et al. Combined malonic and methylmalonic aciduria due to ACSF3 mutations: Benign clinical course in an unselected cohort // Journal of Inherited Metabolic Disease 42 (1). 2019. с. 107-116.
  8. а б в г д е ж Gregg, A. R. et al. Combined malonic and methylmalonic aciduria with normal malonyl-coenzyme A decarboxylase activity: A case supporting multiple aetiologies // Journal of Inherited Metabolic Disease 21 (4). 1998. с. 382-390.
  9. Witkowski, A. et al. Mammalian ACSF3 Protein Is a Malonyl-CoA Synthetase That Supplies the Chain Extender Units for Mitochondrial Fatty Acid Synthesis // Journal of Biological Chemistry 286 (39). 2011. с. 33729-33736.
  10. Gabriel, M. C. et al. Considerations of expanded carrier screening: Lessons learned from combined malonic and methylmalonic aciduria // Molecular Genetics & Genomic Medicine 9 (4). 2021.