Помощ за египетския лешояд

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Проект Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция, с проектен номер LIFE10 NAT/BG/000152, цели предотвратяване изчезването на египетския лешояд в България и Гърция.

Продължителността на проекта е 5 години (01.10.2011 – 31.12.2016), а целевите му райони са 27 Натура 2000 зони (12 в България и 15 в Гърция). Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), партнират му Гръцкото орнитологично дружество (HOS), WWF Гърция и Кралското дружество за защита на птиците (RSPB).

Египетски лешояд в полет

Основни дейности[редактиране | редактиране на кода]

Изследователски дейности[редактиране | редактиране на кода]

 • проучване върху причините за провал при гнезденето или понижен гнездови успех при популацията на Балканите;
 • проучване на нови гнездови територии, места за временно пребиваване, миграционните пътища и местата за зимуване на вида, чрез сателитно проследяване на индивиди;
 • повишаване познанията за факторите, оказващи смъртоносно влияние върху популацията на Балканите, с акцент върху използването на отрови в миналото и настоящето;
 • проучване предпочитанията на вида към характеристиките на местообитаията, относителното изобилие на хранителни ресурси и повишаване познанията за хранителния му спектър по време на размножителния период;
 • идентифициране на потенциално опасната електропранесна мрежа за вида в целевите райони по проекта в България и Гърция.

Природозащитни дейности[редактиране | редактиране на кода]

 • осигуряване на безопасна храна за млади, подрастващи и размножаващи се индивиди;
 • разработване на план за действие на вида в Гърция;
 • предприемане на мерки за повишаване на гнездовия успех, чрез намаляване на безпокойството и заплахите по време на гнездене;
 • жбезопасяване на опасната електропранесна мрежа за вида в целевите райони по проекта в България и Гърция.

Работа с местни общности[редактиране | редактиране на кода]

 • създаване на мрежа от поддръжници сред местните общности против използването на отрови;
 • промотиране на агроекологични мерки и ползите от тях за земеделските стопани във връзка с опазването на египетския лешояд.

Работа с широк кръг експерти по вида[редактиране | редактиране на кода]

 • укрепване на мрежа от експерти по вида в национален и международен мащаб;
 • принос към изграждането на национален капацитет за борба с престъпления срещу диви птици;
 • сътрудничество с организации и институции от държави по миграционния път на вида.

Очаквани резултати[редактиране | редактиране на кода]

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са намаляване на основните заплахи за египетския лешояд в България и Гърция чрез:

 • повишаване на познанията за факторите, оказващи смъртоносно влияние върху балканската популация;
 • повишаване на познанията за гнездовите територии, местата за временно пребиваване, миграционните пътища и зимовищата на балканската популация;
 • намаляване на заплахата върху вида, свързана с използването на отрови в проектните Натура 2000 зони;
 • осигуряване на регулярно подхранване с безопасна храна на млади, подрастващи и размножанващи се индивиди;
 • подобряване на гнездовия успех;
 • ограничаване на безпокойството и незаконното преследване на вида;
 • осъществени тестови механизми за предотвратяване на престъпления срещу природата, в частност египетския лешояд;
 • ограничаване смъртността, причинена от токов удар;
 • ясно заявена подкрепа от ключовите местни общности при опазването на египетския лешояд;
 • публикуване на Национален план за действие за вида в Гърция;
 • изградена и разширена международна мрежа от местни поддръжници и партньори по продължение на миграционните пътища на размножаващата се популация египетския лешояди от Балканския полуостров.

Финансиране[редактиране | редактиране на кода]

Общият бюджет на проекта е 2 625 742 евро. Финансирането се осъществява по програмата LIFE+ на Европейската комисия и от Фондация „Левентис“.

Уебсайт[редактиране | редактиране на кода]