Доцент

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Съгласно актуалния Закон за научните степени и звания, доцент е хабилитиран преподавател във висше училище.

Кандидатът за получаване на това звание следва:

  • да е преминал през конкурс за асистент или научен сътрудник,
  • да е защитил дисертационен труд т.е да е защитил своите/своето нововъведение/я в съответната област.
  • да му е присъдена научно-образователната степен „доктор“, а също така
  • да е публикувал определен от ВАК брой научни трудове , в т.ч. да е автор/съавтор на учебно помагало за студенти по съответната научна специалност.

Съответно на „доцент“ в научноизследователските институти е званието „старши научен сътрудник II степен“.