Профилактика

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Профилактиката (от гр. προφύλαξις - защитавам, предпазвам) е комплекс от мерки и мероприятия за предотвратяване на нежелани, неблагополучни събития.

В различните сфери на човешката дейност, думата "профилактика" има различни значения. Те са:



Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.