Кома

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Кома.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Съзнанието е отражението на заобикалящата ни действителност. И както всичко друго, то също има количествени и качествени характеристики. Качествените характеристики са предмет на психиатрията. Това са неща, които ние виждаме, чуваме и усещаме без те реално да съществуват. Това са халюцинациите (слухови, зрителни, вкусови, обонятелни) при шизофрения, делир, началото на епилептичен припадък и други психични разстройства. Те са обект на психиатрията, а не на настоящата тема. Според СЗО (световната здравна организация) КОМАТА Е КОЛИЧЕСТВЕНО НАРУШЕНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО. Количествената степен на съзнанието се изразява чрез степента на будност (вигилитет) на съзнанието. Намалената будност или повишената сънливост до степен на пълна липса на съзнание е кома.

СТЕПЕНИ НА НАРУШЕНО СЪЗНАНИЕ

Степените на нарушено съзнание допреди двадесет години бяха 4 и се обозначаваха със следните термини: обнубилацио - най- леката степен, сомнолентност, сопор и най - тежката - кома. В момента в медицинските среди се използва т.нар. Glasgow Comma Scale (GCS)(Скала на Глазгоу), която оценява тежеста на нарушеното съзнание по три критерия - отваряне на очи, вербален отговор и моторен отговор.

Очи:

4 т - спонтанно отворени

3 т - отваря очи на повикване

2 т - отваря очи при болка

1 т - не отваря очи -

Вербален отговор:

5 т - ориентиран

4 т - неадекватен

3 т - изговаря отделни думи

2 т - издава звуци

1 т - няма вербален отговор

Моторен отговор:

6 т - изпълнява команди

5 т - защитава се

4 т - отдръпва се

3 т - реагира с флекция

2 т - реагира с екстензия

1 т - не реагира на болка

В съзнание е човек, който събита 15 т (максималния възможен) по скалата на Глазгоу, т.е. той е ориентиран за време, място и собствена личност. Всеки пациент с по малък сбор от 15 точки е в кома. Съвременното понятие кома включва в себе си другите леки степени на нарушено съзнание - обнубилацио, сомнолентност и сопор. Те са по- леките степени на кома. За да бъде конкретизирана степента на мозъчната увреда е създадена още една скала - Glasgow-Liege Comma Scale (GLCS) Скала на Глазгоу Лиеж. При нея към скалата на Глазгоу е добавен още един критерий -увреждането на различни нива на мозъчния ствол, което се определя чрез отпадането на различни мозъчно- стволови рефлекси. Това са съответно - фронто-орбикуларен, вертикален окуло-цефален, зенична реакция на светлина, хоризонтален окуло-цефален и окуло-кардиален. Тази скала обикновено се прилага за оценка при по- тежките степени на кома.

ПРИЧИНИ ЗА КОМА (ЕТИОЛОГИЯ)

1. Травматични - това са мозъчното сътресение - commotio cerebri; мозъчната контузия - contusio cerebri; Мозъчните кръвоизливи - интрацеребрални, субдурални, епидурални; травматичния мозъчен оток, синдром на дифузно аксонално прекъсване.

2. Мозъчно съдова патология - спонтанни мозъчни кръвоизливи - субарахноидни и интрацеребрални обусловени от руптура (спукване) на аневризми на мозъчните артерии или А-V (артерио-венозни) малформации.

3. Нарушения в мозъчното кръвообръщение - (ПРМК) - преходно разстройство на мозъчното кръвообръщение (РИНД) - ревиезибилен исхемичен неврологичен дефицит; Исхемичен мозъчен инсулт (мозъчен инфаркт); Нарушения на мозъчния кръвоток обусловени от екстракраниални причини: А - от страна на сърцето - екстремни тахикардии, екстремни брадикардии, екстремни хипотензии поради различни причини - хиповолемия, шок, предозиране на медикаменти - бета блокери, вазодилататори, диуретици, повишени загуби от кървене, изпотяване, диарии, повръщане или просто от намален прием на течности. Повишен вискозитет на кръвта - при полицитемия или при обилна дехидратация.Съдов спазъм при хипертоничната енцефалопатия.

