Разделно събиране на отпадъците

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Контейнери за разделно събиране на отпадъци

Разделното събиране на отпадъците е система от мероприятия за разделно събиране на отпадъците от хартия, метал, стъкло, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и други. Така се предотвратява попадането на опасни отпадъци в околната среда и се намалява въздействието на човека върху нея чрез повторно използване на суровините и материалите след тяхното рециклиране.

Двуконтейнерен модел
зелен контейнер син контейнер
стъкло хартия, пластмаса и метал
Триконтейнерен модел
зелен контейнер син контейнер жълт контейнер
стъкло хартия пластмаса и метал

Административни изисквания в Република България[редактиране | редактиране на кода]

Фабрика за рециклиране на хартия в Австралия.

Според действащия в България Закон за управление на отпадъците лицата пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване:[1]

 • не по-малко от 60% от теглото на отпадъците от опаковки трябва да бъдат оползотворени или изгорени в инсталации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията;
 • не по-малко от 55% и не повече от 80% от теглото на отпадъците от опаковки трябва да бъдат рециклирани, като се рециклира поне
  • 60% от теглото на отпадъците от опаковки от стъкло;
  • 60% от теглото на отпадъците от опаковки от хартия и картон;
  • 50% от теглото на отпадъците от опаковки от метали;
  • 22,5% от теглото на отпадъците от опаковки от пластмаси, при чието рециклиране се получава единствено пластмаса;
  • 15% от теглото на дървесните отпадъци от опаковки.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Закон за управление на отпадъците. // Обн. Държавен вестник бр.86 от 30 септември 2003 г. Посетен на 22.11.2015.