Направо към съдържанието

Кръговрат на азота

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Схематично представяне на трансформациите на азота в природата. Значението на бактериите в този цикъл веднага се откроява като ключов елемент в цикъла, осигурявайки различните форми на азотните съединения усвоими от висшите организми.

Кръговрат на азота се нарича комплексен биогеохимичен кръговрат, който описва трансформациите на азота и азотните съединения в природата.

Отличава се с особена сложност и с голяма скорост на циркулация в различните екосистеми. Азотът участва, съвместно с въглерода, в синтезата на всички белтъчни вещества. В неговия кръговрат обаче, съществуват редица особености. Богатството на атмосферата с азот (78%) се използва само от ограничен брой организми за включване на N2 в цикли от:

  1. органичен-N → NH3 → NH4+ → NO3‾→ органичен-N и/или
  2. NO3‾ → NO2 → NO → N2O → N2 ;

Първият процес, до образуване на нитрати, се нарича нитрификация.

Вторият процес на превръщане на нитратите, обратно в атмосферен азот – денитрификация.

Друга особеност е, че отделните звена на тези процеси се извършват от отделни специфични групи микроорганизми.