Светлана Иванова

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Светлана Иванова
Български историк
Родена
6 ноември 1955 г. (63 г.)

Националност Флаг на България България
Образование Софийски университет
Научна дейност
Образование Софийски университет
Работила в Народна библиотека
Софийски университет
Известна с превод на османотурски документи

Светлана Любомирова Иванова е български историк, османист, доцент в Историческия факултет на Софийския университет.[1]

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Родена е в София на 6 ноември 1955 г. През 1981 г. завършва история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1990 г. защитава докторска дисертация „Махалата в българския град ХV – ХVІІІ в.“. От 1986 до 2000 г. работи като архивист – научен сътрудник в Ориенталския отдел на Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. От 2000 г. е главен асистент в Катедра по история на България в Историческия факултет на Софийския университет. През 2002 г. е избрана за доцент. Преподава История на българските земи ХV-ХVІІ в., Българското общество ХV-ХVІІ в., Изворознание ХV-ХVІІ в., Култура по българските земи ХV-ХVІІ в., Османска култура на Балканите, Етнически и религиозни структури и малцинства ХV-ХVІІІ в., Структура на полирелигиозното общество на Балканите, Културните феномени в православна и ислямска среда.[1]

Научни трудове[редактиране | редактиране на кода]

Светлана Иванова е автор на учебници и учебни помагала по история и цивилизация. Публикува извори и описи на документи. По-важно научни публикации са:[1]

 • Институтът на колективната отговорност в българските градове през ХV-ХVIII в.
 • Градските териториални общности и организацията на култа на мюсюлмани и християни. – Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV-ХVIII в.
 • Данъчното облагане на населението в българските градове и формирането на неговите институции (ХVII-ХVIII в.).
 • Градовете в българските земи през ХV в. – Българският ХV в.
 • Етнодемографски проучвания в съвремената българска историография, ХV-ХVIII в. – България ХV-ХVIII в.
 • Мюсюлманки и християнки пред кадийския съд в Румелия през ХVIII в.
 • Marriage and Divorce in the Bulgarian Lands (XV-XIX c.)
 • Nineteenth-Century Waqf Archives Preserved in the Oriental Department of the National Library „St. St. Cyril and Methodius“. (в съавторство със Z. Ivanova)
 • The Transfigurations of Historical Time.
 • Masquerade – Imperial Interludes.
 • Карнавал и имперски интермедии.
 • Брак и развод в българските земи, ХV-ХIХ в.
 • The Divorce between Zubaida Hatun and Esseid Osman Aga: Women in the Eighteenth-Century Shari'a Court of Rumelia.
 • Към предисторията на Русенската община през ХVII-ХVIII в.
 • Мюсюлманската култура в българските земи. (в съавторство с Р. Градева)
 • Малките етноконфесионални групи в блъгарските градове през ХVI-ХVII в.
 • Съдебно третиране на брачните проблеми на мюсюлманите в централната част на Румелия през ХVIII в.
 • София – столицата на Румелия.
 • Shumnu. – In: The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Vol. 9, Leiden: E. J. Brill, 1997, 521 – 523. /in French and English/
 • Sofia. – In: The Encyclopaedia of Islam. New Edition. V. 9. Leiden: E. J. Brill, 1997, 731 – 734. /in French and English/
 • Tirnova. – In: The Encyclopaedia of Islam. New Edition. V. 10. Leiden: E. J. Brill, 1998, 547 – 523. /in French and English/
 • Widin. – In: The Encyclopaedia of Islam. New Edition. V. 11. Leiden: E. J. Brill, 1999, 205 – 208. /in French and English/
 • Warna. – In: The Encyclopaedia of Islam. New Edition. V. 11. Leiden: E. J. Brill, 1999, 148 – 150. /in French and English/
 • Обмен на османски документи между България и Турция.
 • Muslim and Hristian Women before the Kadi Court in 18th c. Rumeli: Marriage Problems.
 • Историята и съвременното състояние на колекция Сиджили в Ориенталския отдел на НБКМ.
 • Градски живот (ХV – първата половина на ХVIII в.).
 • Софиянецът през ХV-ХVII.
 • Етнокултурни общности в българските учебници по национална история – състояние и перспективи.
 • Каквото повелява законът съпружески. Съдебно третиране на брачните проблеми на християнките у нас през ХVI-ХVIII в.
 • Researching the Past and Present of Muslim Culture in Bulgaria: the „popular“ and „high“ layers.
 • Комплектуване, формиране и разкриване на сбирките на Ориенталския отдел на НБКМ (към Пътеводител на Ориенталския отдел на НБКМ).
 • The Sicills of the Ottoman Kadis. Observations over the sicill collection at the National Library in Sofia, Bulgaria.
 • Ali Pasha: Sketches from the life of a Kapudan Pasha on the DanubeThe Kapudan Pasha His Office and His Domain.
 • Християнска и мюсюлманска благотворителност по българските земи в ХVI-ХVIII в. (документи, участници, институции).
 • Бележки на българските книжовници Х-ХVIII в.
 • The Emire’s „own“ foreigners: Armenians and acem tüccar in Rumeli in the 17th and 18th centuries.
 • Град Варна от Късното средновековие до националната епоха – регионалната срещу националната история.
 • Големи вакъфи на османския елит в Румелия, ХVII-ХVIII в.
 • Muslim Charity Foundations (Vakf) and the Models of Religious Behaviour of Ottoman Social Estates in Rumeli (late 15th to 19th c.)
 • Арменци и аджем туджаари. (За статуса на търговеца в Румелия през ХVІІ-ХVІІІ в.)
 • Преди да се роди българският милет./Before Bulgarian Millet Had Been Bourn.
 • Али паша – щрихи от живота на един дунавски капудан в края на ХVІІ век./Sketches from the Life of a Kapudan Pasha on the Danube in the Second Half of the 17th Century.
 • Judicial Treatment of the Matrimonial Problems of Christian Women in Rumeli During the Seventeenth and Eighteenth Centuries.
 • Minorities All Around – and Merchants All Around (towards the Social Status of the Merchant Estate in Ottoman Overland Trade in the Balkans, 17th – 18th c.).
 • Предаване на вести в Османската империя и управлението на поданиците ѝ./The Transfer of News in the Ottoman Empire and the Administration of Its Subjects.
 • Мюсюлманката и книгата в Османската империя (Щрихи от Румелия през ХVІІІ-ХІХ век)./The Muslim Woman and the Book in the Ottoman Empire. (Sketches from Rumely during the 18th – 19th Century).
 • Ottoman Documents about Crete Preserved in the Oriental Department of the Sts Cril and Methodius National Library in Sofia.
 • Историкът и неговият архив (за класификационната схема на Ориенталския отдел на НБКМ).
 • Hıristyan Rumeli Kadınları, Evlilik Sorumları ve Kadı Sicilleri (17. ve 18. Yüzyıllar).

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. а б в Доц. д-р Светлана Любомирова Иванова. // Софийски университет. Посетен на 7 март. (на български)