Нововъзникващи пазари

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Развиващи се страни, които не са част нито от най-слабо развитите, нито от новоиндустриализираните страни.

Страните с нововъзникващи пазари са държави или територии в период на засилена индустриализация и бърз икономически растеж. Те заемат междинна позиция между високо развитите икономики на Западна Европа, Северна Америка и Япония от една страна, и най-слабо развитите икономики известни като „Третия свят“ в Африка, Латинска Америка и Южна Азия. Най-големите нововъзникващи пазари понастоящем са Китай, Индия, Бразилия и Русия, които в последното десетилетие добиват популярност под съкращението БРИК.

Категорията нововъзникващи пазари е с неясни граници. Някои икономисти включват към тях новоиндустриализираните, но все още бързо растящи Азиатски тигри: Сингапур, Хонконг, Тайван и Южна Корея. Други изключват от категорията страни със сравнително нисък доход на глава от населението като Индия. Трети изключват от категорията всички членове на ОИСР, като Турция, Южна Корея, Мексико и Чили, тъй като приемат членството в ОИСР като символ на принадлежност към „клуба на богатите държави“.