Международна организация за миграция

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Международната организация за миграция (IОМ) е специализирана агенция на ООН, основана през 1951 г. като Междуправителствен съвет за европейска миграция, който да оказва помощ при презаселването на хора, разселени по време на Втората световна война. Към април 2015 г. има 157 страни членки и 10 страни наблюдателки.

Официалните езици са английски, френски и испански. Седалището на МОМ се намира в Женева, Швейцария. Има повече от 8400 служители, а бюджетът ѝ за 2013 г. е 1.675 млрд. щатски долара.