Нитроцелулоза

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search
Нитроцелулоза

Нитроцелулозата е бризантно взривно вещество. Съществуват три вида: мононитроцелулоза, динитроцелулоза (колосилин, колодиев памук) и тринитроцелулоза (пирокслилин, гърмящ памук). За взривното дело интерес представляват колодиевият памук и пироксилинът.

Пироксилинът се получава като се действа с концентрирана сярна и азотна (50 - 60%) киселина. Той притежава качества на взривно вещество, но не се използва самостоятелно. Намира ограничено приложение в някои взривни смеси - бездимни барути и динамити). Когато е в чист вид и изсушен лесно се самозапалва. По тази причина се съхранява навлажнен. При определени условия детонира с висока скорост, в малки количества и на открито изгаря с голям яркожълт пламък.

Тринитроцелулозата е мощно взривно вещество. Получава се като върху целулоза се действа със смес от концентрирана сярна и азотна киселина,за 15 минути.След това се промива с вода,докато престане да има кисела реакция.След това се суши.