Обобщена обратност

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

В математиката, в частност -  алгебра, обобщената обратност на елемент х е елемент y , който има някои от свойствата на обратност, но не притежава всички от тях.Обобщената обратност може да бъде определена във всяка математическа структура , която да включва асоциативна мултипликация, т.е. е в полугрупие. Тази статия описва обобщените обратности на матрицата .

Формално дефинирано, матрица и матрицата , е обобщена обратна на ако отговаря на условието .[1][2][3]

Целта на изграждане на обобщена обратна матрица е да получите матрица, която може да служи като обратна връзка в известен смисъл за по-голям брой матрици, което не важи за обратната матрица. Обобщена обратност съществува за произволна матрица и когато матрицата има редовна обратност, то тогава тази обратност е уникалната обобщена обратност.[4]

Мотивация[редактиране | редактиране на кода]

Да разгледаме линейна система

където  е матрица и е колонното пространство на . Ако е неособена, тогава  ще бъде решение на системата. В този случай, К. Р. РАО и С. К. Митра наричат  редовни обратност на .[5] Имайте в предвид, че ако е неособена то тогава

Да предположим, че  е особена, или . Тогава имаме нужда от подходящ кандидат  от ред такъв, че за всички ,

[6]

Т.е.  е решение на линейната система . С други думи, нуждаем се от матрицата  от ред така, че

По този начин можем да определим общата обратност или g-братност както следва: дадена  матрица   матрица  нарича обобщена обратна на  ако [7][8][9]

Видове[редактиране | редактиране на кода]

Условията на Пенроуз за определяне на различните обобщени обратност на и

където  транспонантата. Ако отговаря на първото условие, то тогава тя е обобщено обратна на . Ако отговаря на първите две условия, тогава тя е рефлективна обобщено обратна на . Ако тя отговаря на четирите условия, то това е псевдообратна на .[10][11][12][13] Псевдообратната понякога се нарича Мур-Пенроуз обратна, чието име идва от приноса на Д. З. Мур и Роджър Пенроуз.[14][15][16][17][18] Когато е неособена, и е уникална, но във всички други случаи има безкрайно брой матрици, които отговарят на условието (1). Въпреки това, Мур-Пенроуз обратността е уникалена.[19]

Има и други видове обобщена обратност:

 • Едностранна обратност (дясна или лява обратност)
  • Дясна обратност: Ако матрицата  има дименсии  и , то тогава съществува  матрица  която се нарича дясно обратна на  така, че , където  е единична матрица.
  • Лява обратност: Ако матрицата  има дименсии и , то тогава съществува матрица , която се нарича ляво обратна на  така, че , където е единична матрица.[20]
 • Бот–Дафина обратност
 • Дражин обратност

Примери[редактиране | редактиране на кода]

Рефлективна обобщена обратност[редактиране | редактиране на кода]

Нека

Където , е особена и не е регулярно обратна. Въпреки това и отговарят на условията (1) и (2), но не и на (3) и(4). Следователно  е рефлективна обобщена обратност на .

Еднопосочна обратност[редактиране | редактиране на кода]

Нека

Където  не е квадратна, няма регулярни обратности. Въпреки това дясно обратна на . Матрицата няма лява обратност.

Изграждане[редактиране | редактиране на кода]

Следните характеристики са лесни за потвърждение:

 1. Дясна обратност на неквадратна матрица .[21]
 2. .[22]
 3. Ако  е рангова факторизация, то тогава  е g-обратна на , където  е дясна обратност на  и  лява обратност на .
 4. Ako  за която и да е необратна матрица  и , то тогава  е обобщена обратност на  за случайни  и .
 5. Нека  бъде от ранг . Без загуба на обобщеност, нека 
където  е неособена подматрица на . Тогава,
е g-обратна на .

Приложения[редактиране | редактиране на кода]

Всяка обобщена обратност може да се използва, за да се определи дали система от линейни уравнения има решения и ако има, да върне всички тях. Ако някакви решения съществуват за линейната система n × m

,

с векто  от неизвестни и вектор   от константи, всички решения са дадени от

,

параметри на произволен вектор , където е която и да било обобщена обратност на . Съществуват решения тогава и само тогава, когато  е решение, което е вярно тогава и само тогава, когато .[23]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

Референции[редактиране | редактиране на кода]

 • Generalized inverses: Theory and applications. 2nd. New York, NY, Springer, 2003.
 • Generalized Inverses of Linear Transformations. Dover, 1991.
 • James, M.. The generalised inverse. // Mathematical Gazette 62. June 1978. DOI:10.2307/3617665. с. 109–114.
 • Nakamura, Yoshihiko. Advanced Robotics: Redundancy and Optimization. Addison-Wesley, 1991.
 • Generalized Inverse of Matrices and its Applications. New York, John Wiley & Sons, 1971. с. 240.
 • Zheng, B и др. Generalized inverse A(2)T,S and a rank equation. // Applied Mathematics and Computation 155. 2004. DOI:10.1016/S0096-3003(03)00786-0. с. 407–415.