4. При пространство- заемащи процеси - (ПЗП) - тумори, метастази, кисти, големи хематоми, паразити (ехинококоза).

5. При повишено вътречерепно налягане - мозъчен оток, оклузивна хидроцефалия, високо венозно налягане (ЦВН)

6. Възпалителни - при менингити, енцефалити, менингоенцефалити - специфични и неспецифични.

7. При епилепсия - При епилепсията се наблюдава временна липса на съзнанието. Най- често това се среща при големите епилептични припадъци, но съзнание липсва, макара и за кратко при т.нар абсанси.

8. Ендокринни: А)Диабет. При диабета са възможни 4 вида кома - хипогликемична; хипергликемична - кетоацидозна; хиперосмоларна и лактацидозна. Първите две са обусловени съответно от ниски и високи стойности на кръвната захар. Останалите две са редки и са обект на интензивната медицина. Б)Адисонова болест - рядко заболяване характеризиращо се с надбъбречна недостатъчност. В)Микседем - при тежка хипофункция на щитовидната жлеза.

9. При отклонения в температурния оптимум - фебрилни състояния над 39-40 градуса и хипотермии под 35 градуса.

10. Бъбречна (уремична) кома се развива при пациенти с напреднала бъбречна недостатъчност поради натрупване на голямо количество азотни тела (урея) в кръвта.

11. Чернодробна - чернодробна и псевдо-чернодробна кома, които се развиват - първата при тежко чернодробно увреждане - например при тежък вирусен хепатит или при чернодробна некроза при различни отравяния, а втората при чернодробна цироза, поради това, че кръвта минава по наличните шънтове, а не през черния дроб.

12. Аноксична и хипоксична - при удавяне, попадане в безкислородма среда, удушване, загърляне, обесване, както и при тежка степен на дихателна недостатъчност с ниско съдържание на кислород в кръвта, чуждо тяло в дихателните пътища.

13. Хиперкапнична - при пациенти с висики стойности на въглероден двуокис в кръвта - при неефективно спонтанно дишане и тежки пристъпи на астма или бронхиолит, както и при много напреднали рестриктивни белодробни заболявания - ХОББ и емфизем.

14. Електролитна - при тежки нарушения в серумните нива на натрий, калий, калций, магнезий.

15. Емболична - при мозъчна емболия с микроемболи - газови - при кесонна болест, мастна емболия при масивни травми и големи ортопедични оперативни интервенции, както и при инфузии на мастни емулсии, бактериални при сепсис, микротромбоемболия при ДИК синдром (синдром на дисеминирана интравазална коагулация), понякога и след продължителни операции на ЕКК (икстра корпорално кръвообръщение)

16. При някои васкулити - макар и рядко при нодозен периартериит, болест на Schönlein–Henoch.

17. Хипоонкотична - при тежки форми на хипопротеинемия и хипоалбуминемия - масивни изгаряния, недохранване, дълго гладуване, синдроми на нарушена чревна резорбция, късо (най- често след резекция)тънко черво и т.н.

18. Медикаментозна - при предозиране или отравяне с невротропни медикаменти - барбитурати, бензодиазепини общи анестетици, както и с медикаменти повлияващи допаминовата и серотониновата обмяна. При тежки мозъчни травми се използва медикаментозната барбитурова кома като начина за мозъчна протекция. При продължителна механична вентилация се изплзва терминът седация, който е медикаментозно подтискане на съзнанието за да може пациентът да понесе и да се адаптира към апарата за изкуствена вентилация.

19. Токсична - при отравяне с различни отровни вещества - въглероден окис, сероводород, серен двуаокис, както и при вдишване на газове при пожар.

20. Метаболитна - при някои генетични болести на обмяната - порфирия

21. Смесени причини - Съчетание на повече от един фактор, които действат в една и съща посока - например тежка хипопротеинемия с тежка хипонатриемия и др.