Направо към съдържанието

Омоним

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Омонимите са думи, които се пишат и произнасят по един и същ начин (имат еднакъв звуков състав), но имат различно значение.[1]

Близки до омонимите са омографите - които, макар и да се пишат еднакво, се произнасят различно и омофоните - които се произнасят еднакво, но се пишат различно.

Етимология[редактиране | редактиране на кода]

Думата омоним произлиза от гръцките думи homos (еднакъв) и onoma (име), буквално „еднакви думи“.

Възникване[редактиране | редактиране на кода]

Омонимите възникват в езика по различни начини:

 • От първоначално различни думи, които в процеса на езиковото развитие са претърпели фонетични изменения и са съвпаднали по форма, например: мед (пчелен мед, м.р., от старобългарската медъ) и мед (металът мед, ж.р., от старобългарската мѣдь), син (съществително име, м.р., от старобългарската съɪнъ) и син (цвят – прилагателно име, м.р., от старобългарската синь), пръст (пръст на ръката, м.р., от старобългарската пръстъ) и пръст (пръстта в земята, ж.р., от старобългарската пръсть).
 • При съвпадение на книжовна и диалектна дума.
 • Съвпадане на заемка и домашна дума: стол (за сядане, българска дума) и стол (трапезария, руска дума), чело (част от лицето, българска дума) и чело (музикален инструмент, италианска дума)
 • Съвпадане на заемки от два различни езика, например: ангина (памучен плат, китайска дума) и ангина (болест, латинска дума), кран (за чешма, холандска дума) и кран (за повдигане, немска дума).
 • При разпадане на полисемията, т.е. тогава, когато се разкъса връзката между различните значения на една многозначна дума.

Примери[редактиране | редактиране на кода]

 • Коса – коса на човек и коса за косене
 • Вила – сечивото вила за събиране на сено или слама и постройката вила (предназначена за почивка)̀̀
 • Пръст – почва и част от ръката
 • Син – цвят и дете от мъжки пол.
 • Лира – музикален инструмент, парична единица, съзвездие и отоплително тяло.
 • Съд – съдина и правораздавателна институция.
 • Вие – навиване на нещо, издаване на звук, вой, и лично местоимение вие.
 • Град – населено място и градушка

Други примери: брак, лига, маса, мина, пика, ток, гребен.

Видове[редактиране | редактиране на кода]

Омонимите могат да бъдат:

 • Пълни – когато са еднакви части на речта и имат еднакви форми (коса, вила)
 • Непълни – когато са различни части на речта и имат различни форми (мед от м. род и мед от ж. род, син – прилагателно и син – съществително)

По-специфичен случай на лексикално-граматичните омоними са тези, получени като резултат от конверсия, когато една дума преминава в друга част на речта, без да променя морфологичния си състав: високо дърво – говори високо; весело прекарване – тука е весело.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]