Разлика между версии на „Шестоднев (Йоан Екзарх)“

Направо към навигацията Направо към търсенето
+
(+)
{{обработка|редактиране}}
 
'''Шестоднев''' е общо название на шестте дни в които Бог сътворява света, а така също тълкования на св. отци на църквата за сътворението на света.
== Шестоднев ==
=== "Книга за вечните въпроси" - израз на желанието на средновековния българин за знание ===
 
Най-известните съчинения са на св. [[Василий Велики]] [http://www.wco.ru/biblio/books/vasilv2/Main.htm] и на св. [[Йоан Екзарх]] Български.[http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/Lomonos98/zvereva.htm]
==== Жанрови особености ====
 
От 16 в. насам в руската иконопис има сюжет "шестоднев". [http://www.icon-art.info/topic.php?lng=ru&top_id=600]
 
 
 
== Шестоднев на Йоан Екзарх ==
[http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/Lomonos98/zvereva.htm]
 
==== '''Жанрови особености''' ====
Философскотълкователен жанр; философско съчинение с естествено научно съдържание и тълкователно-нравоучителен характер.
 
Израз е на стремежа на средновековния книжовник да обхване божието творение в картината на света и да изясни същността на сътворението.
Принципа при изграждане на текста е сакрализираната представа за последователността на божиите дела.
Книгата е предназначена не за обикновения човек, а за образования читател (кръгът около княз [[Симеон]] и новосъзадаващото се българско духовенство).
 
==== '''Източници''' ====
ТворбатаШестодневът на Йоан Екзарх е компилация от различни автори, но Йоан Екзархтой прави свои оригинални допълнения.
* [[Василий Велики]] (330 - 378) - Един от отците на църквата, ранносредновековен писател със заслуги за развитието на философския език на Християнството. Бил е Ритор, адвокат, отшелник.
* [[Йоан Филопон]] (470 - 550) - Религиозен философ опитал се да успореди Аристотеловата философия с християнското учение ("За строежа на света").
* [[Аристотел]] (384 - 323 пр.н.е.) - Чрез него се възприемат античните идеи в християнската култура.
 
====''' Композиция ===='''
Книгата е изградена от Пролог и шест части.(Шест философски беседи, които отразяват последователността на божиите действия при сътворението на Света. Всяко едно слово е посветено на отделен ден от седмицата.)
 
''Шестото'' - на човека (tvarite).
 
==== '''Специфика на естественото научно познание ===='''
- Различава се много от съвременните ни представи.
- То е съчетание от образно и логическо осмисляне на творението.
- Разказва се за устройството на човешкото тяло, за различните създания, за природните явления. Дават се данни и за зодиите.
 
====''' Обща характеристика''' ====
Утрвърждава се християнският възглед в българската култура и се дават представи за неговото създаване. Внася в историята на [[България]] една завършена, философски цялостна картина на света. Използват се основните похвати на логиката - сравняване и тълкуване.
 
* [http://istoricheskaliteratura.blogspot.com/ Шестоднев: Слово за Шестия Ден ]
 
== [[ru:Шестоднев ==]]
 
[[Категория:Религия]]
Анонимен потребител

Навигация