Проглас към Евангелието

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

„Проглас към евангелието“ е първата творба на славянската декламативна поезия. Сътворена е по повод създаването на славянската писменост от светите братя Кирил и Методий и превеждането на свещените книги на разбираем за славяните език. Обемът ѝ е сравнително голям (108 стиха). Открита е в 1858 г. от Александър Хилфердинг. Позната е в 4 преписа (3 сръбски и един руски). Най-старият препис е от XIII в. и се пази в сбирката на Хилендарския манастир (Четвероевангелие на дяк Бунило).

В медиевистиката се застъпват различни позиции относно авторството на „Проглас към Евангелието“, като за автор едни сочат Константин Преславски (Алексей Соболевски, Андре Вайан, Петър Динеков, Иван Добрев), а други – Константин-Кирил Философ, и че е бил написан като встъпление при превода на Изборното евангелие (Иван Франко, Измаил Срезневски, Емил Георгиев, Роман Якобсон, Владимир Топоров, Красимир Станчев, Донка Петканова).

Литература[редактиране | редактиране на кода]

  • Соболевский, А. „Черковно-славянските стихотворения от IX-X в. и тяхното значение за изучаването на черковнославянския език“. – Сборник народни умотворения..., 16-17, С., 1900, 314-320;
  • Jakobson, R. „St. Constantines Prologue to the Gospels“. – St. Vladimir's Seminary Quarterly, New York, 1954, summe, 10-23;
  • Vaillant, A. „La Preface de l'Evangeliaire vieux-slave“. – Revue des etudes slaves, Paris, 24, 1948, 5-20;
  • Tопоров, В. „Проглас“ Константина Философа как образец старославянской поэзии“. – В: Славянское и балканское языкознание. М., 1979, 25-44, 1954, 10-23;
  • Петканова, Д. „Литературното дело на Константин-Кирил“. – В: Изследвания по кирилометодиевистика. С., 1985, 110-115;
  • Якобсон, Р. „Проглас към евангелието на свети Константин“. – В: Роман Якобсон. Езикът на поезията, С., 2000, 103-122.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. Словото е препечатано от Тържество на словото. Златният век на българската книжнина, изд. Агата-А, София, 1995, където е публикувано под името „Слово на блажения наш учител Константин Философ проглас на Светото Евангелие“ с автор Константин Преславски.