Логотет

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Логотѐт е византийска административна титла, равняваща се на държавен секретар и употребявана между 6 и 14 век. Логотетът е главният пазител на закона и държавните приходи. На гръцки език логотет означава „онзи, който води сметките, изчислява и разсъждава (логически)“.

Логотетите във Византия се делят на:

  • Megas logothetēs (μέγας λογοθέτης) (Велик логотет), главнокомандващ на всички логотети;
  • Logothetēs tou dromou (λογοθέτης τοῦ δρόμου), отговарящ за пощенските услуги както и за дипломатическите връзки на Империята;
  • Logothetēs tōn oikeiakōn (λογοθέτης τῶν οἰκιακῶν), отговарящ за вътрешните работи, за сигурността на Константинопол и за местната икономика;
  • Logothetēs tou genikou (λογοθέτης τοῦ γενικοῦ), отговарящ за данъкооблагането в държавата;
  • Logothetēs toū stratiōtikou (λογοθέτης τοῦ στρατιωτικοῦ), отговарящ за военните продоволствия и заплатите на военнослужещите;
  • Logothetēs tōn agelōn (λογοθέτης τῶν ἀγελῶν), означаващо „Логотет на стадата“, отговарящ за държавните имоти в Мала Азия, където се отглеждат коне и мулета за войската и пощенските услуги;
  • Logothetēs tou praitōriou (λογοθέτης τοῦ πραιτωρίου), представляващ един от двамата наместници на Констинополската епархия, вероятно изпълняващ съдебни дейности;
  • Logothetēs tōn hydatōn (λογοθέτης τῶν ὑδάτων), означаващо „Логотет на водите“. Тази длъжност се споменава само веднъж, като вероятно е свързана с т. нар. komēs hydatōn (Граф на водите), който отговаря за акведуктите и водосборищата;
  • Epi tou eidikou (Eidikos), означаващо „Отговарящият за специалните дела“: занимава се с имперската хазна, предприятията, складовете и държавните монополи. Произлиза от римския comes rerum privatarum.