Октет

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Тази статия е за термина от информатиката. За музикалния термин вижте музикална група.

Октетът (от латински и гръцки: octo – осем) е единица за цифрова информация, която е съставена от осем бита. Терминът се използва в случаите, когато използването на байт може да бъде двусмислено. За разлика от байта, за чийто размер няма стандарт, и който може да бъде 10, 12 и т.н. бита, то октетът е винаги 8 бита.

Октетът е често използван и в Request for Comments (RFC) публикации на Internet Engineering Task Force (IETF) за описване на различните видове параметри на мрежовите протоколи. Най-ранният пример е RFC 635 от 1974 г.

Също така октетът е често използван в различни бройни системи, като например в шестнадесетичната, десетичната, или осмична бройни системи. Двоичната (максимална) стойност на всички 8 бита е 11111111, шестнадесетичната е FF, десетичната е 255, а осмичната е 377.

Октетите се използват при представянето на IP адресите в компютърните мрежи. IPv4 адресите се състоят от четири октета, и обикновено се изписват чрез десетични стойности, вариращи от 0 до 255, разделени една от друга с точка ".". Например максималната стойност на един IPv4 адрес ще е 255.255.255.255.

Международният стандарт IEC 60027-2, глава 3.8.2, казва, че байтът е октет от битове.

Според Международната електротехническа комисия (IEC) от 1998 г, октетите могат да бъдат използвани със SI представки или с двоични представки.

1 кибиоктет (Kio) = 210 октета = 1024 октета
1 мебиоктет (Mio) = 220 октета = 1024 Kio = 1 048 576 октета
1 гибиоктет (Gio) = 230 октета = 1024 Mio = 1 073 741 824 октета
1 тебиоктет (Tio) = 240 октета = 1024 Gio = 1 099 511 627 776 октета
1 пебиоктет (Pio) = 250 октета = 1024 Tio = 1 125 899 906 842 624 октета
1 ексбиоктет (Eio) = 260 октета = 1024 Pio = 1 152 921 504 606 846 976 октета
1 себиоктет (Zio) = 270 октета = 1024 Eio = 1 180 591 620 717 411 303 424 октета
1 йобиоктет (Yio) = 280 октета = 1024 Zio = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 октета
1 килооктет (ko) = 103 октета = 1000 октета
1 мегаоктет (Mo) = 106 октета = 1000 ko = 1 000 000 октета
1 гигаоктет (Go) = 109 октета = 1000 Mo = 1 000 000 000 октета
1 тераоктет (To) = 1012 октета = 1000 Go = 1 000 000 000 000 октета
1 петаоктет (Po) = 1015 октета = 1000 To = 1 000 000 000 000 000 октета
1 ексаоктет (Eo) = 1018 октета = 1000 Po = 1 000 000 000 000 000 000 октета
1 сетаоктет (Zo) = 1021 октета = 1000 Eo = 1 000 000 000 000 000 000 000 октета
1 йотаоктет (Yo) = 1024 октета = 1000 Zo = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 октета

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]