Литота

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Литотата е стилистична фигура, троп, която по своето въздействие е противоположна на хипербола. Чрез литотата обектът привидно се омаловажава, отрича или принизява, за да се постигне обратният ефект на утвърждаването. Изказът при литотата е сдържан, скромен. Похватът често се използва в хумористичните и сатирични творби.

Примери за литота са:

  • Той не е безизвестен.
  • Не му липсва съобразителност.
  • – Искаш ли да отидем на театър? – Нямам нищо против.
  • – Хубав ли е филмът? – Не е лош.
  • Животът му виси на косъм.
  • Книгите не са безполезни.