Модел ADDIE

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

ADDIE е акроним означаващ Анализ, Проектиране, Разработка, Внедряване и Оценка (от англ. Analyse, Design, Develop, Implement, Evaluate). Това е един от няколко теоретични модела, които описват дейностите, от които се състои образователният дизайн.

Основните етапи[редактиране | редактиране на кода]

 1. Анализ – Анализ на нуждите; Предварителен анализ.
 2. Проектиране на обучението.
 3. Разработка на материалите.
 4. Внедряване на материалите.
 5. Оценка.

Анализ[редактиране | редактиране на кода]

Целите пред анализа са:

 1. Да открие истинския проблем – анализ на нуждите.
 2. Да определи контекста, в който ще се извършва обучението – предварителен анализ.
 3. Анализ на предметната област и целите.

Според Лий и Оуънс (Lee, Owens, 2004) анализът на нуждите е систематичен процес, в който се определят:

 1. Целите, които трябва да бъдат постигнати чрез обучението.
 2. Несъответствието между реалното и желаното състояние.
 3. Приоритетите.

Анализът на нуждите се извършва чрез: събиране на информация и анализ на информацията. Източници на информацията са: ръководителите на служителите; самите служители; експерти в предметната област (Subject Matter Expert – SME); обучаемите, на които им предстои обучението или вече са минали през обучението; анализатори на подобни проблеми. Допълнителна информация може да бъде получена от: длъжностни характеристики; работни процедури; мотивационни и изходящи интервюта със служители; технически упътвания; оценки на работата; оплаквания на клиенти и контрагенти. Информацията се събира чрез: въпросници, директни интервюта, фокус групи, наблюдение.

Анализът на събраната информация трябва да посочи:

 1. Коренната причина за проблема.
 2. Дали проблемът е в липса на умения или знания.
 3. Дали решението на проблема е обучение.
 4. Има ли други възможни решения и дали те могат да помогнат в комбинация с обучението.

След като анализът на проблема установи, че решението е обучение, се преминава към следващия етап. Целта е да се установи точно какво обучение е необходимо. Този етап включва анализ на: аудиторията, техническите аспекти, предметната област, най-важните умения, средата, целите, медиите, съществуващите материали и рентабилността.

Проектиране на обучението[редактиране | редактиране на кода]

Проектирането е най-важният етап при изпълнението на целия проект. Крайният резултат се нарича спецификация на обучението (Course Design Specification), документ, описващ как ще изглежда обучението след като бъде завършено. В зависимост от курса и условията спецификацията включва: график на дейностите; участниците; план за обучението; подробни схеми на учебните дейности; създаване на интерфейс; оценка от експерт в предметната област за точност и пълнота; оценка за педагогическа издържаност и ефективност; стандарти за фазата на разработката; правила и методология за проверка на точността на тестовете.

Разработка на материалите[редактиране | редактиране на кода]

Тази фаза касае инструментите и процесите, използвани за създаването на материалите за обучение и постигането на целите. На този етап се програмира, разработва се графичния потребителски интерфейс и всички мултимедийни елементи. В края на тази фаза е разработен подробен план на действие, който описва стъпка по стъпка процедурите по внедряването. Той включва и кой е отговорен за всеки елемент на проекта, както и времеви график със времеви срокове. По време на тази фаза всички аудио, видео и текстови материали са събрани, подготвени или създадени. Документацията е завършена и продуктът е готов за тестване.

Внедряване[редактиране | редактиране на кода]

През тази фаза се изготвя план, който установява последователността на внедряване и процедурите за обучение на обучаващите и обучаемите, както и завършването на крайния продукт. Крайният продукт се доразвива на базата на нуждите и грешките, открити по време на използването на прототип на продукта от някои от целевата група обучаеми. Всички необходими пособия за обучението се проверяват дали са готови и в наличност.

Оценяване[редактиране | редактиране на кода]

Оценяването е систематичен процес, който определя качеството и ефективността на извършеното проектиране на обучение, както и на крайния продукт от него. Оценяването се състои от две части – текуща и обобщаваща. Текущото оценяване е част от всеки един етап на проектирането на обучението и определя постигнатите цели на всяка стъпка. Обобщаващата оценка се извършва след приключването на разработката и внедряването на обучението. Обобщаващата оценка използва обратна връзка от потребителите. Целта е да се установи дали продуктът наистина задоволява учебните нужди. Резултатите от оценката се използват при следващия учебен цикъл за подобряване на ефективността му и изчистване на възникнали проблеми.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Университетът в Мелбърн – Речник на електронното обучение
 2. Описание на ADDIE на сайта на College of Education, Idaho State University, USA

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

 1. „Моделът ADDIE” от Barbara Bchelmeyer, Indiana University
 2. Дефиниция на ADDIE
 3. Статия за ПО на сайта на свободната енциклопедия Wikipedia
 4. Статия за модела ADDIE на сайта на свободната енциклопедия Wikipedia
 5. Проектиране на образование и обучение